Ikšķiles sieviešu vokālā ansambļa “NONA” 40 gadu jubilejas koncerts

Ikšķiles sieviešu vokālais ansambļis
Ikšķiles sieviešu vokālais ansambļis "NONA". 40 gadu jubilejas koncerts.

9.maijā notika Ikšķiles sieviešu vokālā ansambļa “NONA” 40 gadu jubilejas koncerts.

Ikšķiles novads ir bagāts ar pašdarbības kolektīviem. Jau 40 gadus pastāv Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis “NONA”, Dzidras Ramutes vadībā.

 

9. maijā  ansamblis atskatījās uz saviem 40 dziesmotajiem gadiem, sniedzot brīnišķīgu un emocijām bagātu koncertu pirmsskolas izglītības iestādes  "Urdaviņa" jaunajā zālē.

Pasākumu vadīja Ikšķiles novada domes kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Čudare,  citējot arī ansambļa  vadītājas Dzidras Ramutes stāstīto.

   …Tikšķ pulkstenis pie sienas, uz rokas, uz galda, tikšķ un skaita mūžību. 1969. gada janvārī laika rādis ietikšķina sākumu sieviešu un vīru vokālajiem ansambļiem  Dzidras Ramutes vadībā. Iesākums grūts, bet tas nekas – apņēmības un drosmes pilni ir vadītāja un dziedātāji.  Silvija Ķeze, atceroties šo laiku, stāstīja : "Zonālajā skatē Suntažos vokālie ansambļi iegūst  pirmās vietas. Klausītāju atsaucību gūst solisti Arta Arāja un Linards Skrubis. Vīru vokālajā ansamblī uzsāk dziedāt 6 vīri. Sieviešu vokālajā ansamblī 8 dziedātājas. Bieži koncertos uzstājas kā jauktais vokālais ansamblis. Ar katru gadu ansambļu sastāvs papildinās ar jauniem dziedātājiem, ar laiku vīru ansamblī dzied 8 vīri, bet sieviešu vokālajā ansamblī-  9 dziedātājas. Koncertos uzstājas kopā ar estrādes ansambli (vadītājs Uldis Freibergs) dzied solisti – Dzintra Māsāne un Edvīns Pinnis. " Ar vīru vokālo ansambli laiks ir izdarījis savas korekcijas, bet sieviešu ansamblis skaistas dziesmas turpina skandēt vēl  šodien.

Kā pierādījumu tam sieviešu vokālā ansambļa "NONA" izpildījumā sievišķīgi un maigi skanēja tādas dziesmas kā "Ābeles zied",  "Mūžam valodai locīties", "Novij man, māmuliņa", "Ķiršu lietus", "Septiņi sapņi", "Tu izvēlējies palikt" un citas romantiska rakstura dziesmas.

 "Ansambļa skanīgais nosaukums "NONA" ir radies no intervāla nona, kas pārsniedz oktāvas robežu. Pēc vairākiem variantiem izvēlējāmies šo, jo arī mēs domājam pārsniegt Ikšķiles robežas. Esam bijušas Slovākijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā un daudzviet citur. Cik koncerti ir bijuši, neesam skaitījušas, bet tie ir bijuši daudz,"- tā zināja stāstīt ansambļa vadītāja Dzidra Ramute. "Šajā sastāvā  ansamblis dzied 10 gadus. No ansambļa pirmsākuma dzied Dzintra Māsāne, daudzus gadus arī Irēna Frīdberga . Iepriekšējie sastāvi piedalījās režisores Margas Teteres iestudējumos. Kā teica pašas dziedātājas: "Mēs tajos dzīvojām" . Kad bija vēl vīru vokālais ansamblis, izveidojās it kā 2 ģimenes. Tajā laikā daudz braucām ar koncertiem pa visu Latviju kopā ar Ikšķiles estrādes orķestri, nakšņojām autobusā vai teltīs. Kā konferensjē mums bieži līdzi brauca aktieris Jānis Ķekars."

   Par savu ansambli Dzidra Ramute saka tikai labus vārdus: "Ansamblī ir ļoti laba savstarpējā attieksme vienai pret otru, ar veselīgu humoru meitenes pavelk viena otru "uz zoba". Uz mēģinājumiem visas nāk ar prieku…"

   To, ka ansamblim vajag vadītāju tas ir skaidrs, bet ansamblis nevar pastāvēt bez koncertmeistara. Dzidra Ramute atzīst: "Ansamblī bijuši vairāki koncertmeistari. Ne par vienu no viņiem nevaru teikt neko sliktu, bet vislabākā ir tagadējā – Gunta Trasune, profesionāla mūziķe un lielisks cilvēks, un šobrīd viņas vietā nevaru iedomāties nevienu citu."

   Pasākuma gaitā skanēja dziesmas ne tikai latviešu, bet arī angļu un franāu valodā:  "Close to You" , "Java-Jive", "Hello, Dolly", "Si si bo", zālē radot vieglu un  rotaļīgu noskaņojumu.

   Gaviļnieces sveikt un teikt  paldies ansambļa vadītājai Dzidrai Ramutei bija ieradies Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis.  Ar lustīgiem deju ritmiem savus kolēģus- pašdarbniekus sveica deju kopa  "Pavards". Daudz skaistu vārdu veltīja pensionāru kopas "Saulgrieži" sveicējas , kā arī bijušās ansambļa "NONA" dalībnieces.

Paldies jubilārēm par skaistajām dziesmām!

 Lai dziesmots ceļš vijas arī turpmākajos sieviešu vokālā ansambļa  "NONA" darbības gados!