Ikšķilnieki nepieļauj novada domes neorganizētu formālu apspriešanu

Par nozīmīga projekta sabiedrisko apspriešanu domē ikšķilnieki varēja uzzināt tikai no vienas izliktas lapiņas domes gaitenī — ka 17.jūnijā domē rīko sabiedriskās apspriešanas sanāksmi par detālplānojuma projekta «Skolas ielas kvartāls Ikšķiles pilsētā» pirmo redakciju.

Tā kā projekta pasūtītājs, Ikšķiles novada dome, nebija pienācīgi organizējusi šo sanāksmi, apspriešana nenotika ikšķiliešu protestu dēļ. Un, proti, apspriedei paredzētā telpā nebija sakārtota skiču projekta prezentācijai un publikas uzņemšanai: tajā atradās lieli galdi ar dažiem krēsliem. Domes izpilddirektors krēslus zālē sāka ienest 10 minūtes pēc paziņotā apspriedes sākuma. Apspriežamais projekts uz divām lapām atradās nevērīgi piekārts pie sānsienas nevis frontāli, kādēļ daudziem tas nebija pārskatāms. Ar sīkdetaļām pieblīvētie rasējumi nebija piemēroti uztveršanai no attāluma, kādā novietoja skatītājus. Šādos gadījumos ieteicams izmantot datoru projicēšanai uz liela ekrāna.

Iedzīvotāji protestēja pret apspriedi situācijā, kad tā nav pietiekami un savlaicīgi izsludināta ne «Ikšķiles Vēstis», ne domes mājas lapā, ne uz reklāmas stendiem pilsētas ielās u.c. un tiek organizēta laikā, kad vairums iedzīvotāju atrodas darbā. Apspriedes telpā neatradās arī neviens no projekta pasūtītājiem. Domes ierēdņi bieži nespēj argumentēti atbildēt uz jautājumiem, aizbildinoties, ka par to lemj domnieki un tādēļ nav kompetenti.

Šajā sanāksmē biedrības «Par sakārtotu un laikmetīgu kultūrvidi Ikšķilē» pārstāvji gribēja noskaidrot, kādēļ stadiona būve (pilnībā) un projektētā iela (daļēji) plānota teritorijā, kurai pilsētas ģenerālplānā ir zaļās zonas statuss. Uz šo jautājumu varētu atbildēt tikai kāds no lēmuma pieņēmējiem. Lai uzskatāmi varētu vērtēt apspriežamā projekta pamatotību, bija lūgums eksponēt pilsētas ģenerālplānu, kam sekoja atbilde, ka tas nav iespējams.

Tomēr vislielāko satraukumu ikšķilniekos rada domes nelikumīgā rīcība. Biedrība nosūtījusi arī vēstuli Latvijas Arhitektu savienībai ar lūgumu izvērtēt SIA «India» izstrādāto skiču projektu Ikšķiles novada kultūras centram.

1 KOMENTARS

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu