Ikšķiles novada Dome steidzīgi cenšas iztērēt 2009.gada budžetu

Ikšķiles novada Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš 2008.gads
Ikšķiles novada Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš 2008.gads

2009.gada 16.septembrī Ikšķiles novada pašvaldības Domes sēžu zālē, no plkst.14:00 līdz 19:00, norisinājās Kultūras, izglītības un sporta komitejas un Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes.

Neskatoties uz valsts funkciju pārdali pašvaldību pārvaldībā, neskatoties uz straujo bezdarba līmeņa celšanos un viegli prognozējamo nodokļu samazinājumu pašvaldības budžetā Ikšķiles novada dome lemj par strauju un liela apmēra, vairāku desmitu tūkstošu latu, finanšu līdzekļu izlietošanu 2009.gada nogalē.

Par iedzīvotāju bažām kā pārziemot tuvāko ziemu, Domes priekšsēdētājs atbild, ka ļoti labi, jo Ikšķiles novadā viss ir pietiekami nodrošināts. Tāda iespēja, kā finanšu resursu pārdale Ikšķiles novada sociālajā budžetā un vajadzības gadījumā pašvaldība varētu sniegt lielāku atbalstu bezdarbā nonākošajiem iedzīvotājiem, netiek pat pieminēta.

Ikšķiles novada domes deputāti lēma par jautājumu virzīšanu lēmuma pieņemšanai uz 23.septembra domes sēdi:

 – Par Jauniešu un ģimenes dienas centra ēkas iepirkumu 80 000Ls apmērā, no kuriem aptv.50 000Ls tiek plānoti par ēkas iepirkšanai un 30 000Ls remontam. Pašvaldība ir apzinājusi konkrētas ēkas pirkšanas iespējas Ikšķiles pilsētas centrā, neatkarīgi no tās pašreizējā stāvokļa un nepiemērotību konkrētam mērķim. Jauniešu centra ēku ir plānots izmantot arī kā pensionāru kopas „Saulgrieži” sanākšanas vietu, tūrisma un informācijas centru vai arī ekonomiskās krīzes pasliktināšanās gadījumā – izmantojot par krīzes centru, vai vietu, kur dalīt maizi trūcīgākajiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Domstarpības starp deputātiem komiteju sēžu laikā nebija par šo gaišo ideju izveidot šādu dienas centru, bet gan par finansējumu, kuru varētu izlietot lietderīgāk. Kaspars Upaciers piedāvāja apskatīt iespēju vienoties ar Kultūras biedrību par Biedrības nama nomu un remontu konkrētam mērķim, kā rezultātā nebūtu jāiegulda lieli finanšu resursi ēkas iepirkumā un atlikušo daļu varētu izmantot rezervei tuvākajiem ziemas mēnešiem. Jo budžets neparedzētajiem gadījumiem Ikšķiles pašvaldībā 2009.gadam praktiski ir izsmelts.

 – Sakarā ar mērķdotāciju straujo samazinājumu, kur valsts nauda sastāda lielu daļu no pedagogu algām – Ikšķiles vidusskolai, Tīnūžu pamatskolai un bērnudārzam – pašvaldība ir atradusi finansiālu iespēju līdz šī gada beigām atbalstīt pedagogus un normāli turpināt, pēc iepriekš izveidotās programmas, gan skolas, gan bērnudārza, gan interešu pulciņu darbu. Tiks piešķirti līdzekļi gan interešu pulciņiem, gan papildus finansiāli atbalstīts pedagogu darbs.

 – Pēc izsludinātā konkursa uz P/A „Līvi” direktora amatu deputāti balsoja par deputātu Jāni Gunāru Rubeni.

 – Deputāti vienojās par konceptuālu atbalstu Tīnūžu muižas pārvaldnieka ēku pielāgot bērnudārza vajadzībām, kā arī sakārtot apkārtējo teritoriju un izveidot spēļu laukumu bērnudārza vajadzībām. Tas būtu risinājums, Tīnūžu apkārtnē dzīvojošajiem.

Informācijai Ikšķiles novada iedzīvotājiem – turpmāk katra mēneša pirmajā  otrdienā, laikā no pl.18:00 līdz 20:00, Ikšķiles novada pašvaldības telpās ir iespēja tikties un pārrunāt sev aktuālos jautājumus ar pieciem „APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” deputātiem. Nāciet un kopā risināsim jautājumus par dzīvi Ikšķiles novadā!