Ikšķiles novada domes sēde Nr.2

Ikšķiles novada domes ēka
Ikšķiles novada domes ēka

2009. gada 18. februārī Nr. 2 plkst. 16.00

Darba kārtībā:

1. Par līdzekļu piešķiršanu.

2. Par pabalsta piešķiršanu transporta izdevumu segšanai

3. Par sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma apmaksu bērnam invalīdam.

4. Par detālplānojuma projekta „Bredrihi” galīgās redakcijas apstiprināšanu.

5. Par detālplānojuma zemes īpašumam „Dravnieki” 1. zemes vienībai pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes īpašumam ”Aronijas”.

7. Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemes īpašumiem atdalītiem no zemes gabala „Mežāres”.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes īpašumam ”Jaunbļodnieki”.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ev.lut. draudzes īpašumam Kalēju ielā 1, Ikšķilē.

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem „Upenāji” un „Ribuļu ceļš”.

11. Par adreses, īpašuma nosaukumu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķu noteikšanu.

12. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Īvaldes”, Ikšķiles lauku teritorija.

13. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Laukmalas iela 21, Ikšķiles lauku teritorija.

14. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Grīslīši” , Ikšķiles lauku teritorija.

15. Par sporta bāzes izbūves un aktīvās atpūtas parka ierīkošanas ieceres apspriešanu.

Priekšsēdētājs J. Rudzītis

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu