Ikšķiles novada kultūras stratēģija

1491

2009.gada sākumā Ikšķiles dome publicēja dokumenta projektu “Ikšķiles novada domes kultūras un sporta nodaļas darbības un attīstības stratēģija laika periodam no 2009. gada – 2014. gadam

 Pēc www.ikskile.lv dizaina maiņas minēto dokumentu lapā vairs atrast neizdevās, tādēļ piedāvāju to apskatīt šeit.  

Iepzīstoties ar piedāvāto projektu, radās nepārvarama vēlme piedāvāt citu variantu, jo patiesībā neredzu iespēju attīstīt piedāvāto variantu. Diemžēl domes mājas lapā nav atvērta diskusija, tādēļ citu projektu
“Ikšķiles novada kultūras stratēģija laika periodam no 2009. gada – 2014. gadam”
piedāvāju apskatīt šeit

Visi interesenti laipni lūgti apskatīt un komentēt publicētos projektus. Tāpat katrs var iesūtīt trešo vai n-to piedāvājumu visam apjomam vai kādai sadaļai – viss tiks publicēts. Cerams, ka šāda diskusija būs noderīga gan pirmsvēlēšanu periodam, gan jaunievēlētajai domei. 

Ar cieņu,

Andris Doveiks 
 

“Ikšķiles novada kultūras stratēģija laika periodam no 2009. gada – 2014. gadam” fragments 

Šajā projektā KULTŪRA ir darbību kopums, kas saglabā un atjauno vēsturisko mantojumu un rada jaunas vērtības cilvēku radošajās izpausmēs, vidē, priekšmetos.  

Ikšķiles novadā pašvaldības atbalstītā kultūras joma ir novada iedzīvotājus vienojošu vērtību kopšana un attīstīšana, kas notiek kā garīgo un fizisko veselību un attīstību veicinošas grupu un indivīdu nodarbības. Nozīmīga loma kultūras vērtību un nodarbību popularizēšanā ir brīvā laika un izklaides pasākumiem. 

Ikšķiles novada kultūras stratēģija stūrakmeņi ir novada vide, vēsturiskajā mantojums, tradīcijas un jaunrade. Novada vide ir arhitektūras un dabas pieminekļi, pilsētas un lauku ainavas. Vēsturisko mantojums ir notikumi un cilvēki, kas tos izdzīvojuši savā laikā. Tradīcija ir mantotais cilvēku sadarbības modelis, bet jaunrade – spēja veidot arvien jaunas tradīcijas mainīgajā vidē un vēstures plūdumā.  

Šī kultūras stratēģija priekšplānā izvirza jaunradi, kas ar cieņu pret vidi un mantojumu izaicina tradīcijas. Jaunrades mērķis var būt jaunu vērtību radīšana vai jaunrade kā process. Kultūras stratēģijas ietvaros noteikti resursi tiek paredzēti abiem.