Radoša un brīva – jauna skola Ikšķilē

Attēlam ilustratīva nozīme.
Attēlam ilustratīva nozīme.

Pirmā skolas diena šogad būs tiem desmit ikšķiliešiem, kuru vecāki savstarpējas sadarbības rezultātā 1.septembrī atklās jauno Ikšķiles brīvo skolu.

Tā būs skola bez solu rindām un zvana, bet ar individuālu pieeju ikviena audzēkņa talantam, radošumam un mācību tempam.

Ikšķiles brīvā skola būs biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” teritoriālā struktūrvienība Ikšķilē. Bērni šeit mācīsies saimēs – šogad skolas gadu uzsāks pirmā saime – 5 līdz 8 gadus veci bērni. Līdz ar to mācību plāns katram tiek pielāgots individuāli.

Pēdējos gados alternatīvo skolu kustība aktivizējusies gan vecāku lielākas informētības, gan dziedošās Vītolu ģimenes aktivitāšu rezultātā, pēc tam kad viņi uzvarēja televīzijas šovā. Iepriekš bija dzirdēts par valdorfpedagoģiju, Montesori, bet tagad top arī citu reformpedagoģijas virzienu skolas ne tikai Ikšķilē, bet arī Jelgavā (jau nodibināta pirmsskola Saules skola) un Tukumā (plāno atvērt skolu nākamgad).

Skola Ikšķilē tapusi pateicoties vecāku iniciatīvai, kuri vēlējušies saviem bērniem citādu skolu, nevis normatīvā stila masu skolu. Lai nebūtu nauda un laiks jāvelta, vizinot bērnus uz galvaspilsētu vai citām pilsētām, kur iespējams atrast alternatīvas izglītības iestādes, vecāki nolēma naudu un laiku ieguldīt savas skolas izveidei tuvu mājām.

Nākotnē skolas iecere būtu izveidot mazo skolu tīklu, kas samazinātu administratīvās skolas uzturēšanas izmaksas, bet, nekļūstot par masu skolām, varētu saglabāt īpašu pieeju katra bērna izglītošanās procesam.

Vecāku iniciatīvas grupas vārdā
Tīna Kempele, [email protected]

Vairāk informācijas:

Kristīne Liberta, 29299668, [email protected]

11 KOMENTĀRI

 1. Ikšķiles vidusskola manā dzīvē saistās ar šausmām – skolotājus tai laikā vismaz neinteresēja, kas notiek ar skolēniem, kādas viņiem savstarpējās problēmas – kautiņi, apmelošanas, pazemošana. Starpbrīžos vispār kaut kāds haoss savstarpējās skolēnu attiecībās. Mācību process vienā stresā. Dalīšana tā sauktos krutajos un apsmejamos. Un neviens skolotājs neko necentās mainīt. Aizgāju ar riebumu no turienes un neatgriezos nekad. Man tā skola saistās ar pilnīgu vienaldzību un nepiederību nekam.<br />
  Nesaku, ka citas standarta skolas ir lieliskas, bet vismaz citās ir sociālais darbinieks vai psihologs pie kura var vērsties pēc palīdzības krīzes situācijā un kaut cik ieinteresēti pāris skolotāji. <br />
  Prieks, ka ir atvērusies šāda skola un ceru, ka tik mazā klasē tomēr būs iespēja pamanīt visādas problēmas un novērst laikus. ceru, ka drīz šādas skola būs pieejamas pēc iespējas visā Latvijā. negribētu savu bērnu sūtīt parastajā skolā, jo ja nepaveicas iepatikties “krutajiem, tad ciešanas un apsmiešana garantēta. <br />
  Lai veicas!

 2. Paskaidrošu Alisei un visiem, kas nezina: <br />
  <br />
  Pirmkārt: visiem vecākiem likums dod tiesības izvēlēties izglītības iestādi, kurā viņu bērns iegūs izglītību.<br />
  <br />
  Otrkārt: Skolotāju algas nodrošina valsts, tas ir, Izglītības un Zinātnes ministrija. Pašlaik uz pašvaldībām par katru pamatskolēnu tiek pārskaitīti 650 Ls gadā, bet par sākumskolēnu 470 Ls.<br />
  <br />
  Treškārt: Pašvaldība uztur skolas ēkas un sedz apsaimniekošanas izdevumus. <br />
  <br />
  Ceturtkārt: Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai pašvaldības pienākums ir slēgt līgumu par piedalīšanos tās iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā, kurā mācās attiecīgajā pašvaldībā deklarēts bērns.<br />
  <br />
  Piektkārt: Privātskolu audzēkņu vecākiem kā nodokļu maksātājiem ir tādas pašas tiesības saņemt līdzfinansējumu no pašavaldības kā tiem iedzīvotājiem, kuru bērni mācās parastajās skolās. Arī privātskolu audzēkņu vecāku nodokļi tiek ieskaitīti pašavaldības budžetā.<br />
  <br />
  Normāla prakse ir šāda: Katra pašvaldība aprēķina, cik viņai izmaksā skolas uzturēšana uz vienu bērnu (parasti to var redzēt pašvaldības mājas lapā), un šādu summu pārskaita uz to pašvaldību vai mācību iestādi, kurā mācās pašu pašvaldībā deklarētais bērns. Otra iespēja ir: pašvaldība slēdz līgumu par summu, ko viņai rēķinā uzrāda skolēnu uzņemošā puse.<br />
  <br />
  Tīri teorētiski ņemot, ja pašvaldība ir bagāta un pretīmnākoša, arī privātskola varētu pastāvēt bez (lielām) vecāku dalības maksām. <br />
  <br />
  Privātskolu nākas dibināt tad, ja bērni vai vecāki vairs negrib pa vecam, bet publiskās skolas negrib vai nespēj mainīties. <br />
  <br />
  Tāpēc par individuālu, radošu un cieņas pilnu pieeju un noteiktu skolas filozofiju vecāki gatavi piemaksāt. <br />
  <br />
  Jāņem vērā, ka publiskā masu skola tikai mānīgi škiet bezmaksas. Par darba burtnīcām un kladēm vien gada sākumā nākas maksāt ap 50 ls, turklāt reta ir nedēļa, kad uz skolu nav jādod zināms skaits latu. Arī vecāku sapulcēs tiek vākta nauda. Papildus tam bērni jāvadā uz pulciņiem vai jāalgo aukle, kas mazos skolēnus izņem no skolas un pieskata līdz vakaram.<br />
  Galu galā tas pats vien sanāk. <br />
  <br />
  Bet, mīļā Alise, viens gan jāsaka: ja sabiedrība uzskata, ka skolu dibina biznesa dēļ, tad tā ir slima jau pašā saknē. <br />
  <br />
  Jaunā skola Ikšķilē ir pašu vecāku dibināta iestāde un pašlaik pastāv tikai uz pašu vecāku ieguldīto darbu un resursiem. Tas Latvijai ir kaut kas netipisks un jauns, tāpēc saprotams, ka daudzos izraisa skepsi. <br />
  <br />
  Pasaulē šādas skolas ir normāla lieta un jāsaka, ka pašos pamatos tā ir arī ļoti loģiska: katrs bērns vai ģimene var izvēlēties tādu skolotāju, kurš viņam var maksimāli daudz iemācīt, un kas viņam ir psiholoģiski piemērots. Šādās skolās pavisam dabiski īstenojas visas labās pedagoģiskās idejas par vecāku un skolas sadarbību, mācīšanos darot, mācīšanos priekš dzīves, radošumu, patstāvību utt.<br />
  <br />
  Ikšķiles Brīvā skola ir pirmā šāda veida skola Latvijā. Jums ir pamats lepoties, jo divas ģimenes šīs skolas dēļ ir speciāli pārcēlušās uz dzīvi Ikšķilē. <br />
  <br />
  Nosaukums “Brīvā” nozīmē:<br />
  1) tā nepieder ne pie viena virziena, konfesijas un arī valsts politikas nē. <br />
  2) Tā ir alternatīva skola, tomēr nepieslejas ne valdorfpedagoģijai, ne Montesori modelim.<br />
  3) tā audzina brīvus cilvēkus, kas ir (nevis patvaļīgi vai izlaidušies, kā nezkādēļ daudziem šķiet, bet gan) atbildīgi un brīvi savos uzskatos, pārliecībā, ir neatkarīgas (no ieradumiem, atkarībām, politiskā spiediena, klišejām utt.), spriest un lemtspējīgas personības, nevis objekti, skrūvītes, robotiņi vai iebaidīta pasīva masa. <br />
  <br />
  Būtībā jaunā mazā skoliņa ir tieši tas, kas Ikšķilei un Latvijai vajadzīgs. Iepazīstiet un mīliet viņus, jo viņi mīl Jūs!<br />
  <br />
  P.S. Pagaidām Ikšķiles Brīvā skola vēl nav slēgusi sadarbības līgumu ar Ikšķiles novada pašvaldību. Bet katrā ziņā plāno to darīt un cer uz domes līdzdalību: gan augstāk minēto iemeslu dēļ, gan arī tāpēc, ka tā ir uz sociālu līdzdalību un atvērtību vērsta skola. Tas nozīmē, ka šīs skolas bērni, tiklīdz paaugsies, piedalīsies dažādos sociālos, kultūras un vides projektos, kas ietver arī brīvprātīgo darbu Ikšķiles un Ikšķiles iedzīvotāju labā.<br />
  <br />
  Lai visiem labas domas un mierīgs prāts! Būs labi!<br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />
  <br />

 3. Apsveicu ar 1.septembri! Skola nav pašvaldības dotēta iestāde (pašvaldība nav apmaksājusi neko), bet gan privātskola – vecāku iniciatīvas skola -, kur izdevumus, sadalot līdzīgi, vecāki plāno maksāt 50 latus mēnesī.

 4. Ja iedziļinās … tikai skaitļos, tad kādā brīdī cietuma sargs ir izdevīgāks par skolotāju. Tas varētu atbilst mūsu Ikšķiles deleģētā finanšu ministra (miljona parādnieka) nostājai. Bet cik tur ir veselā saprāta?<br />
  Cik zinu, jaunā skola no Ikšķiles pašvaldības nav saņēmusi vairāk kā jebkura cita izglītības iestāde Ikšķilē. Protams, 800+N gadu tradīciju pilsētā ne visu drīkst, bet tā jau bailīgo problēma :)<br />

 5. Mjā, Alse, tu gan esi iedziļinājusies 🙂 Pašvaldības skolotāju algas nedotē. Un ir tāds princips – nauda seko skolēnam. Palasi par Zviedrijas pieredzi Sestdienā.<br />
  <br />
  Es uzskatu, ka 10 pirmklasnieki Iksķiles skolas vadībai būtu jāuzskata par atombumbas mēroga notikumu. Jo šie 10 ir tikai 2 vasaras mēnešus darba rezultāts…

 6. Katra biznesa iniciatīva protams ir apsveicama. Ja šī skola nesaņem dotācijas no pašvaldības, tad viss ok. Ja tomēr no pašvaldības tiek dotētas skolotāju algas, tad tā ir nelietderīga līdzekļu izmantošana. Algot n-tos skolotājus, lai mācītu 10 bērnus? Parastā skolā vienam skolotājam par tādu pašu algu jānodarbojas ar 20-30 bērniem… Pašvaldības nauda ir jāizmanto vēlētaju vairākuma interesēs, bet kā redzams vecāki neizvēlas šādas “brīvās” skolas, jo skolā ir pieteikušies tikai 10 bērni.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu