Jauna skola Ikšķilē

1519
Jauna skola Ikšķilē. Attēlam ilustratīva nozīme.
Jauna skola Ikšķilē. Attēlam ilustratīva nozīme.

Ideja izveidot Ikšķilē jaunu, kā bieži saka, alternatīvo skolu, radusies Ikšķiles māmiņām, kuru bērniem tuvākajos gados jāuzsāk skolas gaitas.

      Meklējot mācību iestādes, kur tiktu likts uzsvars uz individuālu pieeju bērna spējām un vajadzībām, viņas uzzināja, ka tādas skolas diemžēl atrodas tikai ārpus Ikšķiles – vai nu Rīgā, Jūrmalā vai Ādažos.

      Iepazīstot šo skolu darbības stilu, kā arī, apzinoties to, ka pašu vidū ir diplomēti skolotāji, kļuva skaidrs, ka arī mēs tā varam, tāpēc „bērni nav jāved prom no Ikšķiles, bet skola jāatved pie bērniem!”, saka viena no idejas autorēm Kristīne Liberta. Viņai piekrīt arī pārējās vecāku iniciatīvas grupas dibinātājas Tīna Kempele un Zane Āboltiņa, kā arī ikšķiliete, Latvijas Universitātes lektore Gunta Ošeniece, kura uzsver iekšēju reformu nepieciešamību izglītības sistēmā un pašlaik strādā pie savas disertācijas par 21. gadsimta izglītībai svarīgām humānpedagoģiskām vērtībām.

      Jau divās tikšanās reizēs satiekot arvien jaunus domubiedrus – Ikšķiles bērnu vecākus un radošus, daudzpusīgus un darboties gribošus skolotājus –, iespēja atvērt šādu skolu tepat Ikšķilē šķiet arvien reālāka. Pašlaik notiek vienošanās par telpu īri un varam droši teikt, ka skaistas un bērniem piemērotas telpas pie veiksmīgas apstākļu sakritības būs pieejamas jau no septembra. Rīcības grupa ar savu ideju par alternatīvas skolas atvēršanu ir iepazīstinājusi Ikšķiles izglītības speciālisti un novada domes vadību un cer uz domes deputātu ieinteresētību un abpusēju sadarbību.

      Jaunā skoliņa Ikšķilē darbosies kā Drustu tautskolas „99 Baltie zirgi” filiāle, līdz ar to vecākiem nav jāuztraucas, jo skola ir akreditēta, un programmas ir licenzētas. Skolā bērni apgūs valsts izglītības standartam atbilstošu saturu, tikai pieeja un izmantotās metodes atšķirsies no lielākās daļas valsts skolu. Piemēram, vienā grupā kopā mācīsies dažāda vecuma bērni, nebūs solu rindu un zvanu, mācību priekšmeti būs integrēti zinātņu jomās un tos apgūs pēc projektu metodes. Galvenais uzsvars būs likts uz izglītojamo patstāvīgu darbu, pētniecību un praktisku darbošanos, tāpēc skolotājs, nevis stāvēs klases priekšā pie tāfeles un uzdos visiem vienādus uzdevumus, bet gan būs novērotājs, palīgs un draugs, kas lietpratīgi virzīs bērnu uz gudrību viņam atbilstošā tempā. Galvenais šādas skolas mērķis ir ļaut attīstīties brīvai, patstāvīgai, radošai un atbildīgai personībai, kas izprot sevi, apkārtējos un pasauli, apzinās visu lietu savstarpējo saistību un apzinās savu dzīves uzdevumu un savu lomu sabiedriskajos procesos.

      Atbilstoši Drustu tautskolas darbības principiem, liela nozīme tiks piešķirta latviešu tradicionālās kultūras, muzicēšanas un amatniecības prasmju apgūšanai. Turklāt skolas gaitu laikā tiks apgūtas vairākas svešvalodas. Piemēram, pirmajā mācību gadā ar rotaļām un dziesmām jau sāksies franāu valodas mācīšanās, ko pasniegs arī ikšķiliete, līdzšinējā Rīgas Centra humanitārās vidusskolas un Rīgas Kultūras vidusskolas skolotāja Agnija Kempele.

      Jāpiezīmē, ka šādas skolas pašlaik tiek dibinātas arī citās Latvijas pilsētās, tāpēc var uzskatīt, ka veidojas jauns alternatīvo skolu tīkls, kas savā starpā sadarbosies gan mācību līdzekļu iegādē, gan skolotāju tālākizglītībā un apmaiņā.

            Pagaidām vēl nav konkrētas atbildes, cik šādas skolas apmeklēšana varētu izmaksāt bērnu vecākiem. Ir zināms, ka pēc principa „nauda seko skolēnam” no valsts mērķdotācijām tiks segta skolotāju darba samaksa. Ja pozitīvu lēmumu gadījumā arī novada pašvaldība varēs līdzfinansēt savu iedzīvotāju bērnu apmācību šajā skolā, tad, iespējams, vecāku naudas maka biezums nebūs izšķirošais kritērijs skolas izvēlē. Ir plānota aktīva iesaistīšanās starptautiskajos projektos. Protams, ideālā gadījumā liels atbalsts būtu mecenātu iesaistīšanās, kas ar dāvinājumiem un ziedojumiem varētu atbalstīt skolas darbību.

      Ikviens iedzīvotājs ir laipni lūgts pieteikties ar savām idejām par sadarbību un vēlmi palīdzēt skolai ar savām zināšanām, praktisku darbu vai noderīgu mantu, grāmatu, kancelejas preāu, mūzikas instrumentu vai citu lietu dāvinājumiem.

      Ja labvēlīgi sakritīs visi apstākļi un būs gan bērni, kas grib mācīties, gan telpas, skolu atvērsim jau šajā mācību gadā. Sākumā tiek veidota grupa tiem bērniem, kas grib sākt mācīties 1. klasē, neatkarīgi no tā, vai bērnam ir 5 vai 8 gadi. Ja ir vēlēšanās, protams, var piepulcēties arī sākumskolas vecuma bērni, kas jau ir kādu gadu mācījušies citā skolā un varēs turpināt mācības pēc citas metodes. Parasti šāda modeļa skolās vecākie bērni grupā ir skolotāja palīgi un paraugs mazajiem.

      Vienīgais priekšnosacījums uzņemšanai alternatīvajā skolā būs paša bērna gribēšana mācīties un zināšana, ko grib mācīties. Izejot no bērna interesēm, tiks apgūtas visas pārējās zinības. „Tāda ir humānpedagoģija, kas ir individuālās attieksmes pamatā – pazīt sevi un attīstīt savus iedzimtos talantus, jo tikai tāds cilvēks, kas ir savā īstajā vietā, būs laimīgs pats un noderīgs apkārtējiem un pasaulei. Matemātiku jau var visādi mācīties – rēķinot gadskaitļus, skaitot kokiem lapas, gurķus skābējot vai māju ceļot,” smejas Gunta Ošeniece. „Ne jau pašas formulas vai fakti ir noteicošie, galvenais ir, ko to iegaumēšana dos cilvēkam un ko viņš ar tiem varēs izdarīt, mainīt savā dzīvē.”

      Regulāras tikšanās līdz skolas darbības uzsākšanai, kā arī pēc tam plānotas ceturtdienu vakaros. Tikšanās laikā apspriedīsim kopīgās idejas skolas atbalstam, pieejas bērnu audzināšanai un izglītošanai, savstarpējās attiecības un labos darbiņus, ko visi kopā var darīt jaunās paaudzes un Ikšķiles labā.

      Visi interesanti, gan vecāki, gan potenciālie skolotāji, kā arī  cilvēki, kas labprāt ar savām idejām, zināšanām un radošajām prasmēm vai cita veida palīdzību vēlas atbalstīt šo ideju, tiek laipni aicināti uz nākamo sanākšanu 12. augustā plkst. 19.00 Ikšķilē, Daugavas prospektā 34. 

      Uz tikšanos! 

      Gunta Ošeniece

      Zane Āboltiņa

      Tīna Kempele

      Kristīne Liberta