Ieskats oktobra mēneša domes komiteju sēdēs

18. novembri sagaidīsim kopā ar jauno Ikšķiles novada ģerboni. Ikšķiles pilsētai saglabājas esošais ģerbonis, bet novadam būs jauns, atvasināts no Ikšķiles pilsētas ģerboņa.

       Ūdens apsaimniekošanas, kanalizācijas izbūves un citos esošo ielu remonta jautājumos droši var vērsties „Līvos” katru piektdienu, kur var satikt jauno direktoru, būvuzraugus un darba izpildītājus. Katru gadījumu deputāts I. Viļums solīja izrunāt individuāli. Tāpat, būšot detalizēta informācija ikskile.lv un Ikšķiles Vēstīs par iespējamiem pieslēguma veidiem pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas. Bet, aicināt iedzīvotājus domes telpās uz publisku apspriešanu, domes priekšsēdētājs I.Trapiņš atteicās, jo kārtējā iedzīvotāju izbļaustīšanās nebūšot auglīgs darbs. Pēc visa spriežot, efektīgāk būtu runāt ar katru atsevišķi, un tā − līdz Ziemassvētkiem… un, vēlams to darīt aiz slēgtām durvīm, lai iedzīvotāji neko nedzirdētu un nebūtu kam celt pretenzijas. Tā kā pilsētas ūdensvada un kanalizācijas izbūves tēma ir pārāk nopietna, AI tuvākajā laikā organizēs sanāksmi ar speciālistu un pašvaldības atbildīgo darbinieku piedalīšanos. Sanāksmes vietu un laiku izziņos atsevišķi. 

       Bet par to, kā šogad svinēt Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ir dalītas domas. No radošās inteliģences ir saņemts aicinājums par „Klusēšanas akciju” ar mērķi parādīt varas pārstāvjiem, kāda izskatās Latvijas valsts vienu dienu − 18.novembrī – bez kultūras. Katrs var izvērtēt, vai pievienoties aicinājumam, un bez dārgām salūtu zalvēm svinēt valsts svētkus ģimenes un draugu lokā. 

       Sakarā  ar to, ka Ikšķiles bērnudārzā „Urdaviņa” jaunajā 2009./2010. mācību gadā nepietika vietas vairāk kā 100 bērniem, Ikšķiles pašvaldība, meklējot risinājumu, Finanšu komitejā lēma virzīt uz domes sēdi jautājumu par papildus līdzfinansējumu bērnudārzam „Ķipars”. Tiek virzīts lēmums par līdzfinansējumu vēl 22 bērniem par laika periodu sākot ar 2009. gada 2. novembri līdz 2009. gada 30. decembrim par summu 4 400 lati. Šobrīd akreditēto bērnudārzu „Ķipars” Ikšķilē, Upes ielā apmeklē pirmie līdzfinansējumu saņēmušie 22 bērni un 4 bērni, kuru vecāki bez pašvaldības atbalsta apmaksā tikai dažas nodarbības. Līdzfinansējuma piešķiršanas gadījumā no vecāku maciņa tiek prasīti 80 lati mēnesī, bet, līdzko bērnam pienāks rinda „Urdaviņā”, vecāki varēs izvēlēties − vai palikt maksas vai valsts dārziņā. Jaunais bērnudārzs plāno paplašināt savas telpas līdz ar līdzfinansējuma saņemšanu un darbu var sākt ar šī gada novembri.

       Sociālo jautājumu komiteja, izskatot „Apvienības Iedzīvotāji” iesniegumu par „Mantu apmaiņas placi”, konceptuāli atbalstīja šo priekšlikumu un turpmāk strādās ar tā īstenošanu pašvaldības pārziņā plānotā Dienas centra ietvaros. Komiteju sēdē informēja, ka topošajam Dienas centram uz šo brīdi ir seši telpu piedāvājumi un viens no šobrīd reālākajiem atrodas Daugavas prospektā, netālu no Dzelzceļa stacijas.

       Izglītības un Zinātnes ministrijas īstenotais projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Ikšķiles novada skolu pedagogiem piedāvās bez samaksas apmeklēt dažādus kursus, kas projekta ietvaros būs aptuveni 100 latu vērtībā katram pedagogam. Atgādinām, ka Ikšķiles vidusskola steidzīgi meklē angļu valodas pasniedzēju uz nepilnu slodzi!

       Jautājumā par pašvaldības nolikuma grozījumiem viskarstākās diskusijas izveidojās sakarā ar iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu un publisko apspriešanu organizēšanu. 

       Atgādinām, ka oktobra mēneša pēdējā svētdienā, 25.oktobrī, sākot no pulksten 10:00 līdz 14:00 Kultūras biedrības namā notiks „Mantu placis”. Apmaiņa notiek bez samaksas: viens atnes, otrs aiznes. Nav obligāts noteikums mantu saņemot kaut ko atnest! 

  Nākamie notikumi domes telpās: 

  03.11.09. „Apvienības Iedzīvotāji” deputātu pieņemšanas laiks domē − pl.18:00-20:00

  17.11.09. Sociālo jautājumu sēde domē, (laiks vēl tiks saskaņots)

  18.11.09. Kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas sēde pl.14:30-16:00

  18.11.09. Tautsaimniecības un Finanšu komiteju sēde pl.16:00-20:00

  25.11.09. Domes sēde pl.16:00.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu