Ikšķiles domes deputāti pieprasa atskaiti par Vides mākslas festivālu (video)

Vides mākslas festivals Ikšķilē
Vides mākslas festivals Ikšķilē

Nav šaubu, ka aizvadītais Vides mākslas festivāls Ikšķiles kultūras dzīvē ienesa nevienu vien svaigu vēsmu.

Vides māklas festivāls pulcējis tūkstošiem skatītāju un mākslas baudītāju, apgalvo domes pārstāvji un festivāla organziatori. Tomēr atsevišķi Ikšķiles novada pašvaldības deputāti norādīja gan uz, viņuprāt, augstajām izmaksām festivāla rīkošanai, gan uz radīto mākslas darbu kvalitāti.

Vides mākslas festivāla pieteikums pašvaldībā tika iesniegts kā projekts Ikšķiles pašvaldībai izmaksājis apmēram 3 tūkstošus 500 latus. 1000 lati tika piešķirti tēlniecības simpozija dalībnieku prēmijām, 2000 lati tika iztērēti materiālu iegādei un 500 lati neparedzētiem izdevumiem.  Trešdienas Ikšķiles Sociālo, izglītības un kultūras komitejas sēdēs laikā tika izvērtēs kultūras darba koordinatores ziņojums par aizvadīto festivālu. Deputātu domas šajā jautājumā dalījās – gan par iztērētajām finansēm, gan mākslas darbu kvalitāti.

Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš rezumējot aizsākto diskusiju norādīja uz dažu deputātu vēlmi meklēt pārkāpumus tur, kur tie nepastāv.

Lai nepieļautu dažādas neskaidrības, kas radušās saistībā ar Vides mākas festivāla īstenošanu, ir izveidots atsevišķš konkursa nolikums, kurā atrunāti gan kritēriji, gan potenciālās vajadzības.