Pimp My SIA

Pipm My SIA, Uzķīlē Manu SIA.
Pipm My SIA, Uzķīlē Manu SIA.

Uzzinot jaundibināmā pašvaldības uzņēmuma nosaukumu “Ikšķiles māja”, šķita visnotaļ viekāršs nosaukums, bet, te nu bija, apdomājās un uzlaboja „INPSIA „Ikšķiles māja

1.Par Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Līvi” likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībai un grozījumiem SIA „Ikšķiles māja”statūtos

Ikšķiles novada pašvaldības aģentūra „Līvi” uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 23.februārī izdoto saistošo noteikumu Nr. 7/2011 „Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras „Līvi” nolikums” pamata veic saimniecisko darbību, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem, tomēr, vienlaicīgi tā šos pakalpojumus pārdod arī juridiskām personām un organizācijām un abpusēju līgumu pamata. Tā, kā saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoru” 2.panta otrās daļas 1., 5. un 6. punktiem, saimnieciskā darbība ūdenssaimniecībā, enerģētikā un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā ir uzskatāma par komercdarbību, tāpat arī dzīvojamo māju pārvaldnieka pakalpojumi, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrā daļa nosaka pienākumu pašvaldībai komercdarbības veikšanas nolūkos dibināt kapitālsabiedrību, savukārt, aģentūra kā iestāde šādu darbību veikt nedrīkst. Ikšķiles novada pašvaldība tai piederošā karjera izstrādei un tajā iegūto derīgo izrakteņu izmantošanai ceļu būves u.tml. pakalpojumu sniegšanai ir nodibinājusi sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja” (reģ. Nr. 40103416198 ). Šīs sabiedrības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamā kustamā manta (transporta un cita veida tehnika), kā arī darbaspēka resursi varētu daļēji tikt pārņemti no aģentūras un izmantojami gan sabiedrības, gan aģentūras uzdevumu izpilde tādējādi samazinot finanšu līdzekļu apjomu SIA nepieciešamās tehnikas iegādei un darbinieku algošanai. SIA iegūto derīgo izrakteņu produkti un sniegtie ceļu būves pakalpojumi būs izmantojami līdzšinējo aģentūras kompetencē esošo funkciju nodrošināšanai. No lietderības apsvērumiem atbalstāma pašvaldības aģentūras „Līvi” funkciju izpildes pilnīga nodošana SIA „Ikšķiles māja”, nevis jaunas kapitālsabiedrības dibināšana vai daļēja funkciju pārņemšana, atstājot p/a „Līvi” atsevišķu kompetenci. Pēc aģentūras kompetencē esošo funkciju nodošanas SIA „Ikšķiles māja”, nav nepieciešams saglabāt iestādi – p/a „Līvi” un tā likvidējama.

Tagd pie interesantākā. Grūti izdomāt labskanīgu nosaukumu, bet izdevās “Ikšķiles māja”. Bet tad protams pamodās ģeniālākie speciālisti un sabiedriskās domas pētnieki kuri noteikti teica, ka vajagot nosaukumā iepīt pašvaldības vārdu, lai ļaudīm nerodās iespaids, ka kāds te uz viņiem mēģina nopelnīt.

Ietvert SIA „Ikšķiles māja” firmā vārdu „pašvaldība”, nosakot jaunu firmas redakciju: „Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „Ikšķiles māja”” ar saīsinājumu „INPSIA „Ikšķiles māja””;

Lūk šādi tas izskatīsies reģistros:
SIA “Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja””,  vai arī saīsinātā versija  SIA „INPSIA „Ikšķiles māja””.

Citos novados šādus uzņēmumus sauc daudz tiešāk piemēram, SIA «Valmieras Namsaimnieks”, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” utt.

* Pimp my SIA (Uzķīlē manu SIA)

5 KOMENTĀRI

 1. Protams ka tie birokrāti ne to vien izdomās, par piemēru, paskatieties kādās krāsās šie atļauj mājas krāsot!!!! Starp sarkanām zila labi izskatīsies 😀

 2. Latvijas Vēstnesis:<br />
  <a href=”http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=230288″ target=_blank>www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=230288</a> <br />
  <br />
  Reģistrācijas datums: 13.05.2011.<br />
  Reģistrācijas numurs: 40103416198<br />
  Veids: sabiedrība ar ierobežotu atbildību<br />
  Firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”<br />
  <br />
  Adrese: Ikšķiles nov., Ikšķile, Strēlnieku iela 10<br />
  Parakstītais pamatkapitāls: 2000 Ls<br />
  Apmaksātais pamatkapitāls: 2000 Ls<br />
  <br />
  Valde: Kurmis Guntars, Ikšķiles nov., Tīnūžu pag., Tīnūži, “Dunduri”, Valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem<br />
  <br />
  Rubenis Jānis Gunārs, Ikšķiles nov., Ikšķile, Daugavas prospekts 2, Valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem<br />
  <br />
  Zēns Zigurds, Ikšķiles nov., Ikšķile, Skolas iela 17-36, Valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar visiem valdes locekļiem<br />
  <br />
  Publikācijas Nr.: KMR00050695420401.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu