Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcas pasākumu programma

Ikšķiles Luterāņu baznīca 2008.g. 24.novembrī.
Ikšķiles Luterāņu baznīca 2008.g. 24.novembrī.

Dievkalpojumi un koncerti Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcā.

Dievkalpojumi Adventa un Ziemsvētku laikā

22.novembrī Mūžības svētdienā (Mirušo piemiņas dienā) pl. 10.00

Īpaši aizlūgumi par Mūžībā aizsauktajiem Baznīcas darbiniekiem un draudzes locekļiem

dzied Ikšķiles draudzes koris

29.novembrī 1.Adventā pl.10.00

Īpašs dievkalpojums ģimenēm ar bērniem,

dzied Klaipēdas (Lietuva) luterāņu bērnu ansamblis

6.decembrī 2.Adventā pl. 10.00

13.decembrī 3.Adventā pl.10.00

dzied Ikšķiles jauktais koris “Ikšķile”

20.decembrī 4.Adventā pl.10.00 -dzied Ikšķiles jauniešu koris “Soare”

24.decembrī Ziemsvētku svētvakarā:

pl.16.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

pl.18.00 Svētvakara dievkalpojums (dzied Ikšķiles draudzes koris)

25.decembrī 1.Ziemsvētkos pl.10.00

Īpašs dievkalpojums ģimenēm ar bērniem,

dzied Ikšķiles svētdienas skolas bērni

27.decembrī Ziemsvētku svētdienā pl. 10.00

Jaunu draudzes locekļu Kristības un Iesvētības

31.decembrī Vecgada vakarā pl.19.00

Gadumijas vakara dievkalpojums

3.janvāris 2.Ziemsvētku svētdiena pl.10.00

7.janvāris Zvaigznes dienas dievkalpojums pl.19.00

Koncerti Ikšķiles sv.Meinarda ev. lut. baznīcā

22.novembrī, Mūžības svētdienā (Mirušo piemiņas dienā), draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00 koncertēs  Ikšķiles draudzes koris

29.novembrī, 1. Adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00- Lietuviešu bērnu ansamblis no Klaipēdas

5.decembrī, sestdienā, pl. 16.00 koncertēs Tukuma sieviešu koris, Ikšķiles jauniešu koris “Soare”, Tukuma pilsētas kultūras nama sieviešu koris “Noktirne”  un tautas deju un mākslas klubs “Liesma”

6.decembrī pēc draudzes dievkalpojuma koncertēs “Slokas zvani”

13.decembrī, 3.Adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00- Ikšķiles jauktais koris “Ikšķile”

20.decembrī, 4.Adventa svētdienā, draudzes dievkalpojumā, no pl.10.00-Ikšķiles jauniešu koris “Soare”

24.decembrī, Ziemsvētku svētvakarā:

Pl. 18.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

Pl. 20.00 svētku dievkalpojumā dziedās Ikšķiles draudzes koris

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu