Vēlreiz par Ikšķiles novada ģerboni

Plakāts: Latvijas pilsētu ģerboņi. Zvaigzne ABC
Plakāts: Latvijas pilsētu ģerboņi. Zvaigzne ABC

Tā kā ikskile.com komentāros parādījušies jautājumi par Ikšķiles novada ģerboni, sniedzu manā rīcībā esošo informāciju.

Reaģējot uz AI deputātu ierosinājumu, pašvaldība, atbilstoši likumā noteiktai kārtībai, vērsās Kultūras ministrijā ar lūgumu apstiprināt un reģistrēt Ikšķiles novada ģerboni. Lai heraldiskā simbolika atbilstu heraldikas likumiem un tradīcijām, tās izstrādi pārrauga un ieteikumu apstiprināšanai sniedz Valsts Heraldikas komisija. Ikšķiles domes vadības nolēmums bija analogs visu jau apstiprināto vai izstrādē esošo novadu ģerboņu īpašnieku vēlmei – kaut daļēji saglabāt līdz šim lietoto ģerboņu grafiskos elementus. Daži piemēri. Lielvārdes, Rēzeknes un Skrīveru novadu ģerboņi veidoti no pilsētu ģerboņiem, tos papildinot ar šaurapmali vai pavedienapmali (Heraldikas komisija – it sevišķi Imants Lancmanis – no šī elementārā paņēmiena lūdz pēc iespējas atturēties, jo masveidīga lietojuma gadījumā tiks degradēta Latvijas ģerboņu kopaina). Rūjienas novads pilsētas ģerbonī noņem galvu, Auces novads turpretī pievieno galvu. Ventspils novads pievieno šaursiju. (Heraldikas terminu skaidrojumu var uzzināt speciālajā literatūrā). Siguldas novads plāno jaunajā ģerbonī apvienot elementus no Siguldas pilsētas ģerboņa un Siguldas, Mores un Allažu pagastu ģerboņiem. Uz Heraldikas komisijas sēdi 14. augustā tika uzaicināts Ikšķiles pašvaldības pārstāvis. Domes priekšsēdētājs deleģēja savu vietnieku Jāni Rudzīti. Heraldikas komisija apsprieda ikšķiliešu vēlmi un izstrādāja ieteikumu novada ģerbonim.

Guncha vaicā: „Vai arī projekta autors būs novada patriots un izstrādās metus pa velti kā ziedojumu?”.

Esmu novada patriots, taāu uz šādi formulētu jautājumu nezinu , ko atbildēt. Ikšķiles pilsētas ģerboņa saturu savā laikā izstrādāja Heraldikas komisija, bet tā grafisko formu realizēja mākslinieks Juris Ivanovs. Tagad viņa darbu nolemts papildināt. Heraldikas komisijas ieteikumu idejas meta formā esmu vizualizējis un nosūtījis Trapiņa kungam (protams, neprasot samaksu). Grafiskos metus apspriež Heraldikas komisijā. Ja kādu no tiem akceptē, pasūtītājs, t.i. pašvaldība, sagatavo mapi ar ģerboņa aprakstu, ģerboņa krāsaino, melnbalto un citiem zīmējumiem. Šo darbu, atbilstoši autortiesībām, pienāktos veikt Jurim Ivanovam, jo tiks izmantots viņa zīmētais pilsētas ģerbonis. Cik tas maksā – nezinu. Heraldikas komisija, kuras loceklis esmu, ar zīmējumu pasūtīšanu nenodarbojas. Mēs pārraugām, lai ģerboņi , valsts, pašvaldību un dažādu institūciju apbalvojumu heraldiskie elementi atbilstu heraldikas likumiem.

Ģerboņa mapi paraksta Valsts Prezidents, Kultūras ministrs un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs. Pēc tam to reģistrē ģerboņu reģistrā.

Komentāros daži iesaka rīkot konkursu. Heraldikas komisijas līdzšinējā pieredze liecina, ka konkursi heraldiskās simbolikas grafiskajā izstrādē nav rezultatīvi, jo to dalībnieki nepārzina heraldikas likumības un tradīcijas. Arī pirmskara Latvijā ģerboņus bez konkursiemizstrādāja specializējušies mākslinieki, kurus pieaicināja Heraldikas komiteja.

Valsts Heraldikas komisijas loceklis  Valdis Villerušs

26 KOMENTĀRI

 1. Kurš var ieteikt kādu sakarīgu tekstu par ģērboņu nozīmi un vēstījumu sabiedrībai?<br />
  Mani līdzšinējais Ikšķiles ģēbonis vienmēr ir mulsinājis. Zelta mūros ieslēgušies ikšķilieši, paslēpušies no naidīgās pasaules. Svešie nenāciet! Vārtu mūsu mūrī nav!<br />
  Bet ko nu man sievišķim par nopietnām lietām saprast :)))? <br />

 2. Tātad publiska diskusija par novada simbolu ir nevajadzīga un interesēties par to ir nepieklājība? Visu izlemj heraldikas komisija un Jūsu skice ir likums māksliniekam. Vai tā jāsaprot? Cerams, šis jautājums neaizvainos Jūs personīgi.

 3. Šī nav melu un apvainojumu sacensība, bet diskusija par ģēboņi un tā radīšanas procesu. Ja ikšķilieši nespēj rīkoties likumīgi un ētikas normu robežās, šiem rakstiem un diskusijām nav jēgas. Turpiniet tālāk varmācīgi apmierināt ambīcijas un noraudzīties uz pārējiem, kā patricieši uz plebejiem.

 4. Esi un nevienu vien reizi, vien tavs pašlepnums neļauj to atzīt! Gan jau kādreiz sapratīsi cik muļķīga un nodevīga bijusi tava rīcība, ņemot citu idejas!

 5. Pats savas idejas var skicēt cik spēj, bet citu darbu “uzlabot” gan nav pieņemts darīt un tavs apgalvojums, ka Mārtiņš to ir darījis ir meli. Ļoti savdabīgs, bet dažiem raksturīgs, oponenta mutes aizbāšanas veids.

 6. Ģēbonis tomē nav avīze, tādēļ Jūsu minētā piezīmēšana klasificētos kā huligānisks nacionālās simbolikas aizskārums ar atbilstošām sekām. Vai Jūsu kultūra tik ļoti prasa kaut ko tādu darīt?

 7. Vai Villeruša kungs varētu izskaidrot autora tiesības un pienākumus. Vai autors ir meta <i></i>radītājs vai tehniskā zīmējuma izpildītājs. Varbūt drīkstam uzzināt, kurš nolēma iepriekšējā autora darbu papildināt un vai tas nav autortiesību pārkāpums? Paldies.

 8. Atkārtojas Karpova radubūšanas stils, tikai šoreiz mazākā mērogā un AI izpildījumā. Ģērbonis nav kultūras kalns, bet tradīciju turpināšana satrauc. Redzams, ka AI pirmsvēlēšanu cīņas un uzbrukumi vecai domei bija tikai, lai paši iegūtu varu un visatļautību.

 9. Ja Jūs sasaluma kungs būtu kārtīgāk lasījis, tad redzētu arī šo “Šo darbu, atbilstoši autortiesībām, pienāktos veikt Jurim Ivanovam, jo tiks izmantots viņa zīmētais pilsētas ģerbonis.” <br />
  <br />
  Aizveriet ledusskapi, tas uzlabos istabas temperatūru un ļaus domāt brīvāk.

 10. No raksta var secināt, ka visu valstī eksistējošo ģērboņu autore ir heraldikas komisija, to grafisko materiālu izstrādā “vienkārši” zīmētāji (Ikšķilei Juris Ivanovs) bet novada sabiedrībai nav nekā kopīga un nav nekā sakāma par novada simbolu. “Tagad nolemts viņa darbu papildināt.” vēsta raksta autors. Kas nolēmis, ar kādām tiesībām autora darbu tā vienkārši kāds nolemj papildināt? Tāda rīcība līdzinas gan Hitlera, gan Staļina, gan padomju laika stilam. Tik barbariska attieksme pret novada sabiedrību un esošā ģērboņa autoru civilizētā sabiedrībā nav pieņemama, tādēļ Villeruša gunga pašdarbība ir jāpārtrauc un jaunas novada ģērbonis jārada ar cieņu.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu