Mēs šo ēku nosauksim par Ikšķiles tautas namu…

Lībiešu iela 2, Kultūras biedrības nams Foto: Ikskile.tv
Lībiešu iela 2, Kultūras biedrības nams Foto: Ikskile.tv

2009.gada 29.oktobrī novada domē tika parakstīts Ikšķiles kultūras biedrības dāvinājuma līgums.

2009.gada oktobris Ikšķiles novadam bija ļoti nozīmīgs un daudziem ikšķiliešiem atmiņā paliks kā pavērsiena punkts domes un Ikšķiles kultūras biedrības dialoga veidošanā.

Akmeņainais ceļš

28.oktobra domes sēdē tika pieņemti daudzi lēmumi- piešķirts līdzfinansējums privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Ķiparu nams”, apstiprināts novada jaunais ģerbonis, kā arī akceptēti daudzi ne mazāk svarīgi jautājumi. Taāu vislielāko rezonansi izpelnījās jautājuma izskatīšana saistībā ar Ikšķiles kultūras biedrībai piederošā nekustamā īpašuma Lībiešu ielā 2 iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Balsojot “par”,  savu nostāju  pauda I.Trapiņš, J.Rudzītis, Z.Zēns, V.Špēlis, I. Bērziņa, Z.Bēķe, A.Stiliņš, V.Krinkele, I.Viļums, J.G.Rubenis, “pret” šo lēmumu  balsoja  K.Upaciers, D.Villeruša, I.Urtāne, I.Mežaraupe, savukārt  Ģ.Baķis atturējās. Neskatoties uz apvienības “Iedzīvotāji” pirmsvēlēšanu programmā izteikto vēlmi strādāt sava novada labā, diemžēl deputātu balsojuma rezultāti apstiprināja pretējo.

Ar balsu vairākumu deputāti nolēma pieņemt dāvinājumā Ikšķiles kultūras biedrības īpašumu ar nodomu veikt  nepieciešamos renovācijas darbus un atjaunot kultūras funkcijas šajā  ēkā.

Ar skatu nākotnē

29.oktobris Ikšķiles novada dzīvē iezīmēsies kā vēsturisks brīdis, kurā svinīgi tika parakstīts Kultūras biedrības īpašuma dāvinājuma līgums. Šis solis pozitīvi vērtējams ne tikai kultūras attīstības jomā, bet arī kā ceļš uz savstarpējo sapratni, komunikāciju un sadarbības veicināšanu.

Pirms līguma parakstīšanas Ikšķiles kultūras biedrības priekšsēdētāja Elga Zēģele klātesošajiem sacīja: “Šodien Ikšķiles dzīvē ir liels un nozīmīgs notikums, kuru iedzīvotāji ir ilgi gaidījuši.” Zēģeles kundze uzsvēra, ka  sabiedriskā kārtā uzceltais biedrības nams vairāku gadu garumā ir bijis kā strīdus ābols un pēdējos gados nav izdevies sekmīgi realizēt ar pašvaldību noslēgto līgumu. Taāu izvērtējot situāciju, jebkurai sabiedriskai organizācijai, it sevišķi tādai kā kultūras biedrība, vislabākais sadarbības partneris var būt pašvaldība, jo abām mērķi un uzdevumi ir vieni un tie paši. “Pašvaldība saņem iedzīvotāju, nodokļu maksātāju, naudiņu, ar kuru tā rīkojas, bet mums šīs naudiņas nav, savukārt mums ir īpašums. Ja mēs apvienojam spēkus- īpašumu un naudu- domāju, ka, kopīgi darbojoties, varam sakārtot kultūras dzīvi Ikšķilē. Tas ir mūsu pienākums,”  pārliecināta biedrības priekšsēdētāja.

Svinīgās uzrunas turpinājumā Zēģeles kundze atzīmēja, ka kultūras biedrības sanāksmē ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums zemi un namu atdot pašvaldības rīcībā, paturot iespēju telpas izmantot savām vajadzībām, organizēt pašdarbības pulciņu darbu un veikt tās aktivitātes, kas pieminētas biedrības mērķos.

Zīmīgi, ka Ikšķiles kultūras biedrība divas reizes Ikšķiles sabiedrībai ir dāvinājusi šo namu- 1934. un 2009.gadā. Priekšsēdētāja pārliecināta, ka biedrības pastāvēšana nav apdraudēta, jo “biedrība nav īpašums, biedrība ir cilvēki. Ja cilvēki ir aktīvi un enerģiski, tad iespēju darboties var atrast vienmēr.”

Runas noslēgumā kultūras biedrības priekšsēdētāja Elga Zēģele kā skaistu dāvanu domei un visiem novada iedzīvotājiem pasniedza grāmatu “Latviešu biedrības pasaulē”, kurā starp 14 kultūras biedrībām Latvijā  minēta arī Ikšķiles kultūras biedrība.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pateicās kultūras biedrībai par pieņemto lēmumu un pauda savu atbalstu turpmākajai sadarbībai: “Ir grūti laiki, līdzekļi ierobežoti, bet Ikšķiles novada dome pēc šī līguma satura apņemas sešu gadu laikā rekonstruēt ēku, lai nodrošinātu kultūras dzīves popularizēšanu un pasākumu organizēšanu. Mēs šo ēku nosauksim par Ikšķiles tautas namu, kas simbolizēs tā sūtību un mērķus.”

Pēc abu pušu svinīgās uzrunas, tika parakstīts dāvinājuma līgums.

Ļoti ceram, ka ir sācies jauns un daudzsološs posms Ikšķiles kultūras dzīvē.

 

2 KOMENTĀRI

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu