Par lapu dedzināšanu Ikšķilē

Rudens lapas.
Rudens lapas.

Lapu dedzināšana ir sevišķi kaitīga veselībai. Daudzās Latvijas pilsētās lapu dedzināšana ir aizliegta.

 Tam ir nopietns pamatojums: degošas lapas izdala sevišķi kaitīgu veselībai gāzu "kokteili," kurā ir gan dioksīni, gan poliaromātiskie ogļūdeņraži, slāpekļa oksīdi un citas kaitīgas vielas.
Šo dūmu kaitīgumu pat nevar salīdzināt ar tiem salīdzinoši nekaitīgajiem dūmiem, kā automašīnu izplūdes gāzes, modernu rūpnīcu un katlumāju izmeši. Pat smēķējot cigareti cilvēks ievelk plaušās rūpīgi atlasītas un izžāvētas tabakas dūmu, ievelkot to caur filtru. Savukārt degošu lapu dūmi nāk no neattīrīta, mitra materiāla, tie nonāk plaušās tieši, pat ne caur filtru. Protams, arī bērniem nav izvēles elpot vai neelpot šo piesārņojumu.
Ikšķilē problēma ir sevišķi aktuāla mierīgās pavasara un rudens dienās un naktīs, kad dūmi uzkrājas pilsētā un ilgstoši saindē gaisu. Šāds smogs ir kaitīgāks par lielas pilsētas transporta piesārņojumu.
Nebūtu naivi jāpriecājas, ka no dzīves dūmos pagaidām nav manāmas sliktas sekas. Tikai dažiem cilvēkiem, kā astmatiķiem, kaitīgās sekas var izpausties uzreiz. Pārējie šīs indes uzkrāj un tās izpaudīsies vēlāk, kad organismā būs sasniegušas pietiekamu koncentrāciju.

Lai civilizēti tiktu galā ar lapām, ir divas vienkāršas iespējas: kompostēt tās pašiem un pārvērst vērtīgā mēslojumā vai, saliktas maisos, nodot Ikšķiles komunālajam dienestam, – PA "Līvi",  saskaņojot maisu atstāšanas vietu ar Jāni Lazdānu pa tālruni 28653446,   28653446.

Deputāte Iveta Mežaraupe

2010. gada 21. aprīļa domes sēdē ir noteikts  periods bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanai Ikšķiles novada teritorijās ar mazāku zemes platību par 0,5 ha 2010.gada pavasarī no 21.aprīļa līdz  15. maijam.