Ielas un numuri nomazgāti

Numuri pēc plūdiem Ikšķilē
Numuri pēc plūdiem Ikšķilē

Ielas beidzot tīras, smiltis ieskalotas notekūdens kanalizācijā un applūdušās Ikšķiles ielas noskalo auto numuru zīmes.

Paldies SIA A-VIDE par labu Skolas ielas rekonstrukcijas projektu, izpildirektoram G.Kurmis, INP SIA “Ikšķiles Māja”.