Pēc gada Ikšķiles iedzīvotāji dzers daudz tīrāku ūdeni

Uzsākta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība.
Uzsākta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība.

21.jūlijā, Ikšķilē tika uzsākta atdzelžošanas stacijas būvniecība.

  Vērienīgā projekta atbildīgajā brīdī piedalījās Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis, p/a “Līvi” direktors Gunārs Freidenfelds, ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs Ivars Viļums, darbu izpildītāja – “Būvenergo A”  – tehniskais direktors Jānis Ošāns, kā arī Ikšķiles iedzīvotāji.

“Projekts ir gatavs, saskaņots, saņemta būvatļauja. Līdz jūlija  beigām paredzēts sagatavot būvbedri,  betonēšanas pamatnes un augustā sākt betonēšanas darbus. Turpmāko trīs mēnešu laikā būs gatava atdzelžošanas stacijas ēka un rezervuāri ar ietilpību 500 kubikmetri,” informē J. Ošāns.

P/a “Līvi” ūdensapgādes un kanalizācijas dienesta vadītājs Ivars Viļums atgādina, ka projekta  “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu atjaunošanas un ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un būvdarbi Ikšķilē” iecere kļuvusi aktuāla 2000.gadā, kad līdzīgi projekti īstenoti citās Latvijas pilsētās.

“Pērn projekts ieguva reālas aprises. Negaidot, kamēr viens no lielākajiem projekta finansētājiem – Kohēzijas fonds – piešķirs paredzētos līdzekļus, Ikšķiles pašvaldība startēja ar savu kapitālu.” stāsta I.Viļums. “Jā, mēs riskējām, lai projekts ātrāk virzās uz priekšu. No pašvaldības šim projektam iedalīts viens miljons, no Kohēzijas fonda atvēlēti 6 miljoni,” apstiprina Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis.

Pērnā gada februārī tika  noslēgts līgums par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi, bet septembrī – par notekūdeņu attīrīšanas stacijas būvi. Projekta realizācijas laikā tiks rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēti jauni artēziskie urbumi, tīrā ūdens rezervuāri, uzstādītas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un spiediena paaugstināšanas stacijas. Pēc projekta realizācijas būtiski tiks uzlabota ūdens kvalitāte. “Galvenais, ko iegūs iedzīvotāji –  labāku ūdeni. Savukārt, kad izbūvēs attīrīšanas iekārtas, tas būs ieguvums apkārtējai videi,” norāda J.Ošāns.

Šobrīd Ikšķiles iedzīvotāji patērē apmēram 300 kubikmetru ūdens no piecām ūdens ieguves vietām.  Pēc projekta īstenošanas Ikšķilē būs viena ūdens ieguves vieta, kas spēs nodrošināt visu pilsētu, – aptuveni 1000 kubikmetru diennaktī.

“Ūdens apgāde būs ietilpināta vienā sistēmā, samazināsies enerģijas patēriņš un apkalpošanas izmaksas. Ja līdz šim galvenokārt ar ūdeni nodrošinājām daudzdzīvokļu namu iemītniekus, tad turpmāk daudz lielākam skaitam iedzīvotāju, tajā skaitā arī privātmāju iemītniekiem, būs iespēja pieslēgties pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tikliem,” stāsta p/a “Līvi” direktors Gunārs Freidenfelds.

I.Viļums informē, ka pieslēgšanās pie kanalizācijas iedzīvotājiem izmaksās Ls 0,64 (bez PVN), bet pie ūdensvada – Ls 0, 42 (bez PVN). Iedzīvotāji var pieslēgties   ūdensvadam un kanalizācijai un pēc skaitītāja rādījumiem maksāt minēto summu par vienu kubikmetru.

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rudzītis, kurš dzīvo privātmājā, aprēķinājis, ka pieslēgšanās  centralizētam kanalizācijas  tīklam  ir daudz izdevīgākāka nekā regulāra asenizatora pakalpojumu izmantošana. J.Rudzītis arī piebilst, ka iedzīvotāji tiks īpaši aicināti pieslēgties kanalizācijai, jo speciālisti nereti konstatē noplūdes, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.

Lai cik arī cerīgs izklausās jaunais projekts, simtprocentīgi visi Ikšķiles iedzīvotāji kvalitatīvu ūdeni izmanto vēl nevarēs. Ir cerības, ka tas izdosies realizējot ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas projekta otro kārtu, kas tiks uzsākta 20012.gadā.