«Dārdedzes» Ikšķiles pilsētas pludmalē

2165
Būvniecības ieceres skiču projekts, kafejnīca-veikals.
Būvniecības ieceres skiču projekts, kafejnīca-veikals.

Paziņojums par publisko apspriešanu būvprojekta “Veikals – kafejnīca”

Būvniecības ierosinātājs: Osvalds Salmiņš, „Dainas”, Jaunikšķile, Ikšķiles nov.

Projektētājs: SIA „AR ASIS” reģ. Nr. 40003637119, Brīvības iela 21, Ogre, LV 5001,kontaktpersona Rita Dālberga tālr. 29675596.
Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce notiks Ikšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, 15.02.2010. no plkst. 17.00 līdz19.00.

Atsauksmes iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē darba laikā no 08.02.2010. līdz 05.03.2010.
Kontaktpersona – būvvaldes vadītāja Anda Kauliņa tālr. 65030775.
Atsauksmes iesniegt rakstiski norādot sekojošas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese.

Pamatot savu atbalstu vai noraidījumu iesniegtā skiču projekta priekšlikumam.

Materials sagatavots izmantojot “Iksķiles Vēstis” februāra numuru.

Būvniecības ieceres skice (fails .jpg )