Iksķiles estrādes rekonstrukcijas projekta publiskā apspriešana

Arhitekta Laimoņa Šmita biroja bezmaksas mets.
Arhitekta Laimoņa Šmita biroja bezmaksas mets.

Publisko apspriešanu būves metam- Ikšķiles brīvdabas estrādes rekonstrukcijai Lībiešu ielā 4, Ikšķilē, Ikšķiles nov.

Objekts: Brīvdabas estrādes rekonstrukcija

Būvniecības ierosinātājs: Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000013714, Strēlnieku ielā 10, Ikšķile, Ikšķiles nov.

Projektētājs: SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca” reģ. Nr. LV40103130930, Tadaiķu iela 2, Rīga, LV 1004, arhitekti Laimonis Šmits tālr. 67601032, Z.Ramiņa, J.Dzedzels.

Būvniecības ieceres prezentācijas sapulce notiks Ikšķiles novada pašvaldības zālē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, 18.10.2010. no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Atsauksmes iesniegt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē darba laikā no 08.10.2010. līdz 04.11.2010.

Kontaktpersona būvvaldes vadītāja Anda Kauliņa tālr. 65030775.

Atsauksmes iesniegt rakstiski, norādot sekojošas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese. Pamatot savu atbalstu vai noraidījumu iesniegtā brīvdabas estrādes meta projekta priekšlikumam.