Ikšķiles pašvaldība slēpj informāciju

Ikšķiles novada pašvaldība slēpj informāciju par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2013. gadam 1. redakcijas
sabiedrisko apspriešanu iespējams vēlas virzīt neizprotamus priekšlikumus.

Pieklusināti organizējot sabiedriskās apspriešanas tiek diskreditēta jēga šīm apspriedēm. Pašvaldība neveicina sabiedrības piesaisti un viedokļu apkopošanu, bet pēc sabiedriskās apspriešanas noslēguma paziņo to kā sabiedrības viedokli.

Esiet aktīvi un piedalieties:

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Tīnūžos notiks otrdien, 16. augustā plkst. 17:00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme Ikšķilē notiks ceturtdien, 18. augustā plkst. 17:00.

Apspriešanai piedāvātie materiāli ar grūtībām atrodami Ikskile.lv

view=article&aid=13908

un projekta izstrādātāja SIA „Metrum” mājaslapā

http://metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=151