Restaurātoru diena Ikšķilē

AAK Senlietu tirgus Ikšķilē.
AAK Senlietu tirgus Ikšķilē.

RESTAURATORU DIENAS TIRDZIŅŠ NOTIEK Šodien 06.09.2009. IKŠĶILĒ, Peldu ielā 1.

Biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” organizētā restauratoru diena ir tradicionāls seno spēkratu restauratoru, antikvāru priekšmetu un senlietu vācēju saiets. Attiecīgi šim pasākumam ir sava mērķauditorija un atbilstošā gaisotne. Organizatori rūpējas lai tiktu saglabātas restauratoru dienas tradīcijas un formāts.