Ikšķbola 2010 pirmā kārta

Ikšķbols 09 Ikšķiles Vidusskolas sporta laukumā.
Ikšķbols 09 Ikšķiles Vidusskolas sporta laukumā.

20. jūnijā Ikšķiles vidusskolas sporta laukumā sāksies basketbola sacensības “Ikšķbols 2010”. Vairākās vecuma grupās trīs kārtās noskaidros labākās vienības groza bumba maāos.

 Skolas sporta laukuma būvdarbu gadījumā sacensības notiks Daugavas prospektā Lupīnu ielas rajonā. Publicējam nolikumu.

 

Mērķi un uzdevumi
 
1. Popularizēt basketbola spēli Ikšķiles novadā;
2. Noskaidrot "Ikšķbola 2010" uzvarētājus.
 
Vadība
 
1. "Ikšķbola 2010" organizē Ikšķiles novada pašvaldība;
2.  Par spēļu rīkošanu atbild Rīcības komiteja, kur ietilpst Ikšķiles novada pašvaldības sporta metodiķe Sanita Tauriņa un sacensību galvenais tiesnesis.
 
Vieta un laiks
 
"Ikšķbola 2010" notiek 3 kārtās 2010. gada 20. jūnijā, 18. jūlijā un 8. augustā Ikšķiles vidusskolas sporta laukumā, atbilstoši Rīcības komitejas sastādītajam spēļu kalendāram un izlozei. Skolas sporta laukuma būvdarbu gadījumā sacensības notiks Daugavas prospektā Lupīnu ielas rajonā.
 
Dalībnieki

1. "Ikšķbola 2010" pieteikumus pieņem sacensību dienā līdz plkst. 10. Sacensības notiek abu dzimumu sekojošās vecuma grupās: līdz 11g., 12-13g., 14-15g., 16-18g. (zēni, meitenes, jaunieši un jaunietes), 19-34g. (kungi, dāmas) un 35+ g. (veterāni). Sacensību sākums 10.30;
2. Spēlētāji ir personīgi atbildīgi par savu veselības stāvokli ko apstiprina ar personīgu parakstu pieteikumā;
3. Katra komanda sacensībām var pieteikt ne vairāk kā 6 dalībniekus vienā posmā 5 dalībniekus;
4. Spēles notiek  atbilstoši vispārējiem ielu basketbola noteikumiem;
5. Sacensībām pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā savā vecuma grupā. Veterāni (35+) var spēlēt 19-34 g. grupā, jauniešu spēlētāji drīkst spēlēt par vienu vecuma pakāpi vecākā grupā.
 
Norise
 
1. Spēles notiek atbilstoši ielu basketbola noteikumiem (skat pielikumu), spēles ilgums – 8 min.
2. "Ikšķbola 09"  izspēles formula paredz, ka komandas spēlē 1 apļa turnīru, ja piedalās vairāk kā 5 komandas vienā vecuma grupā, to sadala divās grupās, ar sekojošo play-off izspēli;
3. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos – 0p. Neizšķirta gadījumā uzvar komanda, kas sākusi spēli aizsargājoties. To komandu, kas uzsāk spēli, nosaka tiesnesis lozējot;
4. Par uzvaru posmā komanda saņem 4 punktus, par otro vietu – 2 punktus, par trešo vietu – 1 punktu. Kopvērtējumā ir uzvarējusi komanda ar lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar komanda, kurai vairāk pirmo (otro, trešo) vietu posmos.

Nodrošinājums

1. Rīcības komiteja nodrošina sporta bāzi, spēles sekretāru, spēļu galveno un laika tiesnešus un apbalvojumus, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta bāzē;
2. Dalības maksa katrā posmā ir Ls 7 bērnu un jauniešu komandām un Ls 12 pieaugušo komandām.

Apbalvošana

1. "Ikšķbola 2010"  posmu pirmo triju vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un piemiņas veltēm, kopvērtējumā pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu, medaļām un piemiņas balvām, bet otrās un trešās vietas ieguvēju komandas tiek apbalvotas ar medaļām un piemiņas balvām;
2. "Ikšķbola  2010" labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas balvām. Čempionāta dalībniekus var apbalvot ar speciālbalvām.

2 KOMENTĀRI

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu