Iedzīvotāji neatbalsta Ikšķiles kultūras nama rekonstrukciju

Ikšķiles kultūras biedrības nama rekonstrukcijas meta attēli.
Ikšķiles kultūras biedrības nama rekonstrukcijas meta attēli.

Vakar, 12.maijā, Ikšķiles novada domes komiteju sēdē būvvaldes vadītāja Anda Kauliņa iepazīstināja deputātus ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem kultūras nama un brīvdabas rekonstrukcijas meta projektam.

Kaut gan arhitekta Ulda Asarīša piedāvātais meta projekts figurējis jau iepriekšējā domes deputātu sasaukuma laikā, pašvaldībā tas tika iesniegts tikai šāgada aprīļa sākumā. A.Kauliņa projekta ilgo ceļu pie sabiedrības skaidro ar dažādiem škēršļiem, ko izraisījušas Ikšķiles kultūras biedrības aktivitātes un citi neparedzēti iemesli.
 
Sabiedriskā apspriešana notika laikā no 6.aprīļa līdz 5.maijam, un tās ietvaros tika organizēta prezentācijas sapulce, kuras laikā arhitekts Uldis Asarītis iepazīstināja iedzīvotājus ar iecerēto kultūras nama rekonstrukciju.

Sapulces dalībnieku domas dalījās, un viens kopīgs viedoklis tās gaitā neizkristalizējās. Daudz konkrētāk iedzīvotāji savas domas pauduši sabiedriskās apspriešanas aptaujas laikā. Ikšķiles novada pašvaldībā tika saņemtas 49 aptaujas lapas. 41 aptaujas lapā pausts noraidījums šādas rekonstrukcijas variantam, savukārt atbalsts esošās ēkas rekonstrukcijai pausts tikai 8 aptaujas lapās.

Kopējais iedzīvotāju viedoklis ir, ka Ikšķilei nepieciešams plašāks kultūras nams, kur sekmīgi varētu darboties visi pašdarbības kolektīvi, un skatītāju zāle līdz 500 sēdvietām (Asarīša projektā tika paredzēta skatītāju zāle 250 vietām – red.).

Iedzīvotāji arī izteikušies, ka līdzekļu ieguldīšana esošā kultūras nama rekonstrukcijā, veidojot piebūves, būtu neracionāla līdzekļu izlietošana, kas, vienalga, nedotu vajadzīgo telpu apjomu.

Uz jautājumu par vecās ēkas nojaukšanu vai saglabāšanu, 13 iedzīvotāji izteikušies par ēkas nojaukšanu, 27 uzskata, ka ēka saglabājama kā vēturiska celtne to renovējot, bet  8 aptaujas lapās nav izteikts viedoklis šajā jautājumā. Arī sabiedriskās apspriešanas organizētajā prezentācijas sapulcē domas dalījās par nepieciešamību saglabāt vai nojaukt esošo ēku.

Galvenie sabiedriskās apspriešanas secinājumi – saglabāt kultūras biedrības namu tā vēsturiskajā veidolā, savedot kārtībā un turpinot remontu, kas jau ir uzsākts, tajā pašā laikā domājot par jauna kultūras nama celtniecību.

Procesu atvieglo fakts, ka ideja par jauna kultūras nama jeb sabiedriskā centra celtniecību, ietverta arī Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības programmā, kas vēl ir tapšanas stadijā.

“Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus un konsultējoties ar kultūrvides komisiju, tagad mēs varēsim konkrētāk formulēt ideju par jauna kultūras nama celtniecību,” norāda Ikšķiles novada domes priekšsēdetājs Indulis Trapiņš.

Vēl ir tikai jāatrod piemērota vieta, kur varētu atrasties jaunais kultūras nams.