Atklātās pludmales volejbola sacensības “Tīnūžu kauss – 2010”

Pludmales volejbola bummba Mikasa VLS-300
Pludmales volejbola bummba Mikasa VLS-300

18.07.2010 plkst. 11.00 Tīnūžu pludmales volejbola laukumos notiks Atklātās pludmales volejbola sacensības “Tīnūžu kauss – 2010”

NOLIKUMS 

 • Mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt pludmales volejbolu Ikšķiles novadā
  • Veicināt veselīgu un aktīvi dzīvesveidu
 • Sacensību norises laiks un vieta
  • Sacensības notiek: 2010.gada 18. jūlijā un 2010.gada 14. augustā
  • Sacensības notiek Ikšķiles novada Tīnūžu smilšu laukumos.
  • Dalībai sacensībās komanda jāpiesaka līdz plkst.10.30 sacensību dienā, spēļu sākums plkst. 11.00
 • Dalībnieku pieteikšanās kārtība
  • Sacensības uzskatāmas par atklātām un tajās var piedalīties gan Latvijas, gan citu valstu dalībnieki, kuri ir samaksājuši dalības maksu;
  • Sacensības notiek sekojošās grupās
   • Vīriešiem 40+ 2:2
   • Dāmām 2:2
   • Jauniešiem un vīriešiem līdz 40 2:2
 • Viens dalībnieks var tikt pieteikts tikai vienas komandas sastāvā;
 • Sacensību dalībniekiem pusstundu pirms sacensību sākuma jāiesniedz rakstisks pieteikums

      ( nepilnīgi aizpildīti, nesalasāmi, neparakstīti pieteikumi netiek reģistrēti);

 • Ja iegūtas traumas, akūtas slimības vai kādā citā šajā Nolikumā neparedzētā gadījumā kāds no spēlētājiem nevar turpināt piedalīšanos sacensībās, komandu, saskaņā ar FIVB noteikumiem – izslēdz.
 • Vadība
  • Par spēļu rīkošanu atbild Rīcības komiteja, kurā ietilpst – sacensību organizators – galvenais tiesnesis Raivis KĀBELIS (mob.tel.  29361253), sacensību sekretāre Inese AUZIŅA un Ikšķiles novada pašvaldības sporta metodiķe Sanita TAURIŅA. 
    
 • Sacensību kārtība un izspēles sistēma 
  • Tiesā paši dalībnieki vadoties pēc grafika
  • Komandas izlozes kārtībā tiek sadalītas apakšgrupās
  • Turnīrā sacensības notiek līdz 2 uzvarētiem setiem ar iespēju organizatoriem veikt izmaiņas
  • Ja pēc apakšgrupas izspēles divām komandām vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka:

  *  pēc kopējo setu attiecības;

                    * pēc uzvaras savstarpējās spēlēs;

                    *  pēc punktiem savstarpējās spēlēs; 

 • Bumbas
 • Spēles notiek ar oficiālām FIVB apstiprinātām pludmales volejbola bumbām MIKASA VLS 200/300 ja abas puses vienojās, tad var spēlēt ar citu bumbu.
 • Sacensību noteikumi
  • Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem FIVB apstiprinātajiem pludmales volejbola noteikumiem.
  • Par uzvaru 2:0, komanda saņem 3 punktus, par uzvaru 2 :1 – 2 punktus. Zaudētāji ar 

      1:2 saņem 1 punktu, zaudētāji 0:2 saņem 0 punktus. Par neierašanos uz spēli

      komanda saņem 0 punktus un 0:15, 0:15. 

 • Nodrošinājums un finansiālie nosacījumi
  • Rīcības komiteja nodrošina sporta laukumus, spēles sekretāru un balvas, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē;
  • Dalības maksa no komandas – Ls,6.00
 • Medicīniskais nodrošinājums
  • Katrs sacensību dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli, tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzi un drošībai – apliecinot to ar savu parakstu pieteikumā.
 • Apbalvošana
  • Pirmo trīs vietu ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar Ikšķiles novada domes kausiem.
 • Dažādi
  • Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, savstarpēji vienojoties, visus radušos konfliktus izskata un galējo rīcību pieņem Rīcības komiteja.

 

7 KOMENTĀRI

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu