Lupīnu ielā jauns trotuārs

Lūpīnu iela, Ikšķile.
Lūpīnu iela, Ikšķile.

2011.gada februāra Ikškiles Vēstīs Ikšķiles domes izpilddirektors G.Kurmis rakstīja: „Lupīnu ielas gājēju trotuāra projekts ir gājēju trotuāru tīkla viena no sastāvdaļām pilsētas centrālajā daļā, kura ietvaros ir paredzēts izbūvēt trotuārus arī Daugavas prospektā, Pārbrauktuves ielā un Sūniņu ielā.

 Šie projekti paredz ne tikai trotuārus, bet arī apgaismojuma, lietus ūdens un, tur kur tas nepieciešams, arī brauktuvju rekonstrukcijas. Lupīnu ielas trotuāru izbūve ir pirmais posms no ieplānotajiem darbiem, jo tehniski un finansiāli to bija iespējams iesākt 2010. gadā. Lupīnu ielas trotuāra projektēšanas stadijā tika apzināta arī nepieciešamība veikt automašīnu stāvvietas izbūvi stadiona apmeklētāju vajadzībām, kā rezultātā iebrauktuve uz lapu atbērtni tika pārnesta, atbrīvojot vietu stāvvietai un stadiona nākotnes vajadzībām. Projektu paredzēts pabeigt 2011. gada pavasarī.”.

Tātad, ir klāt 2011.gada vasara un Lūpīnu ielā būvdarbi ir beigušies. Pieļauju, ka Ikšķiles novada domei ir atlicis vien kā parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu. Savukārt Ikšķiles iedzīvotāji, lai gan precīzāk Ādamlauka iedzīvotāji, var jau sākt iemēģināt padarīto. Turpmāk viņiem nāksies šo trotuāru redzēt un lietot vismaz divreiz dienā, tāpēc būtiska ir būvniecības kvalitāte. Manā skatījumā darbi ir veikti diezgan pavirši un manu redzējumu uz problemātiskajām vietām var aplūkot šai videokolāžā:

Jāsaka, ka Ikšķiles dome, jaunā domes priekšēdētāja vadībā, tiešām ir sākusi vērienīgus labiekārtošanas darbus pilsētā, kas pēc iepriekšējo gadu pieredzes izskatās cerīgi. Diemžēl ieceres (projekti), izpildījums (kvalitāte) un termiņi, liek vēlēties kaut ko vairāk.

Sniedzu arī ar šo projektu saistītus faktus:

Pasūtītājs: Ikšķiles novada dome, Strēlnieku iela 10, Ikšķile

Projektētājs: SIA ROTHTERM, Brīvības iela 229-76, Rīga

Būvnieks: SIA  ”Autoceļi” , “Mundri-S”, Ķekava

Būvuzraugs: A.Draudiņš

Hermanis Djomkins