Prāvesta K. Bojāra lūgums

Šodien uzsākti Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama pamatu betonēšanas darbi.
Šodien uzsākti Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudzes dievnama pamatu betonēšanas darbi.

Ikšķilē uzsākta Katoļu Dievnama celtniecība. Naudas līdzekļi tiek vākti draudzes vārdā ar ziedojumu listēm, kurā ziedotājs pats ieraksta savu uzvārdu, vārdu un adresi, naudas summu un parakstās. Kā ziedotājs var būt jebkura persona un ne tikai Ikšķiles iedzīvotājs. Par katru ziedojuma naudas summu – 2, 5, 10 vai daži simti lati draudze būs ļoti pateicīga.

Ziedojumi var ieskaitīt arī Ikšķiles draudzes kontā:
Ikšķiles Svētā Meinarda Romas katoļu draudze
Reģ.Nr. 90001070593
Konts SEB bankā: LV75UNLA0050020898927

Katoļu baznīca vienmēr lūdzas par saviem atbalstītājiem un Dievs viņus arī svētī.
Kontakttālrunis: 26551206 Pateicībā !

Prāvests K. Bojārs

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu