Ikšķiles vidusskola aicina vecākus pieteikt bērnus uzņemšanai 1.klasē

Ikšķiles vidusskolā bērnu pieteikšana uzņemšanai 1.klasē 2013./2014.m.g. noteikta no 2013.gada 11.februāra līdz 2013.gada 24.maijam.
Vecāki, piesakot bērnu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

• direktoram adresētu iesniegumu (veidlapa skolas kancelejā);
• bērna fotogrāfiju (skolēna apliecībai);
• uzrāda bērna dzimšanas apliecību.
Līdz 01.09.2013. skolas kancelejā jāiesniedz:
• Pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu, par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai;
• Bērna medicīnisko karti 026/u (ar ģimenes ārsta slēdzienu, ka var apmeklēt 1. klasi);
• Profilaktiskās potēšanas karti 063/u.

Dokumentus pieņem skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8 līdz 16.

Informācija pa tālr. 65030236, 65055463.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu