Meklējam vietu kur būs Ikšķiles novada Jaunatnes un ģimenes dienas centrs

Īpašums Meliorātoru ielā 1.
Īpašums Meliorātoru ielā 1.

2009.gada 16.septembrī Ikšķiles novada pašvaldības Domes sēžu zālē norisinājās gan Kultūras, izglītības un sporta komitejas, gan Finanšu un tautsaimniecības komiteju sēdes.

Tika karsti diskutēts par 80 000Ls pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu Jaunatnes un ģimeņu dienas centra telpu iegādi, pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

Šo jautājumu novirzīja uz tuvāko domes sēdi un gala lēmumu pieņems 23.septembrī. Pēc domes lēmuma tiks organizēta ēkas iepirkuma procedūra.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs I.Trapiņš un deputāte I.Bērziņa ir apzinājuši viņuprāt vienīgo vispiemērotāko ēku Jaunatnes un ģimenes dienas centra ierīkošanai, kura pašreiz ir brīva un atrodas pilsētas centrā. Tiek piedāvāta mazliet izdemolētā māja starp bijušo Stūra veikalu un Autoservisu, kuras dārzs piekļaujas līdz ar šoseju Rīga-Daugavpils.

Par svarīgāko kritēriju šīs ēkas izvēlē bija iespēja norobežot iespējamo jauniešu skaļumu un pilsētas centra klātbūtne. Tika minēts piemērs, ka šīs Jaunatnes un ģimeņu dienas centra telpas varētu piedāvāt lietot arī pensionāru kopai „Saulgrieži”, Ikšķiles novada tūrisma un informācijas centram, vai arī ekonomiskās krīzes pasliktināšanās gadījumā – izmantot par krīzes centru, vai vietu, kur dalīt maizi trūcīgākajiem Ikšķiles novada iedzīvotājiem.

Iepriekš  šajās telpās bija gan privātmāja, gan solārijs, gan lietoto apģērbu veikals. Tie, kuri šajā ēkā ir bijuši iekšā, zināja teikt, ka telpas ir ļoti šauras un nokļūšana ēkas otrajā stāvā ir pa mazām apšaubāmām trepītēm. Ir plānots, ka ēkas iegādei tiks tērēti 50 000Ls un remontam 30 000Ls. Pirms centra darbības uzsākšanas ir doma veikt iekšdarbu remontu nojaucot starpsienas.

Jaunatnes un ģimenes dienas centra projekta autore, kura vislabāk varētu novērtēt telpu piemērotību, ir Ikšķiles vidusskolas vecāku klubiņa un biedrības „Dzīves skola” valdes priekšsēdētājas Kristīna Krilovska. Viņa par šīs ēkas iespējamo pirkšanu un jautājuma izskatīšanu komiteju sēdēs no Kultūras, izglītības un sporta komitejas vadītājas I.Bērziņas puses nebija informēta un ēkas iekštelpas nav redzējusi.

Sakarā  ar to, ka visiem deputātiem nav vienprātīgs viedoklis par šīs konkrētās ēkas piemērotību šādu funkciju veikšanai un šajā jautājumā nav veikta iedzīvotāju aptauja, ir iespēja līdz 23.septembrim – paust savu viedokli un iespējams piedāvāt arī savu nekustamo īpašumu šāda dienas centra izveidei.

Diemžēl atlases kritēriji, par dienas centra ēkas iegādi no pašvaldības puses nav izstrādāti. Tāpēc katram pašam jāizvērtē vai piedāvātā ēka var tikt piemērota gan jaunatnei, gan pensionāriem, gan invalīdiem, gan vecākiem ar bērniem, gan tūristiem. Kā arī, neradīs apgrūtinājumu līdzās dzīvojošajiem.

„APVIENĪBAS IEDZĪVOTĀJI” uzskata, ka Ikšķiles novada Jaunatnes un ģimenes centra ideja ir apsveicama un atbalstāma, un kā priekšlikumu piedāvā – skatīt iespēju Jaunatnes un ģimenes centra izveidei piemērot esošo Kultūras biedrības ēku, kuru varētu no Kultūras biedrības nomāt un piemērot visām sabiedrības grupām. Kultūras biedrības nams atdzimtu un pildītu savas funkcijas – kalpot Ikšķiles novada iedzīvotāju labā. Darbību varētu uzsākt jau pēc neliela remonta un pakāpeniski pierādīt centra nepieciešamību un dzīvotspēju. Tādejādi atlikušos finanšu līdzekļus no 80 000Ls iespējams varētu rezervēt sociālā dienesta budžetā, lai ekonomiskās krīzes lejupslīdes gadījumā varētu atbalstīt trūcīgākos Ikšķiles novada iedzīvotājus.