Protesta vēstule par Latvenergo rīcibu

Daugavas gultne bez ūdens.
Daugavas gultne bez ūdens.

Ikšķiles iedzīvotāji ir adresējuši atklāto vēstuli AS Latvenergo, kur pauduši savu sašutumu par 15 gadu ilgumā plānotajiem darbiem,

kā rezultātā tiek strauji pazemināts Daugavas līmenis, kaitējot ekosistēmai. Upes krasti izskatās kā pēc atomkara.

Iedzīvotāju protesta vēstule par AS „Latvenergo” rīcību sakarā ar Rīgas HES ūdenskrātuves remontdarbiem
Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību absurdajai situācijai, kas jau vairākus gadus izraisa Saulkalnes un Ikšķiles iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu sašutumu.
AS Latvenergo, veicot remontdarbus Rīgas HES ūdenskrātuvē, arī šogad ir strauji pazeminājusi ūdens līmeni Daugavā pašā gada aktīvākajā tūrisma sezonā (no 13.jūlija līdz 27.augustam), lai „veiktu hidroelektrostaciju dzelzsbetona konstrukciju un betona virsmu atjaunošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā” (kā minēts AS Latvenergo oficiālajā mājaslapā).
Pašlaik Daugavas malā paveras pavisam bēdīga un nepievilcīga ainava – ūdens atkāpies no krastiem, atsedzot dubļaino gultni. Visas zivis, kas pazeminot ūdenslīmeni, palika krastā, gājušas bojā un pūst.
Nav saprotams, kālab AS „Latvenergo” šos darbus veic pašā karstākajā gadalaikā, nevis vēlā agrā rudenī, kad laika apstākļi ir piemēroti šādām aktivitātēm. Mums, sava novada patriotiem (un ekonomiski domājošiem cilvēkiem) ir kauns, ka tūristi no Latvijas un arī ārvalstīm ierauga Daugavas krastos valdošo postažu. Šaubāmies, vai ārzemju tūrists, kam bukletos stāstīts par skaistajiem Latvijas laukiem un kas ieraudzījis patieso situāciju, ieteiks saviem radiem un draugiem šeit atbraukt. Būtībā ir radīts kaitējums ne vien Latvijas videi, bet arī tūrisma industrijai kopumā, jo šos darbus tiek plānots veikt 15 gadu garumā (gada laikā saremontējot tikai 1 km).

Mēs lūdzam AS Latvenergo kā sociāli atbildīgu koncernu:
1)      turpmāk Rīgas HES remontdarbus plānot citā laikā, piemēram, septembra mēnesī, nevis atvaļinājumu sezonā, rēķinoties ar iedzīvotājiem un novada viesiem
2)      veikt remontdarbus tā, lai Daugava netiktu pārvērsta par izpostītu novadgrāvi (ar pūstošām zivīm), kas domāts tikai un vienīgi elektroenerģijas ražošanai
3)      Neizpostīt Daugavas ekosistēmu
4)      novērtēt pašlaik veikto darbu kvalitāti un tempu.

Jau iepriekš pateicamies par to, ka veltīsiet savu laiku šīs situācijas atrisināšanai, jo ceram, ka „Latvenergo” darbojas atbilstoši mājas lapā paustajam: „Latvenergo realizē korporatīvās sociālās atbildības politiku, kas raksturo koncerna attieksmi pret tā darbībā ieinteresētajām pusēm – akcionāriem, darbiniekiem, darbinieku pārstāvjiem, sabiedrību – un apkārtējo vidi, kā arī apliecina koncerna vēlmi brīvprātīgi veikt aktivitātes, kuras vērstas uz sabiedrības labklājības un apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu.”
 
Ar cieņu,
Saulkalnes un Ikšķiles iedzīvotāji