Kur mēs turpmāk dzīvosim – Ikšķiles pilsētas lauku teritorijā vai Tīnūžu pagastā?

Fragments no Ikšķiles novada kartes.
Fragments no Ikšķiles novada kartes.

Laiki mainās, likumi mainās, 2009.gada 19.augustā Ikšķiles pašvaldības domes sēdē pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 8.un 13.panta, Pārejas noteikumu 19.punktu,

likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6. punktu tika nolemts, sadalīt Ikšķiles novada teritoriālo vienību „Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju” divās atsevišķās novada teritoriālajās vienībās – novada pilsētā un novada pagastā.

Turpmāk Ikšķiles ciemi kas atrodas lauku teritorijā būs ar adresi Tīnūžu pagastā un lauku teritorija kā tāda, vairs nepastāvēs. Ja piemēram, kāds no mums dzīvo Ceplīšos, tad jaunā adrese būs – Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, Ceplīšu ciems un mājas vai ielas nosaukums.

Patreiz, tas zināmā mērā būs komiski, jo apdzīvota vieta Tīnūži attiecībā pret pārējiem lauku teritorijas ciemiem atrodas diezgan attāli,un saistību reti kurā gadījumā var atrast. Ikšķiles pilsētas robežas arī tiks manītas, bet tas nenotiks ne šogad, ne nakamgad, bet pēc tam, kad tiks pieņemts Ikšķiles novada teritoriālais attīstības plānojums.

Šis balsojums deputātos izraisīja diskusijas, vai vajadzēja tik ļoti sagrozīt iedzīvotājiem galvas un adreses?! Varbūt Tīnūžu pagasta nosaukuma vietā vajadzētu atstāt Ikšķiles pagasts? Pēc būtības, pagasta vajadzību aiz novada nosaukuma prasa likums, bet iespējams ar nelielām izmaiņām likumā varētu panākt, ka pietiktu ar vienu nosaukumu Ikšķiles novads un izslēgtu pagasta nosaukuma vajadzību. Tādā gadījumā adrese piemēram būtu – Ikšķiles novads, Ceplīši un mājas vai ielas nosaukums, vai otrs piemērs – Ikšķiles novads, Daugavmala un mājas vai ielas nosaukums. Īsi, skaidri un paredzami!

Diemžēl dominējošie domes deputāti nepieļauj ne mazāko nobīdi no likuma, vai izmantot savas tiesības likumos kaut ko mainīt, arī tajos gadījumos kad likuma ieviešanai dzīvē loģikas trūkst – apskatot konkrēto situāciju apdzīvotajā vietā. Domes priekšsēdētajs I.Trapiņš aicināja deputātus pārtraukt debates, ātrāk nobalsot, atrunājoties ar to, ka pašvaldībā, bez šī jautājuma ir daudz uzdevumu kas jārisina un nav lieki cilvēku resursi, kas varētu jautāt iedzīvotāju viedokli vai analizēt citus iespejamos rezultātus.

       Iedzīvotāj, kāds ir Tavs viedoklis?