Ikšķiles pārdevēji – Labs sākums!

Ikšķiles novada mērs Indulis Trapiņš izsludina maksātnespēju. Foto: TV3 video ekrānšāviņš.
Ikšķiles novada mērs Indulis Trapiņš izsludina maksātnespēju. Foto: TV3 video ekrānšāviņš.

Jau rīt Ikšķiles pašvaldība būs radījusi kārtējos zaudējumus savam budžetam, kurš jau tā ir tukšs.

Ikšķiles domes vadība Gobu ielas zemes (21 zemes gabals) izsoles uzsāka 2015.gada 26.maijā ar sākumcenu 180 000 eiro, neveiksmīga bija pirmā un otrā izsole kur cena tika pazemināta līdz 150 000 eiro, Tika izsludināta arī trešā izsole par 130 000 eiro, bet arī tā bija neveiksmīga.

Lai arī Ikšķiles novada domes vadītājs (maksātnespējīgais) Indulis Trapiņš un viņa vietniece Dace Kļaviņa ir ar lielu pieredzi nekustamo īpašumu izpārdošanā, viņi nesaskata nekādas iespējas, ka pašvaldība šos apbūvei paredzētos zemes gabalus varētu realizēt pa vienam, kur katra apbūves gabala pārdošanas cena varētu būt apmēram 20 – 25000 eur, kopā …… , jā, būs arī izdevumi.

Šodien ir pēdējā diena lai iesniegtu piedāvājumus, zemes gabalu iegādei par brīvu cenu!
Sapnis: Pašvaldības koridoros runā, ka zemei būšot pircējs no blakus novada, kādas amatpersonas bijušais darba devējs.

IZRAKSTS

no Ikšķiles novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sēdes

PROTOKOLA

Ikšķilē,

2015.gada 15.jūlijā Nr.18

2. Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu – 21 neapbūvētu zemesgabalu atsavināšanas veida maiņu.

I.Trapiņš: ”Ar komisijas šodienas lēmumu Nr. 1 par nesekmīgu atzītas pašvaldības nekustamo īpašumu – 21 neapbūvēta zemesgabala trešās izsoles. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas norma nosaka sekojošu rīcības kārtību nesekmīgas trešās izsoles gadījumā: 1) veikt atkārtotu novērtēšanu; 2) citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants); 3) atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

[quote_center]Uzskatu, ka sitācija īpašuma izmantošanas ziņā nav mainījusies un pašvaldība joprojām nevar izmantot šos īpašumus savu funkciju izpildei, tāpēc īpašumi pārdodami.[/quote_center]

Saskaņā ar 7.panta redakciju “Ja lēmumā par publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas veidu.” Izvērtējot likuma 3.pantā uzskaitītos pārdošanas veidus, ierosinu mainīt īpašumu pārdošanas veidu uz pārdošanu par brīvu cenu.”

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.marta lēmumu Nr.13 (prot. Nr.4) 2.1.2.1., 2.1.3.punktiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 2.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 7., 9., 10.pantiem,

komisija ar 4 balsīm – „par” I.Trapiņš, B.Groza, R.Kalniņa, V.Bokmeldere, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:

2.1. Ierosināt domei noteikt citu atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu sekojošiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem:

2.1.1. Gobu ielā 1, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150600) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2547 ha;

2.1.2. Gobu ielā 2, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150601) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1223 ha;

2.1.3. Gobu ielā 4, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150603) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2421 ha;

2.1.4. Gobu ielā 5, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150602) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2454 ha;

2.1.5. Gobu ielā 8, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150605) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2428 ha;

2.1.6. Gobu ielā 9, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150604) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2522 ha;

2.1.7. Gobu ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150606) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1452 ha;

2.1.8. Gobu ielā 12, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150607) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2427 ha;

2.1.9. Gobu ielā 13, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150608) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1525 ha;

2.1.10. Gobu ielā 15, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150594) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1431 ha;

2.1.11. Gobu ielā 17, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150595) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1237 ha;

2.1.12. Gobu ielā 19, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150596) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1344 ha;

2.1.13. Gobu ielā 20, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150590) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1282 ha;

2.1.14. Gobu ielā 21, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150597) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1399 ha;

2.1.15. Gobu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150591) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1277 ha;

2.1.16. Gobu ielā 23, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150598) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1353 ha;

2.1.17. Gobu ielā 24, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150593) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1205 ha;

2.1.18. Gobu ielā 25, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150599) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1426 ha;

2.1.19. Kārklu ielā 50, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150592) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,1214 ha;

2.1.20. “Gobu iela”, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150610) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,6798 ha;

2.1.21. “Ceļš gobās”, Ikšķilē, Ikšķiles novadā (kadastra numurs 74940150609) – neapbūvēta zemes gabala ar platību 0,2276 ha

Jau ilgāku laiku ir novērojams: Ikšķiles pašvaldības vadītāji rīkojās kā “Mongoļu-Tatāru” iebrucēji, jo dīvainā kārtā visu ko pārdod, to pa lēto, visu ko pērk, to pa dārgo.

6 KOMENTĀRI

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu