Vēlreiz par Ikšķiles novada ģerboni

Plakāts: Latvijas pilsētu ģerboņi. Zvaigzne ABC
Plakāts: Latvijas pilsētu ģerboņi. Zvaigzne ABC

Tā kā ikskile.com komentāros parādījušies jautājumi par Ikšķiles novada ģerboni, sniedzu manā rīcībā esošo informāciju.

Reaģējot uz AI deputātu ierosinājumu, pašvaldība, atbilstoši likumā noteiktai kārtībai, vērsās Kultūras ministrijā ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt Ikšķiles novada ģerboni. Lai heraldiskā simbolika atbilstu heraldikas likumiem un tradīcijām, tās izstrādi pārrauga un ieteikumu apstiprināšanai sniedz Valsts Heraldikas komisija. Ikšķiles domes vadības nolēmums bija analogs visu jau apstiprināto vai izstrādē esošo novadu ģerboņu īpašnieku vēlmei – kaut daļēji saglabāt līdz šim lietoto ģerboņu grafiskos elementus. Daži piemēri. Lielvārdes, Rēzeknes un Skrīveru novadu ģerboņi veidoti no pilsētu ģerboņiem, tos papildinot ar šaurapmali vai pavedienapmali (Heraldikas komisija – it sevišķi Imants Lancmanis – no šī elementārā paņēmiena lūdz pēc iespējas atturēties, jo masveidīga lietojuma gadījumā tiks degradēta Latvijas ģerboņu kopaina). Rūjienas novads pilsētas ģerbonī noņem galvu, Auces novads turpretī pievieno galvu. Ventspils novads pievieno šaursiju. (Heraldikas terminu skaidrojumu var uzzināt speciālajā literatūrā). Siguldas novads plāno jaunajā ģerbonī apvienot elementus no Siguldas pilsētas ģerboņa un Siguldas, Mores un Allažu pagastu ģerboņiem. Uz Heraldikas komisijas sēdi 14. augustā tika uzaicināts Ikšķiles pašvaldības pārstāvis. Domes priekšsēdētājs deleģēja savu vietnieku Jāni Rudzīti. Heraldikas komisija apsprieda ikšķiliešu vēlmi un izstrādāja ieteikumu novada ģerbonim.

Guncha vaicā: „Vai arī projekta autors būs novada patriots un izstrādās metus pa velti kā ziedojumu?”.

Esmu novada patriots, taāu uz šādi formulētu jautājumu nezinu , ko atbildēt. Ikšķiles pilsētas ģerboņa saturu savā laikā izstrādāja Heraldikas komisija, bet tā grafisko formu realizēja mākslinieks Juris Ivanovs. Tagad viņa darbu nolemts papildināt. Heraldikas komisijas ieteikumu idejas meta formā esmu vizualizējis un nosūtījis Trapiņa kungam (protams, neprasot samaksu). Grafiskos metus apspriež Heraldikas komisijā. Ja kādu no tiem akceptē, pasūtītājs, t.i. pašvaldība, sagatavo mapi ar ģerboņa aprakstu, ģerboņa krāsaino, melnbalto un citiem zīmējumiem. Šo darbu, atbilstoši autortiesībām, pienāktos veikt Jurim Ivanovam, jo tiks izmantots viņa zīmētais pilsētas ģerbonis. Cik tas maksā – nezinu. Heraldikas komisija, kuras loceklis esmu, ar zīmējumu pasūtīšanu nenodarbojas. Mēs pārraugām, lai ģerboņi , valsts, pašvaldību un dažādu institūciju apbalvojumu heraldiskie elementi atbilstu heraldikas likumiem.

Ģerboņa mapi paraksta Valsts Prezidents, Kultūras ministrs un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs. Pēc tam to reģistrē ģerboņu reģistrā.

Komentāros daži iesaka rīkot konkursu. Heraldikas komisijas līdzšinējā pieredze liecina, ka konkursi heraldiskās simbolikas grafiskajā izstrādē nav rezultatīvi, jo to dalībnieki nepārzina heraldikas likumības un tradīcijas. Arī pirmskara Latvijā ģerboņus bez konkursiemizstrādāja specializējušies mākslinieki, kurus pieaicināja Heraldikas komiteja.

Valsts Heraldikas komisijas loceklis  Valdis Villerušs