Ls 4364.54!

Koka skulptūra Ikšķilē.
Koka skulptūra Ikšķilē.

Nupat iepazinos ar Izglītības, sporta un kultūras komitejas 2010. gada 14. aprīļa sēdes darba kārtībā ieslēgtu jautājumu, par kuru ziņos D. Mistre:

1. Par finansējumu koktēlniecības simpoziju skulptūru uzstādīšanai Ikšķiles pilsētā 

1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5.punktu un iesniegto tāmi par izmaksām 2009. un 2010. gadā koktēlniecības simpoziju skulptūru uzstādīšanai Ikšķiles pilsētā   Ls 4364.54 apmērā,

dome atklāti balsojot ar „______” balsīm,  „par”_____,              „pret”_____,    „atturas”______, nolemj:

paredzēt finansējumu   Ls 4364.54 koktēlniecības simpoziju skulptūru uzstādīšanai  Ikšķiles pilsētā no  līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem , kods 2275 .    

Mans priekšlikums:

Paredzēto finansējumu Ls 4364.54 iesaku tērēt praktiskākiem vai humānākiem mērķiem, nevis skolniecisku objektu pastāvīgai eksponēšanai sabiedriskā telpā. Simpoziju skulptūras, kas tapušas bez noteikta mērķa un piesaistes konkrētai vietai un kurām neapšaubāmi ir zems mākslinieciskais līmenis, būtu jāatstāj to radīšanas iniciatoru ziņā. Arī par kvalitatīvu tēlniecības darbu uzstādīšanu Ikšķilē vispirms ir jālemj profesionāliem māksliniekiem un arhitektiem, nevis deputātiem, no kuriem tikai vienam ir augstākā izglītība vizuālajā mākslā. Kāds ir Kultūrvides komisijas vērtējums šajā jautājumā?

Liekas, ka kultūras ziņā Ikšķilē sākas dzīres mēra laikā un sacensības par muļķīgāko naudas tērēšanas iemeslu: Asarīša izstrādātā Tautas nama rekonstrukcijas meta iegāde, novada logo un tagad – vēlme uzstādīt skolnieciski nevarīgus objektus. 

Aicinu ikšķiliešus iestāties par mākslinieciski augstvērtīgi organizētas vides veidošanu mūsu pilsētā un pret vieglprātīgu nodokļu maksātāju naudas izšķiešanu.  

Valdis Villerušs