Pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa”

Pirmsskolas izglītības iestāde Urdaviņa
Pirmsskolas izglītības iestāde "Urdaviņa"

Pirmsskola “Urdaviņa

2005. gadā tika uzsākta iestādes renovācija – 2 korpusu celtniecība ar sešām papildus grupām un trešā stāva izbūve ar aktu zāli un mūzikas klasi.

Ar 2007./2008. mācību gadu pirmsskola atvēra papildus 6 grupas.

2007. gada septembrī darbojās 17 grupas, no tām –

 • 3 grupas apmeklēja bērni vecumā līdz 3 gadiem,
 • 7 grupas apmeklēja bērni vecumā no 3 līdz 5 gadu vecumam
 • 7 grupas veica obligāto 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai.

Kopā 2007.gadā iestādi apmeklēja 340 bērni.

 

Ar bērniem darbojas:

 • 29 pirmsskolas izglītības skolotāji;
 • 3 mūzikas skolotāji:
 • 2 fiziskās attīstības skolotāji:
 • logopēds.

Kvalifikāciju ceļ 9 pedagogi – studē Daugavpils pedagoģiskajā universitātē, Latvijas valsts universitātē, Rīgas PIVA. Jaunākās atziņas pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā pedagogi apgūst kursos.

 

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

 • galvenais līdzeklis mācīšanās procesā ir rotaļa;
 • individuāla pieeja mācībām, rosinot bērnu pašam izdarīt izvēli;
 • vides radīšana grupā – bērna iztēles, patstāvīgu pētniecisko un radošo darbību veicinātāja;
 • nodrošināt pēctecību pirmsskola – skola;
 • veicināt katra bērna individuālo attīstību balstoties uz sadarbību ar ģimeni.

 

Galvenie pasākumi:

 • tautas tradīciju svētki – Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Jāņi;

 • sporta dienas, pārgājieni, ekskursijas un izpriecas;
 • teātra dienas, ģimenes diena kopā ar vecākiem;
 • pirmsskolas dzimšanas diena;
 • atskaites koncerts, izlaidums.

Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos – dzied, dejo tautiskās dejas, apgūst rokdarbus, sporto.

 

Mūsu vadmotīvs –

“Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai.” / Z.Mauriņa/
 

 

Vadītāja:Valda Krinkele

Tālruņi 6 50 30 622; 6 50 30 755

Melioratoru iela 10, Ikšķile, LV – 5052