Lāsmas Pujātes izstāde Diplomdarbi

Pārvākšanās.
Pārvākšanās.

Lāsma Pujāte šogad ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu asociētā profesora Jura Petraškeviāa vadībā ar krāsaino litogrāfiju ciklu “Pārvākšanās”.

Pārvākšanās attēlo mākslinieces iekšējās emocijas mirkļa tvērienā.  Tie ir ceļojumi no vienas dzīves vietas uz nākošo. Darbi ir kā māju sajūtas un laimes pieredzējuma meklējumi.

Lāsma stāsta: "Mīlestība pret kustību, vēju un cilvēka iekšējā dzīvības trauksme mani vadīja un joprojām vada, radot septiņu  litogrāfiju ciklu "Pārvākšanās". Pārvākšanās norit gan garīgajā, gan fiziskajā telpā. Mūsos nav tikai prieks vai bēdas, ļaunums vai labestība, mēs esam radīti daudzkrāsaini. Krāsas mainās līdz ar mūsu pašu intensitāti, ar kādu iesaistāmies dzīvē, esamībā šeit un tagad.

Svarīgs vadītājs mūsu ceļā ir arī mūsu gara stāvoklis, gan radot, gan vērojot, gan vienkārši esot. "

Šī izstāde ir īpaša ar to, ka ir iespēja vienviet skatīt ne tikai Lāsmas grafikas maģistratūras diplomdarbu, bet arī iepazīties ar grafikas bakalaura diplomdarbu "Murrāža", kā arī ar J.Rozentāla Rīgas Mākslas koledžas diplomdarbu "Sala". 

Darbā "Murrāža" māksliniece spēlējas ar zvērīgi cilvēcīgo kaķa dabu. Tie nav reāli kaķu tēli, vairāk pasakainas iztēles lolojumi, kas taisīti linogriezuma tehnikā.

Visagrākajā diplomdarbā "Sala" Lāsma iepazīstot dabas formas meklē formu arī savai pasaulei.

"Es vēroju kā Daugava plūst…kā saule rotaļājas kokos…"   

Lāsma Pujāte ir dzimusi, augusi un dzīvo Ikšķilē. Arī paši mākslas pirmsākumi ir sākusies šeit , Jura Baika mākslas studijā.

Par litogrāfiju

Litogrāfija ir grafikas iespiedtehnika, gludspiede, kurā novilkumu iegūst, kontakta ceļā pārnesot krāsu no gludas iespiedformas (īpaša litogrāfijas kaļķakmens) uz papīra. Uz akmens tiek radīts darba spoguļattēls ar melno litogrāfijas tušu vai specialo krītiņu, kas darba procesā iegūst vēlamo krāsu.

Šī tehnika ļauj apvienot zīmējumu, pludinājumu un skrāpējumu, bet rezultātā neveidojot faktūru reljefā.

Ļoti gleznieciska grafikas tehnika.
 

Izstāde apskatāma Ikšķiles ev.lut. baznīcā no 26.jūlija līdz 26.septembrim sestdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00 svētdienās no plkst. 11.30 līdz 13.00