Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama skiču projekta publiskā apspriešana

Pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2012 gada 16.novembra lēmumu (sēdes protokols Nr 11-10/42), ir uzsākta Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama ēkas skiču projekta publiskā apspriešana, adrese: Daugavas prospekts 20B, Ikšķilē.

Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 18.janvāra līdz  28.februārim, kura laikā dievnama ēkas skiču projekts būs izstādīts Ikšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 28.janvārī no plkst. 17.00-plkst.19.00 Ikšķiles novada pašvaldības zālē   Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par dievnama ēkas projektu var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē  no 2013.gada 18.janvāra līdz 28.februārim, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām- nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.