Daugavas svētki Ikšķiles novadā

Daugavas svētki Ikšķilē, 2010.
Daugavas svētki Ikšķilē, 2010.

2011.gada 2.jūlijā Daugavas svētki Ikšķiles novadā.
No 11 00 – 14 00 visus interesentus aicināsim pulcēties radošajā darbnīcā „Daugava man raksta

Katram Daugavas svētku dalībniekam būs iespēja ar gleznieciskiem un grafiskiem līdzekļiem draugiem veidot pašam savu oriģinālu suvenīru kā radošu darbu pašam vai dāvanu par atmiņu no Daugavas svētku apmeklējuma Ikšķilē 2011.gadā.

No 15 00 līdz 17 00 Ikšķiles tautas namā tikšanās ar vēsturniekiem Daugava – vēsturiskās, ainaviskās un radošās iedvesmas avots Tikšanās ar vēsturnieku Voldemāru Eihenbaumu, rezerves pulkvedi Jāni Hartmani, A.Pumpura muzeja galveno speciālisti Irēnu Arāju

17 00 piedāvāsim visiem interesentiem tikšanās turpinājumu Nāves salā (pārcelšanās ar laivām no laivu piestātnes)

Ikšķiles tautas namā būs apskatāma Jāņa Hartmaņa veidotā izstāde „Latviešu strēlnieki Nāves salā”

21 00 Ikšķiles estrādē koncerts „Mēs Daugavas krastā”
Bērnu vokālā grupa „Dzeguzīte” (vadītāja Daila Martinsone)
Bērnu deju kolektīvs „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Šteina)
Bērnu vokālais ansamblis „Puķuzirnis” (vadītāja Sarmīte Viļuma)
TDA „Rotaļa” (vadītājs Gints Baumanis)
Jauktais koris „Elpa” diriģenti Anna un Juris Priedeslaipas
Komponists Valdis Zilveris
Aktieris Juris Jope
Režisors Valdis Lūriņš

Vienosimies kopīgā tautas un koru sadziedāšanā virsdiriģenta Jura Kļaviņa vadībā un
dziesmotā noskaņā dosimies pie Daugavas veltot ziedu vainagu un uguns liesmiņu
veltes mūsu likteņupei.

Aicinām Ikšķiles novada iedzīvotājus piedalīties šo svētku radīšanā, kopīgi veidojot foto izstādi konkursu „Daugava bildēs”. Pēc skatītāju balsojuma labāko darbu autoru apbalvošana. Fotogrāfijas izstādei lūdzam iesniegt atbilstoši noformētas (uz
pamatnes) Ikšķiles kultūras namā Kultūras biedrības telpā no 27.jūnija līdz 30.jūnijam no plkst. 15 00 līdz 20 00

Fotogrāfiju izstāde tautas namā pasākuma dienā.

Daugavas svētku tradīcija Ikšķiles novadā

Atskatoties Ikšķiles vēsturē, Daugavas svētku tradīcijas iedibināšanas autors bija profesors Jānis Kuga (12.12.1878. – 24.11.1969.), dzimis Ikšķiles pagasta „Purmaļos”. Šos svētkus, veiksmīgi sadarbojoties, organizēja divas biedrības – Ikšķiles Kultūras biedrība (dibināta 1927.gadā) un Labierīcības biedrība (dibināta 1929.gadā). Biedrībās iekļāvās sabiedrībā labi zināmi cilvēki ar lielu organizatoriskā darba pieredzi.
Pirmie Daugavas svētki notika 1931.gada jūlija pirmajā svētdienā. Daugavas svētku sarīkojumi notika deviņus gadus. Uzstājās ievērojami latviešu mākslinieki, mūziķi, aktieri, literāti.
Daugavas svētkos aktīvu dalību vienmēr ir ņēmis Kultūras biedrības jauktais koris un vīru koris Jāņa Druļļa vadībā.
Astotie un devītie Daugavas svētki piedzīvojuši īpaši lielu apmeklētāju skaitu, kas liecināja, ka biedrībām ir kontakts ar tautu un tautai patīk vienotā garā pulcēties Daugavas krastos.
Desmitie Daugavas svētki izpaliek, šo tradīciju pārtrauc padomju varas laiki Latvijā un līdz ar to ari biedrību darbības pārtraukšana. Tomēr Daugavas tēls caurvij mūsu tautas vēsturiskos brīžus un turpina dzīvot Ikšķiles kultūras dzīves norisēs, neskatoties uz cenzūrām, ar kurām tika nospiests tautas brīvības gars.
1976.gada 17.jūlijā zaļajā kalniņā (kur vēlāk tika uzcelta Ikšķiles brīvdabas estrāde) notika koncertuzvedums „ Daugava Ikšķiles ritmos” (Margas Teteres scenārijs un režija).
1985.gadā Ikšķiles astoņsimtgadei veltītajā koncertā „Mazs bij’ tēva novadiņš, bet diženi turējās” (V.Lūriņa scenārijs un režija) kā viena no galvenajām tēmām bija Daugava.
Pēc Kultūras biedrības atjaunošanas 1989.gada 2.jūlijā ar Kultūras Fonda atbalstu notika atjaunotie 10. Daugavas svētki „Daugava – Dvēselīte”.
Vēlākajos gados vairākas reizes notika Daugavas tēmai veltītas tikšanās ar profesoru, arheoloģijas zinātņu doktoru Jāni Graudoni , aktīvu dalību Daugavas svētku norisēs ņēma Ikšķiles mākslinieki ar izstādēm.
Plašāks Daugavas svētku pasākums atkal notika 2010.gada 4.jūlijā.

Ikšķiles Kultūras biedrība ir apņēmusies saglabāt un turpināt šo Daugavas svētku tradīciju, aicinot ikšķiliešus atkal pulcēties vienotībā, pozitīvu emociju bagātībā, sveicot Daugavu kā mūsu vēsturiskās, ainaviskās un radošās iedvesmas avotu.