Pārsteidzīgs Ikšķiles domes priekšsēdētāja priekšlikums, iespējams, izraisa zādzību sēriju

1705

2011.gada 28.septembrī Ikšķiles novada dome atbalstīja priekšsēdētāja I.Trapiņa priekšlikumu ar 2011.gada 1.decembri samazināt pašvaldības policijas darbinieku skaitu par divām amata vienībām.

Līdz ar to šobrīd Ikšķiles novada pašvaldības policijai vairs nav resursu, lai nodrošinātu diennakts dežūras pilsētā un novadā. Tas nenoliedzami ir izraisījis kriminogēnās situācijas pasliktināšanos vecā gada nogalē un jaunā gada pirmajās
dienās. Runa ir par zādzību skaita no privātmājām krasu pieaugumu šajā laika periodā.

Žēl, ka pašvaldības policija ir kļuvusi par izziņu dienestu, kurš var vienīgi pateikt, uz kuru Valsts policijas Ogres iecirkņa telefona numuru piezvanīt, ja Jūsu sētā iekļuvis kāds svešinieks, jo vakara un nakts stundās nestrādā. Pašvaldības policijas
ekipāžas patrulēšana pilsētā tomēr zināmu preventīvu funkciju veica.

Šobrīd atliek vien paļauties uz pašu un atsaucīgu kaimiņu modrību…