Lielisks piemērs, kā organizēt savu darba laiku.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa
Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa

Ikšķiles pašvaldībā ir cilvēki ar apbrīnojamām darba spējām, ieņemt vienlaicīgi vairākus amatus, darboties vairākās komitejās un komisijās-kā to iespēt?

Amati:
Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece;
Ikšķiles novada pašvaldība, juriste;
INPSIA “Ikšķiles māja”, atbildīgais pašvaldības darbinieks;
Ikšķiles novada bāriņtiesa, loceklis;
PP “Vienotība”, Ikšķiles nodaļas vadītāja vietniece;

Komisijas:
Informatīvā izdevuma “Ikšķiles Vēstis” redakcionālā komisija- locekle;
Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija- locekle;
Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoļu komisija- locekle;
Zemes komisija- locekle;
Dzīvokļu komisija- locekle;
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisija- locekle.

Komitejas:
Izglītības, kultūras un sporta komiteja- priekšēdētāja;
Finansu komiteja- locekle.

(amatu info ikskile.lv 30.augusts 2013)

Rakstīt ar citu rokām un apmaksāt ar pašvaldības naudu!

Vadošus amatus ieņemoši, tikai sava viedokļa publicēšanu pašvaldības avīzē “Ikšķiles Vēstis” un Ikskile.lv realizē jau ilgi pirms 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Lūk viens lielisks piemērs kā padarīt vairākus darbus vienā darba laikā.

Raksts no Ikšķile.lv

PAŠVALDĪBAS UN IKŠĶILES VIDUSSKOLAS VADĪBA SPRIEŽ, KĀ CELT SKOLAS PRESTIŽU

6.augustā Ikšķiles novada pašvaldības ēkā notika pašvaldības domes priekšsēdētāja Induļa Trapiņa, domes priekšsēdētājas vietnieces Daces Kļaviņas un izglītības darba speciālistes Māras Niedras organizētā tikšanās ar Ikšķiles vidusskolas vadošajām amatpersonām – direktori Laimu Kalniņu, direktora vietnieci izglītības jomā Līgu Strauss un direktora vietnieci audzināšanas un ārpusklases darbā Ingūnu Bērziņu. Tikšanās mērķis bija vidusskolas problēmjautājumu risināšana un iespēju uzlabot izglītības pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti pārrunāšana. Nepilnu divu stundu laikā notika diskusijas par vairākiem sarunu blokiem, tostarp par interešu izglītības (pulciņu) organizēšanu un daudzveidošanu, par skolēnu un viņu vecāku motivēšanu turpināt izglītošanos Ikšķiles vidusskolā, par profesionālās izglītības ievirzi jau pamatskolā, par bērnu skaita pieauguma prognozēm un no tām izrietošajām skolas iespējām un saimnieciskajām vajadzībām, par skolas prestiža celšanu un komunikācijas ar sabiedrību uzlabošanu, par ēdināšanu un sadarbību ar citām pašvaldības iestādēm, par turpmāko pašvaldības un skolas darba organizēšanu u.tml.

L.Strauss kundze prezentēja pašvaldības vadībai mācību priekšmetu programmas, kuras būs iespēja apgūt jau šajā mācību gadā. Tā būs itāļu valodas apguve un tiks veidots diskusiju klubs sociālajās zinībās. Pašvaldība uzteica skolas aktīvo darbību kultūras jomās, bet lūdza ieviest arī vairāku eksakto zinātņu pulciņus, piemēram, fizikas, ķīmijas, matemātikas u.c. Tika ierosināts arī programmēšanas pulciņš un iespējas padziļināti apgūt svešvalodas, izveidot atpazīstamu skolas komandu kādā no sporta veidiem. Pašvaldības pārstāvji lūdza skolu nodrošināt bērniem iespēju apmeklēt dažādus pulciņus un lietderīgi nodarboties līdz vēlai pēcpusdienai. L.Kalniņas kundze apliecināja, ka interešu izglītību būs iespējams daudzveidot jau šajā mācību ga

Visi tikšanās dalībnieki vienprātīgi atzina, ka būtiski jāuzlabo skolas komunikācija ar sabiedrību, regulāri publicējot informāciju par skolas jaunumiem un sasniegumiem pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā „Ikšķiles Vēstis”, aktīvākajos iedzīvotājiem pieejamos interneta portālos, savukārt skolēni un vecāki uz aktivitātēm un jaunajiem izglītības projektiem aicināmi arī ar vizuālo reklāmu (afišu) palīdzību. Skolai jāuzlabo tās mājas lapa.

Statistika parāda, ka jauniešu skaits vidusskolas vecumā ir būtiski samazinājies visā Latvijas teritorijā, problēmas ar vidusskolas klašu komplektēšanu ir ne tikai Ikšķilē, bet arī Lielvārdē, Ķegumā un citos novados. Akūti trūkst izglītojamo arī profesionālās izglītības iestādēs, ko apliecina arī Ogres Valsts tehnikuma un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija. Tomēr, jau pēc diviem gadiem situācija būtiski uzlabosies un Ikšķiles vidusskolā būs iespēja nokomplektēt vismaz divas vidusskolas klases.

„Mums jāspēj ieinteresēt bērnu vecāki nevest bērnus mācīties uz Rīgas skolām, bet turpināt mācības Ikšķilē. Tāpēc, ierosinu izveidot vidusskolas klasi ar kādas jomas novirzienu, līdzīgi, kā tas ir Ogrē un citos novados. Nevajadzētu dublēt tuvāko skolu uzsāktos virzienus, tāpēc kā pieprasītu un pietiekami oriģinālu piedāvāju svešvalodu apguvi.” – tikšanās laikā ierosināja D.Kļaviņa.

Šāds izglītības modelis nebūs īstenojams, kamēr vidusskolā būs tikai viena klase. Tomēr tie skolēni, kas šobrīd mācās 6.-7.klasēs, jau tagad informējami par iespējām pēc pamatskolas absolvēšanas apgūt vidējo izglītību Ikšķilē kādā konkrētā novirzienā.

Savukārt L.Strauss kundze piedāvāja sadarboties ar mūsu novadā esošo profesionālās izglītības iestādi Ogres Valsts tehnikumu, ievirzot atsevišķus bērnus profesionālajā izglītībā jau pamatskolā.

Pašvaldība informēja skolas vadību par plānoto Ikšķiles vidusskolas telpu paplašināšanu, uzklausot skolas vadības viedokli par iespējām apvienot mācību procesu ar skolas rekonstrukcijas darbiem.

Jau sākot ar septembri domes priekšsēdētāja vietniece D.Kļaviņas kundze aicinās pie sevis visu novadā darbojošos izglītības iestāžu vadītājus uz ikmēneša sanāksmēm, kurās pašvaldību un privāto izglītības iestāžu vadītāji kopīgi risinās problēmjautājumus, dalīsies pieredzē un informācijā, atskaitīsies par paveikto un diskutēs par turpmākajiem plāniem.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Dace Kļaviņa

Ikskile.lv raksta beigas.

Ja Ikskile.lv publicēto rakstu rakstījusi persona kas parakstījusies zem tā :), kādēļ viņa lieto 3.personu attiecībā pret sevi?
Iepriekš atvainojamies arī īstajam raksta autoram, jūs noteikti sodīs, par nepareizu kundzes un viņas trešas personas atspoguļošanu.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces Dace Kļaviņa alga par Jūlija mēnesi, 1123.19Ls. Alga kas tiek izmaksāta SIA “Ikšķiles Māja” (Ikšķiles pašvaldības uzņēmums) nav zināma, bet informācija kas atrodama amatpersonas deklarācijā par 2012.gadu, tā ir 2304Ls.

OTTO

2 KOMENTĀRI

  1. Īpatnējs atbildes veids.Kāds sods tiks piemērots par “kundzes un viņas trešās personas nepareizu atspoguļošanu”. Jaunā baznīca vēl nav uzcelta un vietu kur tiks ierakts kauna stabs Ikšķiles Dome vēl nav akceptējusi.Pareizrakstību varbūt Kļaviņas kundze kādu varētu pamācīt, bet kā ir ar takta sajūtu. Citu var mācīt tikai ar to, ko pats ir apguvis.

  2. Cik zinu, Kļaviņas kundzei nesagādā grūtības izteikties arī rakstiskā veidā. Savukārt iesūtītās ziņas autors gan varēja pakonsultēties ar Kļaviņas kundzi par pareizrakstības jautājumiem…viņa noteikti pateiktu,kur jāliek komati:)

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu