Konfernce: Cilvēks, Vide un Teksts

Zinātniska konference „Cilvēks,vide un teksts
Zinātniska konference „Cilvēks,vide un teksts"

1.oktobrī Ikšķilē notiks zinātniska konference „Cilvēks, vide un teksts: Ikšķile un tās iedzīvotāji viduslaikos un agrajos jaunajos laikos

 Šī jau būs  2.konference, veltīta Ikšķiles vēstures izpētei.  Pagājušajā gadā, kad Ikšķile svinēja 825 gadu jubileju,       notika 1.konference. Pateicoties Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta un Vēstures fakultātes akadēmisko vēsturnieku interesei par Ikšķili kā par nozīmīgu kultūrvēsturiskā  mantojuma glabātāju, konferencēs nolasītie priekšlasījumi un diskusijas sniedz  jaunāko informāciju un interpretāciju akadēmiskās vēstures un kristiānisma pētniecībā Latvijā Ikšķiles novada  vēstures kontekstā. Tas saistās ar divām nozīmīgām tēmām –  Daugavas lībiešiem un kristietības izplatīšanās vēsturi. Pirmās konferences priekšlasījumi bija veltīti Ikšķiles vēsturei 12.-13.gadsimtā. Konferences organizatori  –  biedrība  „Zaļās salas” un Ikšķiles novada pašvaldība augsti vērtē Latvijas vadošo vēsturnieku atsaucību turpināt iesākto darbu unikālā Ikšķiles kultūras un  vēstures mantojuma apzināšanā un izpētē. Tāpēc  2.konference būs diskusijas turpinājums, kas dos iespēju padziļināti ielūkoties mūsu tautas nevienkāršajā gājumā gadsimtu pēc gadsimta – šoreiz laika posmā 13.-17.gs.
Konferences laikā dalībnieki varēs aplūkot izstādi ar 16.–17.gs. grāmatām, kurās pieminēts Ikšķiles vārds.

 

Konferences norises vieta : Ikšķiles Tautas nams, Lībiešu ielā 2, Ikšķilē

Dienas kārtība

IEVADS
10:00-10:40
§ „Schola Cantorum Riga”- viduslaiku gregoriāniskās mūzikas dziedājumi,diriģents Guntars Prānis
§ Konferences ievaduzruna (H.Andersone)
§ 16.-17.gs grāmatu, kurās pieminēts Ikšķiles vārds, miniizstādes atklāšana (prof. V.Villerušs)
§ Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja I.Trapiņa uzruna
§ Lūgšana un svētīšana (Ikšķiles ev.-lut. draudzes mācītājs Dz.Laugalis)
§ „Schola Cantorum Riga”

II PRIEKŠLASĪJUMI

10:30 – 11:00 Dr.hist. Guntis Zemītis ”Izmaiņas lībiešu dzīvesvietu izvietojumā Ikšķiles apkārtnē 13.-14.gs. pēc arheoloģiskajām liecībām”
11:05 11:35 LU doc. Dr.hist. Andris Šnē ”Pils, vide un cilvēks viduslaiku Ikšķilē”
11:40 – 12:10 Dr.hist. Kaspars Kļaviņš „Ikšķiles uztvērums agro jauno laiku literatūrā un mākslā”
12:15 – 12:45 Dr.hist. Roberts Spirģis „Daugavas lībiešu augu ornaments – dekors vai kristietības simbolika?”
12:45 – 13:30 Diskusijas

13:30 P u s d i e n u  p ā r t r a u k u m s

14:15 – 14:45 Dr.hist.Gunita Zariņa „Lībiešu sabiedrība – sociālā statusa maiņa bērniem – pāreja pieaugušo pasaulē.”
14:50 – 15:20 LU doktorante Aija Taimiņa „Meinarda epitāfija Rīgas Domā un Johans Kristofs Broce”
15:25 – 15:55 Dr.hist. Muntis Auns „Ikšķiles novada apdzīvotība 17. gadsimtā”
16:00 – 16:30 Dr.theol. Guntis Kalme "Dominējošie aspekti Indriķa hronikas vēstures teoloģijā”
16:30 – 17:00 Diskusijas. Noslēgums.

Konferenci organizē: biedrība „Zaļās salas” un LU Latvijas Vēstures institūts

Atbalstītāji: Ikšķiles novada pašvaldība un SIA „DOM-INO Būve”

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu