Ogres Tenisa klubs plano Ikšķilē būvēt atpūtas parku

Projekta skice.
Projekta skice.

Ikšķiles novada dome saņēmusi Ogres Tenisa kluba „Top spins” iesniegumu par zemes gabala ar nosaukumu “STADIONS” (kad. Nr. 7494 012 0550) ilgtermiņa nomu , lai ierīkotu aktīvās atpūtas parku ar sporta bāzi.

Plānots, ka sporta bāzē ietilps universālā sporta halle, segti un atklāti tenisa korti, skeitparks un BMX trase, kā arī esošā sporta laukuma rekonstrukcija.

Domes deputāts Rolfs Bokmelderis atzina, ka sporta bāzes izbūvei ir daudzi plusi, jo tā atradīsies netālu no stacijas un to varēs izmantot arī sportisti no citiem novadiem. Diskusiju sēdē raisīja apstāklis, ka sporta bāze būs privātas struktūras (Ogres Tenisa kluba „Top spins”)  pārziņā un, tātad, bērniem par ieeju būs jāmaksā.

Izskanēja aizrādījums, ka pašvaldībai pašai būtu jāgādā par sporta bāzes attīstīšanu un pieejamību visiem iedzīvotājiem.

Deputāti nolēma atbalstīt ieceri un ierosināt Ogres Tenisa klubam „Top spins” organizēt minētās ieceres sabiedrisko apspriešanu. Ieceres sabiedriskās apspriešanas pozitīva rezultāta gadījumā dome slēgs nomas līgumu ar „Top spins”.