Maxima tiek celta nelikumīgi

MAXIMA Nelikumīgā celtniecība norit pat nats melnumā
MAXIMA Nelikumīgā celtniecība norit pat nats melnumā

Ikšķiles novada domes būvvalde nelikumīgi izsniegusi būvatļauju tirdzniecības centra Maxima 0 cikla būvniecībai teritorijā, kur paredzēta mazstāvu dzīvojamā apbūve.

* nulles cikls – ēkas pazemes daļa un virszemes daļa līdz ēkas nosacītās 1. stāva grīdas līmenim, raksta laikraksts Dienas bizness.

Ar konkurentu nelikumīgo apbūvi Ikšķilē nav apmierināta mazumtirgotāju kooperācija SIA Baltstor, pārstāvot sava partnera – Ikšķiles mazumtirgotāja SIA ESPI Grupa intereses. Sākotnēji 5 349 m2 plašais zemes gabals Skolas ielā 4 piederējis privātpersonai – Svetlanai Rudzinkovai, bet vēlāk pārdots SIA Maxima Latvija, kurai arī izsniegta būvatļauja, Db skaidroja ESPI Grupa mārketinga direktore Agnese Upīte-Upeniece. Viņa pastāstīja, ka uzņēmējiem nav problēmu strādāt konkurencē, bet tikai tad, ja tā ir godīga un likumīga. Mazumtirgotāju kooperācija pauž bažas, ka Latvijā pašvaldības – konkrētajā gadījumā Ikšķiles novada dome – izsniedzot nelikumīgas atļaujas, dodot SIA Maxima Latvija dažādus atvieglojumus. SIA Maxima Latvija preses sekretārs Ivars Andiņš Db teica, ka būvdarbus veic uzņēmums SIA Latbaltic, kuram arī uzticēta dokumentācijas sagatavošana. Viņš arī teica, ka būvniecībai saņemtas Ikšķiles novada būvvaldes atļaujas nulles ciklam*, veiktas ekspertīzes un panāktas vienošanās ar kaimiņiem – blakus namu saimniekiem. Ar pašu būvnieku SIA Latbaltic Db sazināties neizdevās, taāu būvuzraugs Raitis Gultnieks, kas uzraudzīja būvniecības 0 ciklu, pastāstīja, ka tolaik visi dokumenti bijuši kārtībā, bet par pašreizējo situāciju viņš komentārus sniegt nevarot un jārunā ir ar pasūtītāju -Maxima Latvija.

Atzīst, ka nedrīkstēja

Kā liecina Db rīcībā nonākušie dokumenti – sarakste starp Ikšķiles novada domi un ESPI Grupa, Ikšķiles novada domes Būvvalde akceptēja tirdzniecības centra Maxima nulles cikla tehnisko projektu, bet 2008. gada 15. februārī – izsniegusi būvatļauju Maxima Latvija veikala nulles cikla būvniecībai. Vēlāk gan Būvvaldes vadītāja Agnese Pivore-Bokta atzinusi, ka nebija tiesīga akceptēt Maxima Latvija iesniegto projektu līdz detālplānojuma izstrādes brīdim un akceptēšanai Ikšķiles domē. Atzinumā, kas no Būvvaldes adresēts Ikšķiles novada domei, arī teikts, ka izsniegtais arhitektūras un plānošanas uzdevums paredzēja trīsstāvu apbūvi un tas ir pretrunā ar apbūves noteikumiem, kas Skolas ielā 4 atļauj tikai divstāvu apbūvi. Pēc šāda atzinuma sniegšanas nu jau bijusī būvvaldes vadītāja atstājusi savu amatu, un pašlaik Ikšķiles novada domē jau ir cita Būvvaldes vadītāja. Arī Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis Db atzina, ka A. Pivore-Bokta nedrīkstēja izdot būvatļauju, taāu viņš piebilda, ka tagad jau vairs neko no viņas nevar prasīt, jo viņa vairs nav amatā. Ar bijušo būvvaldes vadītāju Db sazināties neizdevās.

Plānojums bez veikala

Par to, ka būvatļauja SIA Maxima Latvija izsniegta nelikumīgi, liecina arī fakts, ka zemes gabals Skolas ielā 4 pēc spēkā esošajiem dokumentiem ir paredzēts mazstāvu dzīvojamai apbūvei, nevis veikala būvniecībai. SIA Maxima Latvija nav lūgusi mainīt teritorijas izmantošanas mērķi un jauns detālplānojums nav izstrādāts. J. Rudzītis teica, ka SIA Maxima Latvija ir izdots rīkojums, lai veikalu tīkla īpašnieki izstrādātu detālplānojumu, bet pagaidām tas nav sākts.

Būvdarbi nav apturēti

SIA ESPI Grupa ir arī rakstījusi Valsts būvinspekcijai vēstuli, uz ko būvinspekcija atbildējusi, ka 6. jūnijā, veicot pārbaudi objektā, konstatēja, ka veiktie būvdarbi pārsniedz «0 cikla» apjomus. Tāpēc izdots rīkojums par būvdarbu pārtraukšanu, taāu 13. jūnijā konstatēts, ka būvdarbi nav pārtraukti. J. Rudzītis teica, ka izdotais rīkojums paredzēja apturēt būvniecību līdz detālplānojuma izstrādei un projekta saskaņošanai, taāu veikala būvnieki SIA Latbaltic šo rīkojumu ignorē un turpina būvēt, par ko iecerēts uzlikt naudas sodu. Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs norādīja, ka šīs situācijas izšķiršana var būt strīdīga, jo Maxima veikals tiek būvēts daļēji uz komercapbūvei paredzētas zemes un tikai otra daļa atrodas uz dzīvojamai apbūvei paredzētās teritorijas. Tiesa, tas neatbrīvojot Maxima Latvija no atbildības un darbi tāpat esot jāaptur. Valsts Būvinspekcijas priekšnieks Leonīds Jākob- sons Db pastāstīja, ka būvinspekcija norādījusi uz konstatētajiem pārkāpumiem un ierosinājusi apturēt būvniecību līdz pašvaldības lēmuma pieņemšanai, kā rīkoties. Ja pašvaldība nolemj apturēt būvdarbus, bet objekta būvnieki to ignorē, tad pašvaldība ir tiesīga realizēt savas tiesības būvdarbu apturēšanā, piem., norīkot pašvaldības policiju, lai objektā nevienu nelaiž. L. Jākobsons teica, ka gadījumā, ja izdots rīkojums apturēt būvdarbus, faktiski tie turpinās, tad šī būvniecība ir uzskatāma par nelikumīgu. Ja uzņēmēji pilnībā nepakļaujas pašvaldības rīkojumiem, tad pašvaldībai un tās institūcijām ir tiesības būvatļauju anulēt. Pēc I. Andiņa teiktā, Ikšķiles novada dome esot akceptējusi detālplānojuma izstrādi, bet Maxima Latvija esot nosūtījusi būvniekiem vēstuli, lai līdz dokumentu saskaņošanai būvniecību apturētu.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu