Arī šogad uz Svētā Meinarda salu varēs aiziet kājām

Meinarda sala Daugavā pie Ikšķiles
Meinarda sala Daugavā pie Ikšķiles

Šovasar nav plānota ūdenslīmeņa pazemināšana Ķeguma HES un Pļaviņu HES ūdenskrātuvēs, jo šogad šo hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju atjaunošanas remonti nav paredzēti ierobežoto “Latvenergo” investīciju līdzekļu dēļ,

informē "Latvenergo" Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis.

Vienīgi neparedzētos hidroenerģijas izstrādes gadījumos varētu būt ūdenslīmeņa pazemināšana, kas ir viena metra robežās un iekļaujas svārstībās normālos ekspluatācijas apstākļos – Ķeguma HES tie ir 31,25-32 metri un Pļaviņu HES – 71-72 metri.

Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmeni plānots pazemināt no 14. jūlija līdz 28. augustam. Sākot no 14. jūlija, notiks pakāpeniska Rīgas HES ūdenskrātuves nostrāde, sasniedzot remontdarbu nepieciešamo atzīmi – 16,05 metrus virs jūras līmeņa. Rīgas HES ūdenskrātuvē normālos ekspluatācijas apstākļos ūdenslīmenis ir 17-18 metri.

"Latvenergo" aicina pašvaldības un uzņēmējus, kuri ūdenslīmeņa pazemināšanas laiku plāno izmantot, lai Daugavas krastos veiktu laivu piestātņu vai laipu izbūvi, betonēšanas vai krastu labiekārtošanas darbus, informēt "Latvenergo".

Vērtējot, cik liela ūdens atkāpšanās zona būs vērojama Salaspils pašvaldībā esošajā Daugavas krastā iekārtotajā pludmalē, "Latvenergo" speciālisti informē, ka tas atkarīgs no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.

Ūdenskrātuves ietekmes zonā pašvaldībā esošajā pludmalē iedzīvotājiem jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā iepriekšējo gadu pieredze. Salaspils iedzīvotājiem jāievēro visi drošības pasākumi un informējošās zīmes, kas aizliedz cilvēku uzturēšanos uz nogāzēm. Gandrīz visu šo laiku interesenti varēs pa sauszemi nokļūt līdz Sv.Meinarda salai Ikšķilē.