Par zilo Ikšķili

Ikšķiles zilie nami, oi Jumti. (kolāža ar ilustratīvu nozīmi)
Ikšķiles zilie nami, oi Jumti. (kolāža ar ilustratīvu nozīmi)

Un slējās tas lepns savā vientulībā pāri pār visām savām izbijušajām likteņa biedrenēm. Jau iztālēm saredzams, lai no kuras puses skatītu.

Jā, bija gan tam spēks un vara, kopš jaunā vara veco nomainījusi un daži kažoki uz otru pusi apmesti. Bet, lai nu par to vēsturnieki.

Tā stāvs, izcelts no aizmirstības un vienmuļības putekļiem, un, apjautis jauno iespēju dvesmu, stāvēja neievainojams.

Un pat jumta zilums, atspoguļojoties domes priekšsēdētāja zilo acu nevainīgumā, liecināja par nodomu tīrību, dvēseles skaidrību un spēju saprast skaisto.

Skauģi un nelieši melsa par lētumu, izdevīgumu un slepenām norunām, bet tā taāu nevarētu būt, kad izskats liecināja par pavisam citu. Tikai tas jumts – tik zils, tik zils…

Bet tas zināja, ka pat modes tendences nosaka varas elite. Taisnība jau ir: „Runas vīriem ir spēks rokā, un, ko tie nospriež, tas paliek, vairāk nekā.” Un, izdvesis atvieglotu nopūtu, tas turpināja stāvēt. Stāvēt par esošo varu, tās pērkamību un stulbumu.

Iepriekš rakstīts par šo objektu:

Pārdomas par atbildību celtniecībā

Dainu ielas triecienbūve applūst (video)

Ex deputāts Tamoviās būvē bez būvatļaujas, Triecienceltne Dainu ielā 1

Triecienceltne Dainu ielā 1