Ko darīsim ja Plūdi?

Plūdi Ikškiles centrā.
Plūdi Ikškiles centrā.

Leta: Ikšķiles novadā apzinātas iespējamo plūdu riska zonas, izstrādāts rīcības plāns riska zonu iedzīvotāju evakuācijas gadījumam.

Pašvaldības pienākums ir pildīt Civilās aizsardzības likuma prasības.
 
Tas paredz, ka nepieciešamības gadījumā pašvaldībām ir jāevakuē iedzīvotāji no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošinot iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu.
 
Tāpat pašvaldībām ir jānodrošina darba un sadzīves apstākļi katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam glābšanas dienestu personālam.

Jautājums G. Kurmim un J. Rudzītim: Vai pastāv iespēja uzzināt pašvaldības plānus plūdu gadijumā?