Mums nav POFIG

Iespējamo plūdu kartes ekrānšāviņš.
Iespējamo plūdu kartes ekrānšāviņš.

Tieši amatpersonu vienaldzība noved pie situācijas, kas liek pašiem mēģināt saprast un prognozēt riskus. Iespējams šī karte varētu dot kādu ieskatu tajā cik lielas teritorijas pakļautas applūšanai ja notiek kas vairāk par plūdiem.

Šeit apskatīta situācija kas var būt, bet neiet runa par šā brīža pavasara plūdiem

Pēc 3 stundām 15 minūtēm kopš katastrofas sākuma kad sabrucis Pļaviņu HES aizsprosts.

(2012. gada 29. marts pulksten 3.15.).
Milzīgām ūdens masām sākot ieplūst Rīgas HES ūdenskrātuvē, plūdu viļņa fronte ir nonākusi līdz Ikšķilei (4000 iedzīvotāji).

Šie ūdeņi sev līdzi nes ledus gabalus, salauztus kokus, visa veida peldošus priekšmetus.
Ceļā no Ogres pilsētas līdz Ikšķilei applūst daudzi desmiti viensētu Daugavas kreisajā krastā. Bekavas ciema rajonā apbūve nonāk zem 3 – 5 m bieza ūdens slāņa.

Rīgas HES ūdenskrātuves dambis nespēj pilnībā pasargāt Ikšķili no draudošajiem katastrofas ūdeņiem, jo, ūdens līmenim strauji ceļoties Daugavā un tuvojoties palu maksimumam, daļa ūdens apiet ūdenskrātuves dambi no Ogres puses (Rīgas ielas un Ievu ielas rajonā) un ūdens sāk ieplūst Ikšķiles pilsētas zemākajās vietās.

Vairāk lasiet  http://neogeo.lv/?p=1007

Materiāls sagatvots izmantojot http://neogeo.lv