Ikšķiles bērnudārzs «Urdaviņa» iesaistīsies ekspermentālā projektā

PII Urdaviņa
PII Urdaviņa

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izvēlējies 22 izglītības iestādes, kuras iesaistīsies pilotprojektā “Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija”, informēja VISC sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Ilgaža.

Programmas izmēģināšanai jeb aprobācijai pieteicās 35 izglītības iestādes no visas Latvijas. Ņemot vērā lielo skolu atsaucību, VISC pieņēma lēmumu, ka pilotprojektā tiks iesaistītas visas skolas, kuras vēlas to darīt. Ir izveidotas divas skolu grupas – izmēģinājumskolas un līdzdalības skolas.

Aprobācijas darbu veiks 22 izmēģinājumskolas – 12 pirmsskolas izglītības iestādes un desmit skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Tās ir izvēlētas tā, lai veidotu Latvijas modeli – izglītības iestādes gan laukos, gan pilsētās, mazākumtautību izglītības iestādes, izglītības iestādes, kurās tiek integrēti bērni ar speciālām vajadzībām, un skolā mācās bērni, kas līdz piecu gadu vecumam nav apmeklējuši bērnudārzu.

Izmēģinājumā piedalīsies 12 bērnudārzi – "Pasaka" Rēzeknē, "Sprīdītis" Jelgavā, "Urdaviņa" Ikšķilē, "Saulīte" Talsos, "Spārīte" Engurē, "Pasaciņa" Praulienā, "Zvaniņš" Dobelē, "Mežmaliņa" Priekuļos, "Rūķīši" Līvānos, "Avotiņš" Ķekavā, "Vāverīte" Apē un Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa".

Pilotprojektā iesaistīsies arī desmit skolas, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma – Zirņu, Lādezera, Cēres, Vecsaules pamatskola, Jaunmārupes sākumskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, privātā vidusskola "Patnis", Alūksnes, Grobiņas un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola.
Izmēģinājumskolu uzdevums būs veikt sešgadīgo bērnu visu mācību satura dokumentu projektu un mācību līdzekļu izmēģināšanu, lai iegūtu daudzveidīgus, ticamus un detalizētus datus, novērtētu minēto materiālu kvalitāti un izteiktu priekšlikumus to pilnveidei.

Pilotprojektā kā projekta līdzdalības skolas ir apstiprinātas 13 izglītības iestādes, kuru uzdevums būs izmēģināt praksē konkrētas mācību metodes, nodarbību paraugus, mācību līdzekļus.

Kā līdzdalības skolas pilotprojektā iesaistīsies Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Saldus bērnudārzs "Sienāzītis", privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Varavīksne" un "Mazulītis Rū", Ropažu bērnudārzs "Annele", Alojas bērnudārzs "Auseklītis", Jūrmalas bērnudārzs "Zvaniņš", Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Rūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa", Kalētu pamatskola, Rēzeknes Poļu vidusskola, Rīgas Ukraiņu vidusskola un Rīgas Ezerkrastu vidusskola.

Pilotprojekts izmēģinājumskolās un līdzdalības skolās notiks no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.maijam.
VISC interneta vietnē "www.visc.gov.lv" ir publicējis gan skolu sarakstu, gan arī integrētas mācību programmas sešgadīgiem bērniem projektu, ko savā darbā izmantos tās izglītības iestādes, kas piedalās pilotprojektā.