Mans redzējums: ļaudis dzīvo sakārtotā vidē un lepojas ar savu novadu

Elga Zēģele.
Elga Zēģele.

Elga, kādēļ Tu, sekmīga uzņēmēja, prestižā žurnāla „Biznesa Psiholoģija

Nekad neesmu bijusi malā stāvētāja, tas būtu pret manu dabu. Man nepatīk kaut ko darīt aizmuguriski un slēpties, ja man ir jautājumi, tad es tos uzdodu. Tas apkārtējiem ne vienmēr ir ērti. Uzskatu, ka man kā šis valsts pilsonei ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums – interesēties, kas notiek manā valstī, manā novadā un pilsētā. Ja varu līdzdarboties, es to daru. Mani aizrauj interesantas idejas, un progresīvas lietas, tādēļ nebaidos darīt to, kas man šķiet svarīgi. Zinu, ka varu sniegt savu ieguldījumu, konsultējot mārketinga un vadības jautājumos, ne vien citas pašvaldības un Latvijas uzņēmējus, bet arī sava novada domi.

Sabiedrībā ir priekšstats, ka politika ir netīra spēle. Vai Tev ir ilūzijas vai kāda pārliecība, ka tā nav?

Zinu, ka politika mūsu valstī līdz šim ir bijusi netīra spēle. Tomēr spēle ir atkarīga no spēlētājiem. Politikā iesaistos, lai līdzdarbotos, un lai tā kļūtu tīrāka un caurspīdīgāka. Esmu nogurusi no pastāvošās varas cinisma – gan valsts, gan pašvaldības līmenī. Arī tādēļ, ka no sirds vēlos, lai Latvija būtu plaukstoša un attīstīta valsts. Uzskatu, ka jānāk jaunai politiķu paaudzei, jaunām sejām. Esmu par to, lai jaunieši iet politikā un darbojas. Šodien daudzi jaunieši studē politikas zinātnes, viņiem ir lieliska teorētisko zināšanu bāze. Ja viņi gūs arī praksi, tad mums ir nākotnes cerība. Tādēļ arī mūsu partijas – Sabiedrība citai politikai Ikšķiles nodaļā ir salīdzinoši daudz jaunu, bet jau profesionālu un talantīgu cilvēku.

Pēdējos gadus darbojies kā Ikšķiles Kultūras biedrības vadītāja. Padalies, lūdzu, pieredzē. Es pati te kādu laiku dzīvoju, un mans priekšstats ir, ka kultūras dzīve te nemutuļo.

Ikšķilē sāku dzīvot 1994.gadā. Līdz tam 12 gadus strādāju VEF kultūras pilī par

Bērnu un jauniešu daļas vadītāju, kā arī vadīju bērnu teātri „Bīne”. Man ir trīs izglītības – teātra režisore, mārketinga un vadības speciāliste, un man ir arī maģistra grāds psiholoģijā. Pārceļoties dzīvot uz Ikšķili arī man radās jautājums, kādēļ te nav kultūras dzīves. Aizgāju uz domi un uzdevu šo jautājumu Jānim Rudzītim. Viņš man parādīja kādu dokumentu, kas viņaprāt, apliecināja kultūras dzīve esamību – ailīti budžetā par T-kreklu iegādi basketbola komandai. Viņš man pastāstīja, ka kultūras dzīve nevedas tādēļ, ka Silvija Ķeze nevienu nelaižot iekšā Kultūras biedrības namā. Bet pašvaldībai kultūras nama nav. Tad es devos uz biedrības namu noskaidrot, kādēļ tas Ikšķiles sabiedrībai ir slēgts. Tur iepazinos ar Silviju, lielisku cilvēku. Viņa mani laipni uzņēma un izskaidroja situāciju, kas patiesībā diametrāli atšķīrās no domes priekšsēdētāja teiktā. Savukārt vidusskolas skolotāja Maija Marksa mani lūdza atbalstīt skolu un vadīt jauniešu teātri.

Tā kā abas manas meitas bija pusaudžu vecumā un viņām tāpat kā daudziem citiem bērniem nebija šajā pilsētā iespēju darboties mākslinieciskajā pašdarbībā, jo tādas toreiz praktiski nebija, tad uzņēmos šo darbu, un Kultūras biedrības nams mums vienmēr bija atvērts. Savukārt pašvaldības atbalsta nebija nekāda. Laikam mans paraugs bija stimulējošs, jo kā sēnes pēc lietus izauga citi pulciņi, kuri darbojās skolā. Ļoti labi! Tā kā nemitīgi domei pārmetu, ka kultūrai netiek atvēlēti līdzekļi, manis vadītajam teātrim tos nepiešķīra, bet vismaz deju kolektīvam un korim iegādājās tērpus. Tā es pavisam neviļus iesaistījos procesos un kļuvu arī par Ikšķiles Kultūras biedrības biedru, bet pirms trīs gadiem mani ievēlēja par tās priekšsēdētāju.

 

Lūdzu, pastāsti par Ikšķiles Kultūras biedrību?

Ikšķiles Kultūras biedrība ir viena no senākajām un tradīcijām bagātākajām Latvijā. Tā dibināta 1927.gadā, kad pēckara izpostītajā Latvijā jaunatne vēlējās – dziedāt, dejot, spēlēt teātri. Laikā no 1931.gada līdz 1935.gadam Kultūras biedrības biedri ziedoja līdzekļus, lai nopirktu zemi un sāktu būvēt biedrības namu. Tika rīkoti labdarības koncerti, izrādes, loterijas un bazāri. Jaunais kultūras un mākslas dzīves centrs tika būvēts pašu spēkiem un rīkojot talkas.

Biedrība aktīvi darbojās līdz 1940.gadam. Padomju okupācijas gados nams tika denacionalizēts, tomēr tas saglabāja savas sākotnējās funkcijas un kalpoja kā kultūras iestāde. Okupācijas gados cilvēki, kas bija Ikšķiles Kultūras biedrībā, turpināja kopt un uzturēt latviešu tautas tradīcijas. Šajā laikā kultūras dzīvi Ikšķilē vadīja Silvija Ķezes kundze, kuras ieguldījums latviskās identitātes saglabāšanā ir neatsverams. Toreiz Ikšķile bija viens no aktīvākajiem kultūras centriem Latvijā. Sadarbībā ar režisoriem Margu Teteri-Valdmani, Kārli Valdmani, Valdi Lūriņu, Edmundu Freibergu, Miervaldi Mozeru tika veidoti vērienīgi koncertuzvedumi, kuros piedalījās gan mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan profesionāli mākslinieki.

1989.gadā Ikšķiles Kultūras biedrība tika atjaunota, bet 1991.gadā biedrība atguva savu īpašumu – biedrības namu.

Pēdējie piecpadsmit gadi Ikšķiles Kultūras biedrībai nav bijuši viegli, jo sadarbība ar Ikšķiles pašvaldību ir izrādījies neveiksmīga. Kaut arī ar cauru jumtu, tomēr Kultūras biedrības nams kā vienīgā kultūras iestāde Ikšķilē visus šos gadus ir nodrošinājusi ar telpām Ikšķiles mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, kaut gan tas nebūt nav bijis biedrības pienākums.

No 1991.gada līdz 2001.gadam visi Ikšķiles mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi darbojās Kultūras biedrības namā. Ikšķiles kultūras biedrība un nevis pašvaldība, kā tas pienāktos, visus šos 10 gadus maksāja par siltumu un komunālajiem pakalpojumiem, daļai kolektīvu vadītāju maksāja algu, uz sava rēķina veica telpu uzturēšanas un uzkopšanas darbus. Līdzekļi šo darbu veikšanai tika iegūti, vācot ziedojumus, izīrējot telpas un organizējot pasākumus, bet, situācijai pasliktinoties, pārdodot citus zemes īpašumus. Ļoti žēl, ka pašreizējās Ikšķiles pašvaldības darbinieki neizprot tās atšķirības, kādas ir starp pašvaldības un sabiedrisku organizāciju funkcijām. Vēlos atgādināt, ka jebkura biedrība kā sabiedriska organizācija, pirmkārt, darbojas savu biedru interesēs un veic kontroles funkcijas attiecībā uz valsts un pašvaldības institūcijām, pārstāvot sabiedrības viedokli. Atbilstoši mūsu valsts likumdošanai pašvaldībai kā mūsu – iedzīvotāju nodokļu maksājumu saņēmējai, ir jānodrošina iedzīvotājus ar sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā, kultūru!

Vēloties sakārtot biedrības namu, 2001.gada 3.oktobrī Ikšķiles Kultūras biedrība biedrības nama ēku iznomāja Ikšķiles novada domei. Nomas maksa par iznomāto ēku tika pielīdzināta izdevumiem, kas saistīti ar ēkas uzturēšanu, eksplutāciju, remonta un rekonstrukcijas darbu izdevumiem. Dome, parakstot šo līgumu, apņēmās rūpēties par iznomāto īpašumu, kas tika izmantots Ikšķiles pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem un pasākumiem, tātad, Ikšķiles iedzīvotāju vajadzībām. Kopš 2008.gada 5. jūnija Ikšķiles Kultūras biedrība ir lauzusi noslēgto līgumu, jo kā jau jūs paši redziet, Ikšķiles novada dome nepildīja līguma nosacījumus. Tā septiņus gadus bezatbildīgi izturējās pret nomā paņemto īpašumu un izrādīja necieņu Ikšķiles iedzīvotājiem, kuri darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos. Tieši viņiem visus šos gadus ir nācies darboties zem tekoša jumta un dejot uz vēl vecajiem, 1935.gadā ieklātajiem grīdas dēļiem. Pašvaldība nav uzskatījusi par vajadzīgu iegādāties gaismu un skaņu tehniku kolektīvu vajadzībām, nopirkt jaunas klavieres un izremontēt tualetes.

Bet vislielākais kuriozs bija partijas „Jaunais laiks” ziedojums biedrības nama remontam 5000 latu apjomā. Šo naudu, kas, atbilstīgi likumam, tika ieskaitīta domes kontā, mēs tā arī nesaņēmām. Rudzītis to vienkārši gada beigās aizskaitīja partijai atpakaļ, un tā jau, piedodiet, ir kārtējā tīšā kaitniecība.

Kāds ir Tavs redzējums par to, kādai būtu jābūt kultūras dzīvei Ikšķiles novadā?

Uzskatu, un visus šos piecpadsmit gadus esmu pašvaldībai atgādinājusi, ka Ikšķilē nepieciešama bērnu mūzikas un mākslas skola, – man piekritīs visi vecāki, kuru bērni braukuši uz Ogri, gaidījuši vilcienus, slīdējuši uz Ikšķiles ietvēm, gājuši pa neapgaismotajām ielām, nesot smagos instrumentus vai somas ar krāsām un zīmēšanas piederumiem. Novadā dzīvo vairāk nekā astoņi tūkstoši iedzīvotāju, tādēļ jābūt vairāk mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, mākslas studiju. Padomju laikā Ikšķile bija ievērojams valsts nozīmes kultūras centrs, uz Jāņiem pat ārzemniekus šurp veda. Tādēļ jau arī ikšķilieši ar savām rokām uzbūvēja estrādi, jo te nemitīgi notika pasākumi. Ir nepieciešama arī izstāžu zāle, un daudz kas cits. Bet vissvarīgāk ir atjaunot senās tradīcijas un radīt jaunas, laikmetīgas. Nešaubos, ka šurp brauktu arī no Rīgas. Ja izdotos pilnveidot infrastruktūru un attīstīt uzņēmējdarbību, novads iegūtu ne tikai finanšu līdzekļus, bet arī labāku reputāciju.

Tu aktīvi piedalījies „estrādes aizsardzības grupā”. Cīņa ir vainagojusies ar Kultūras un vēsture pieminekļa statusa piešķiršanu Ikšķiles estrādei. Vai tad ikšķiliešiem jau sen nav vajadzīgs kultūras centrs?

Protams, ir vajadzīgs, un bija vajadzīgs jau pirms 15 gadiem! Diemžēl Kultūras kalna projekts nebija ne kvalitatīvs, ne funkcionāls, arī vietas izvēle – skandāls! Tagad zemes ir izpārdotas un ir nopietni jādomā par citu vietu un citu projektu. Ticu, ka šo jautājumu var atrisināt, pieaicinot profesionālus cilvēkus.

Pieņemsim, ka Tu kļūsti Ikšķiles novada domes deputāte. Kāds būs Tavs pirmais darbs? 

Viennozīmīgi – Ikšķiles novada domes darbības audits. Jautājumu un neskaidrību ir ļoti daudz. Vēl viens darbs – pieņemt domē nozaru un jomu speciālistus un profesionāļus. Pilsēta var attīstīties tikai tad, ja tās labā strādā profesionāļi. Tādēļ, arī veidojot mūsu partijas sarakstu no visiem Ikšķiles nodaļas biedriem izvēlējāmies zinošākos un pieredzējušākos.

Ikšķilē ir nodibināta reģionālā politiskā partija „Apvienība Iedzīvotāji”. Kāpēc Tu neesi viņu vidū, bet esi izvēlējusies Sabiedrību Citai Politikai?

Mani ļoti interesē Ikšķiles novads, bet man rūp arī tas, kas notiek visā valstī. Es ticu profesionālai politikai. SCP ir konkrēti risinājumi, kā mainīt politiku valstī, kā palīdzēt bezdarbniekiem, pensionāriem un citām sociāli mazaizsargātajām grupām. Šos jautājumus nevar atrisināt vienas pašvaldības mērogā, jo tos regulē valsts likumdošana. SCP pulcējusi spēcīgus profesionāļus – ekonomistus, finansistus, stratēģus. Zivs pūst no galvas, spodrināt tikai tās sānus – ar to būs par maz. “Iedzīvotāji” ir jauna politiska partija, kas pagaidām atrodama tikai divos novados, viņiem nav pie kā mācīties. Viņiem vispirms jāiepazīst vienam otru, jāgūst pieredze, zināšanas un jāpierada sevi darot, lai kļūtu par nopietnu politisku spēku. Lai vadītu pašvaldību nepietiek ar entuziasmu un ambīcijām, ir jāpārzina struktūras un likumdošana. Mēs kā SCP Ikšķiles grupa nepārtraukti tiekam konsultēti, izglītoti – partijas valde organizē dažādus kursus un seminārus, lai mēs kā potenciālie deputāti uzsākot darbu domē neesam kā baltas lapas.

Kā pavadi savu brīvo laiku, kura Tev droši vien nav pārāk daudz?

Man ir skaisti iekopts dārzs, par kuru rūpējos. Man patīk adīt, daudz ceļoju, nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm. Daudz lasu.

Kāda ir Tava vīzija par Ikšķiles novadu tuvākos desmit gados?

Mēs visi dzīvojam sakārtotā vidē un lepojamies ar savu novadu. Tas vairs nav guļamciems, bet laikmetīga, skaista vieta ar attīstītu infrastruktūru un uzņēmējdarbību. Piemēram, beidzot mums ir savs zaļais tirdziņš, kur varam nopirkt ekoloģiski audzētu pārtiku, bet tirgotājiem vairs nav jāstāv vējā un lietū. Mēs jau visi vēlamies pavisam vienkāršas, pašsaprotams lietas – kārtīgas ietves, noasfaltētas ielas, kuru te diemžēl nav.

Ko Tu novēli Ikšķiles novada iedzīvotājiem?

Neesiet vienaldzīgi – piedalieties vēlēšanās! Rūpīgi apsveriet, par kuru vēlēšanu sarakstu atdot savu balsi. No tā ir atkarīgs, kā mēs šeit dzīvosim.   

Par labām pārmaiņām!

55 KOMENTĀRI

 1. Harmoniska dominēšana (izlasīju un sajūta no “Jēru klusēšanas” atausa), shēmošana un “Dzīvnieku ferma” tikai 4 teikumos. Šķiet, starp mums telepātiska saikne neveidojas – neizprotu tavu domu gājienu.<br />
  <br />
  Ar labu nakti, anonīmais sarunu biedr!

 2. Tas nekas, ka kāds dominēs. Normāli ir ļauties harmoniski dominēt. Shemošana, tīklošana un visādas citādas robota cienīgas šanas nepalīdzēs. To ir pirādījuši fašismi un citi ismi. Ko Tu domā par Orvela “Dzīvnieku fermu”?

 3. Tavuprāt, ja dalījums, strukturējums un tīklojums pastāv, bet es par to nesaku, tad nav nekāda “robotisma”?<br />
  <br />
  Vakar runāju ar kādu visnotaļ aktīvu un atklātu kundzi. Viņa teica, ka vajag atdalīties no komunālajiem un apvienoties šai, tai un vēl trešajai mājai. Un ceturto vai desmito barā neņemt. Es biju šokā – kādēļ? Tie neesot labi. Viss. <br />
  Māju pagalmā nevajagot nekādu bērnu laukumu – trokšnojot. Asfaltu pāri un miers, lai iet uz to tālo galu. Apkārt 300 dzīvokļu un lai iet tur kaut kur! Pašas bērni gan šai pašā pagalmā esot izauguši, bet tie jau bija citi laiki. Kas tad ir problēma? Ļoti vēlu trokšņojot – pusvienpadsmitos. Es piekritu, vēlu. Es saku, sanākam kopā un apstiprināsim iekšējos noteikumus – līdz 10.00 un viss. Varētu it kā, bet kas tad tos ievērošot? Saprotu, skepse, jo to trešo māju ar savu simtu dzīvokļu apsaimniekošanā arī ņemt negrib, kur nu vēl par tik kašķīgu jautājumu vienoties. <br />
  <br />
  Tāda ir visumā progresīva kundze, kura nemaz nav iedzimtā ikšķiliete. Vai ir kāda cita iespēja mainīt šo eksistējošo pagrīdes dalījumu, strukturējumu un tīklojumu kā tikai nākot uz “tirgus (interneta) plaāa izrunāties”? Protams, ka placī izrādīsies dažādi cilvēki, arī es :)<br />
  <br />
  Neesmu vēlēts un īstenajiem pieņemams, bet ir taāu jābūt kādam, kas to visu darīšanu – savest kopā cilvēkus – uzņemsies! Nevis trubas vai asfalta kvadrātmetrus sasolīs, bet cilvēkus vienos sākumā ar vienkāršām lietām, pēc tam jau sarežģītiem risinājumiem. Kas būs droši mēģināt darīt nedarīto, uzņemties nepaveicamo, izzināt līdz šim nezināmo.<br />
  <br />
  ps Prāts un dvēsele patiešam ir divi centri, ja tā var teikt. Un ar abiem vienlaicīgi “klausīties” ir gandrīz vai neiespējami – viens dominēs.

 4. Problēmas sākas tad, kad sāk dalīt strukturēt, tīklot,utt. No tāda robotisma nekas nerodas, tikai verbāla caureja. Jāprot ir dzirdēt un runāt ar prātu un dvēseli. Jāprot ir saudzēt cita dzīves telpu tad tavējo arī saudzēs. Šejienes sabiedrībai tas vēl nopietni jāmācās.

 5. Mjā, neiet man 🙂 Jāiet vien pie kaimiņienes pēc jaunumiem – cita varianta laikam Ikšķilē šobrīd nav :)<br />
  <br />
  Ja kas, pārliecināt laikam gan nevar. Var informēt un cerēt, ka cilvēks mainīsies.<br />
  <br />
  ja kas, kādu laiku atpakaļ uzrakstīju rakstiņu<br />
  <a href=”http://doveiks.lv/2009/04/12/ikskiles-novada-kulturas-strategija/” target=_blank>doveiks.lv/2009/04/12/ikskiles-novada-kulturas-strategija/</a> .<br />
  <br />
  Citāts:<br />
  Daudzu jautājumu izlemšanā un sasniegumu novērtēšanā gadu desmitos veidojušās atsevišķu Ikšķiles novada centru cilvēku grupas bija sasniegušas zināmu līdzsvaru. Tās ir izveidojušas savus komunikāciju tīklus, un bieži vien tieši komunikācijas saglabāšanas vārdā akceptē diskutablus risinājumus. Šodien šīs grupas ir nonākuši tiešā saskarē ar ienācējiem – pašapzinīgiem un aktīviem profesionāļiem. Jaunajiem nav pieejama esošā neformālā komunikācijas struktūra, jo viņiem nav laika un iespējas iekļauties tīklā, un tas bieži vien ir sarežģīti arī tādēļ, ka tīklu publiskās personas ir augstprātīgas un izvirza nepieņemamas prasības. Tomēr jaunie ir pieraduši risināt neatrisinātas problēmas un izvēlēties neiespējamus ceļus, tādēļ grūtības tikai veicina jauno aktivitāti. Kā “jaunie

 6. Vai esi dzirdējis teicienu “kā pie Bābelītes”. Ar to raksturo ausīm neuztveramus un prātam nesaprotamus vārdu plūdus. Tie nedod sakarīgu rezultātu. Nav jākrīt otrā galējībā “sarunāšanā pa kaktiem”, bet runāt runāšanas pēc arī nav jēgas. Daudzi komentāri to pierāda. Vismaz teicējam pašam jāsaprot ko grib teikt un ir jāprot arī dzirdēt.

 7. Visiem jau ne, bet tiem, kas mūs pārstāvēt vēlas jā. Vispār jau es šajā pasākumā tikai tāpēc esmu, ka mani ļoti neapmierina amatpersonu (arī topošo) atklātība “pa kaktiem”. <br />
  Mans anonīmais sarunu biedr, pamēģini man izskaidrot, kādēļ “sarunāšana” ir labāka par atklātu komunikāciju. Varbūt mainīšu savu “ticību” un nepiesārņošu tavu “klusumu”.

 8. Neviens taāu nešaubās, ka aizgājēji būs! Cik un kuri – to rādīs balsojums. Man neliekas, ka visi visu ir pateikuši. Es pat teiktu, ka reti kurš vispār kaut ko pateicis (zinu, zinu – lecīgi). Tagad atliek tikai minēt, vai tās partijas pārāk slinkas, nobijušās vai vienkārši nav ko teikt. <br />
  <br />
  Es saprotu, ka LZS medijs ir administratīvais resurss un tenkas. Tādēļ nako jaunu par solīto IEDZĪVOTĀJU PADOMI no viņiem nemaz negaidu – neesmu tīklā. Bet pārējiem taāu it kā tā administratīvā nav? 🙂 <br />
  Iedzīvotājiem atainota Iedzīvotāju diena. Svaigs notikums ar labu foto 🙂 🙂 🙂 SCP lapā vēl tā pati avīze publicēta komentējama. Pasakiet, ja zinat, kur citus meklēt.

 9. Eh, juristi! Kā tad lai jokus apzīmē, ja ne ar ” “? Es domāju, ka pēdējais laiks jau kampaņas kopsavilkumus publicēt, jo par kādiem 6-7 sarakstiem mēs jau atkal 4 gadus vairs neko nedzirdēsim. Tāpēc arī “pēdējais vārds”

 10. Pēc IP vienalga nebūs objektīva uzskaite,jo ja uz vienu ģimeni ir viens dators,tad uz ,vismaz,trīs cilvēkiem ir viens IP un šiem cilvēkiem var būt dažādi uzskati un domas.

 11. Spriežot pēc šī portāla satura – vēlēšanas vai nu bijušas pirms mēneša vai būs pēc diviem 🙂 <br />
  Vai tiešām nevienam nav ko teikt? Vai partijām negribās pateikt “pēdējo vārdu” pirms sprieduma? 🙂

 12. Nevajag jaukt dažādas lietas. <br />
  <br />
  Iespēja lasītājiem mazliet objektīvāk novērtēt komentētāju un viedokļu skaitu ar IP adrešu palīdzību (mans piedāvājums) un aizliegums izteikt atšķirīgus viedokļus (KGB variants) atšķiras principā. <br />
  <br />
  Lai cilvēki raksta, ko uzskata par vajadzīgu. Es kā viens no rakstītājiem vēlos saprast, ar cik cilvēkiem es te sarunājos – ar vairākiem cilvēkiem vai viena cilvēka sašķeltām dimensijām 🙂 tas arī viss.

 13. Cilvēks kurš jau trīs gadus ir kultūras biedrības vadītājs sūdzas par nīkuļojošu kultūras dzīvi, kaut kur tas ir dzirdēts.<br />
  Varbūt arī pastāstīsim kā Tamoviāa kungs tika pie zemes gabala pretī meliorācijām? Vai gadījumā kūlturas biedrība neatdeva viņam to zemi par vienu izkrāsotu istabu?<br />
  Vai nebija tā ka Ķezes kundze, kā aktīva partijas darbiniece, skraidija apkārt gānīdama (laikam Korotkiju), kurš krievu laikā atļāvās savu māti (ticīgu Latgalieti) bērēs izvadīt no baznīcas bet kad laiki mainijās tad ātri vien kļuva par draudzes priekšnieci?<br />
  Nu nepatīk man tādi cilvēciņi kas fiksi pārvelk kažociņus vai visās nelaimēs vaino citus.<br />
  p.s. varbūt man nav taisnība un varbūt es to visu esmu nosapņojis.

 14. Andrim baigi laba doma. Tad varētu skaidri redzēt, ka mājas lapas turētāji + Ikšķiles ‘aktīvisti’ ir kopā 4 cilvēki, kas visi raksta komentārus un izliekas par daudziem simtiem Ikšķiles iedzīvotāju, kas sevi visu laiku atbalsta. smieklīgi patiesībā, vai ne?

 15. Varbūt tuvākās nedēļas laikā pie komentāriem IP adreses rādīt? Man tā liekas, ka viens un tas pats rakstītājs ar dažādiem nikiem cenšas radīt “plašas tautas masas” iespaidu.

 16. Vai nav jauki-kā izrādās daudzi Tīnūžu novada pasta kastīšu īpašnieki nav saņēmuši ,izņemot Jauna laika,partiju reklāmas lapiņas.Tas nebūtu tik dīvaini,ja vien pastniece nebūtu Jaunā laika deputātu kandidāte.<br />
  <br />
  Par to kā Tēvzemieši apliek savus konkurentus Rīgā,mani neskar,vienīgi mulsina ,jo visu laiku kopā strādājuši un mēslus taisījuši,bet ja viņi sāk aplikt arī vietējos……..!Kas tie ir par cilvēkiem,kas ar vieglu roku var uzlikt otram “kluci” uz galvas?! Atvainojos,bet man pret Stiliņa kungu un Zariņa kungu ir cieņa zudusi.

 17. Kādēļ es tā lecos uz anonīmajiem? Ja anonīmais sev izvēlēsies atpazīstamu nosaukumu, kaut vai x123 vai 22jakas, tad pēc otrā komenta un sapratnes, ka webs nav anonīms principā, cilvēks sāks teikt to, par ko domā un ir gatavs atbildēt. Ja dos pa zobiem, tad vismaz būs tīra sirdsapziņa, tādēļ mazāk sāpēs 🙂 <br />
  <br />
  Katrs var kļūdīties un pa lielam kļūdās visi. Tikai tā absolūti nav problēma. Problēma ir nīkuļos, kas aiz citu mugurām slēpjas vai vienkārši melo.

 18. to jefinsh 30.05.2009 22:43<br />
  ha 30.05.2009 22:47<br />
  <br />
  Lūdzu, Andris ir Andris Doveiks. <a href=”http://doveiks.lv/” target=_blank>doveiks.lv/</a> un rakti šajā portālā ar to pašu vardu un uzvārdu.<br />
  <br />
  Portālu anonīmā kultūra paredz sava “nika” veidošanu un uzturēšanu. Es esmu izvēlējies kompromisu – lietot vārdu bez uzvārda, lai “nebrauktu augumā” tiem, kas turas pie standarta. Visi, kas te ir ilgāk, zina. Katram jaunajam varu no jauna sevi nosaukt, ja tāda nepieciešamība ir.<br />
  <br />
  Sajaukt mani ar Karpovu 🙂 Tas nozīmē nepazīt nevienu no diviem un apliecināt sevi kā … Sapratāmies, ja 🙂

 19. Andris domā, ka ir baigi gudrs 🙂 Tik nez kapēc kaunās zem saviem “izcilajiem” domu graudiem nosaukt savu vārdu un UZVĀRDU, lai mēs varam iepazīties ar šo “izcilo” personību. Kādēļ tā slēpties zem pseidonīma!Visu cieņu tiem, kas zem sava viedokļa godīgi paraksta savu vārdu un uzvārdu!

 20. Principā jau ir patiesības daļa tavos vārdos. Tikai tādā veidā anonīmi pateikti (par to, ka politika netīra, aizmirstot, ka visi, arī labie kandidāti, jau ir politikā ar savu kandidēšanas faktu vien) … tie vārdi ir kā zelts … lauksaimniecībā. Pareizi un vajadzīgi, bet šo zeltu uz viesību galda (publiskos komentāros) neliek 🙂

 21. Vai Jūs komentārs arī nav diletantisks un naidīgs, es domāju viņš pat ir sliktāks nekā cilvēkam kurš nesaprot neko.<br />
  <br />
  Jūsu komentārs: Par diletantismu liecina totāls lietišķu priekšlikumu trūkums komentāros, skaudīgums un naidīgums, viszinība un augstprātība, tajā pat laikā nevērība un nevēlēšanās zināt un saprast patieso notikumu gaitu un kopsakarības.<br />
  <br />
  Visus apvaino un tajā pašā laikā nepasaka neko!

 22. Katrs, jebkura saraksta dalībnieks grib tikt ievēlēts. neviens neatrodas tur kur nevēlas atrasties. Vai par to ir jāprāto. Un vēl-politika ir tik netīra cik netīru to padara netīri politiķi (vai politikas diletanti). Par diletantismu liecina totāls lietišķu priekšlikumu trūkums komentāros, skaudīgums un naidīgums, viszinība un augstprātība, tajā pat laikā nevērība un nevēlēšanās zināt un saprast patieso notikumu gaitu un kopsakarības. Žēl, bet kopumā tumsonība.

 23. Pie šprices tikai east Jūs tur pirmie 5, saņēmu avīzi Jūsu pastkastītē,man Jūsu anigdotes nav vajadzīgas, cik deputatu kandidadi tik katrs isaka savas domas un turpmākos darbus,Jums nav demokratijas   !!!!!!!!

 24. Prātojums.<br />
  <br />
  Cilvēki redz, ka politika ir netīra un politiķi ir netīri. Tad tie notic aicinājumam un pievienojas netīrajai politikai, ar gaišu domu to nomazgāt. Pēc kāda laika patiešām starp mazgājamiem un cerīgajiem mazgātājiem atšķirība zūd … <br />
  <br />
  Mēs domājam, ka varam šos noputējušos “nerātnīšus” nomazgāt, bet tie ir ar piķi iezieķējušies blēži, kuri visur paši ielien, lai kaut kas pieliptu. Ko labu no viņiem var mācīties? Es par jaunām sejām, pat ja tas sola “jaunas” kļūdas. Man vecās apnicis komentēt 🙂

 25. Par Kultūras biedrības namu.<br />
  <br />
  Pašreizējā dome ir panākusi, ka liela daļa novad iedzīvotāju uz šo namu un tā īpašnieku – nevalstisku organizāciju – raugās kā uz vienīgajiem vaininiekiem Ikšķiles kultūras dzīves pagrimumā. Atmetot saimnieciskās peripetijas, kurās valdošo talanti pat nav apspriešanas vērti, piedāvāju palūkoties uz kaimiņu “ciemiem”. Salaspils kultūras dzīve, pašvaldības vadīta un finansēta, notiek bez kultūras biedrības, bet Tīnūžos administratīvā centra – kultūras nama ēka bez jebkādas kultūras biedrības mūsu pašu valdošo finansēta un auklēta tāpat ir pustukša. Un ja kāds izdomā tur rīkot pasākumu, tad Dome var atteikt (var neatteikt), jo tā pati Dome nav apstiprinājusi noteikumus telpu lietošanai.<br />
  <br />
  Nopelniem bagātie domnieki, dodieties pelnītā atpūtā!

 26. “Vēl viens darbs – pieņemt domē nozaru un jomu speciālistus un profesionāļus. Pilsēta var attīstīties tikai tad, ja tās labā strādā profesionāļi. Tādēļ, arī veidojot mūsu partijas sarakstu no visiem Ikšķiles nodaļas biedriem izvēlējāmies zinošākos un pieredzējušākos.”<br />
  <br />
  Rīgā partijas pat speciāli programmās raksta lemjošo un izpildes funkciju dalīšanu. Tagad Ikkšķilē divas domnieces ir priekšnieces savai darba devējai – skolas direktorei, vienlaicīgi vienīgās plānotājas un izpildītājas kultūras jomā. Vai SCP turpinās veco lēmējvaras un izpildvaras saplūšanu laiku garā, ievēlētos profesionālus pieņemot darbā kā speciālistus?

 27. “Tādēļ, arī veidojot mūsu partijas sarakstu no visiem Ikšķiles nodaļas biedriem izvēlējāmies zinošākos un pieredzējušākos”<br />
  <br />
  Cik nodaļā ir biedru?

 28. Nu patiesi nevar būt, ka dome nedeva piešķirto finansējumu jumta remontam, nevar būt, ka dome par tautas namu maksāja santīmus, nevar būt, ka Bocis nāk uz domes sēdēm dzērumā, nevar būt, jo tā vienkārši nevar būt un tie tak ir meli, melio, meli. Jo Ikšķile ir pilsēta ar vis straujāko neredzamo attīstību un viss ir kārtībā. Tie tak visi ir meli un ļaujiet beidzot strādāt ZS, viņi 12 gadus ir nodrošinājuši attīstību un ir gatavi attīstīt. Viņi pat ir izgatavojuši energetiskās ZS konāas! <br />
  <br />
  Lai vieglas smiltis ZS arklam, tas murgs ir jāaizmirst.<br />
  <br />

 29. Tā gan nebūs pareizi. Pašvaldība maksā komunalos. Nevar tak pieprasīt, lai remontē un atjauno, tad jau nav jēga atdot citam īpašumā? Zēģeles kundzei laikam nepiedavāja kultūras nama direktores amatu, tāpēc viņa tā satraukusies, ka muļķības tautai jāstāsta un jākūdī ar meliem pret domi, un tad vēl Ikstena visam pa vidu. Fui meitenes!

 30. Varu Jums piekrist Laila, bet ir viens bet!<br />
  Neviens nav lūdzis pašvaldībai ieguldīt līdzekļus KB (graustā).<br />
  Šeit labi iederētos piemērs ar nomas auto:<br />
  Brīdī kad atgriežat nomas auto, degvielas bākai ir jābūt pilnai vai arī ir jāpiemaksā par degvielu. Pašvaldība vairākus gadus lietojā šo itkā necilo celtni, tad beidzot lietot varēja vismaz “ieliet degvielu bākā”. Diezvai Jūs gribētu, ka īrnieki izejot no Jūsu dzīvokļa paņem arī Jūsu mēbeles un tapetes. <br />
  <br />
  Ir jau vel stāsts par naudu kas bija Jumtam.<br />
  Kultūras biedrības skats uz notiekošo<br />
  <a href=”http://ikskile.com/news/pilseta/Kulturas_biedribas_skats_uz_notiekoso.html” target=_blank>ikskile.com/news/pilseta/Kulturas_biedribas_skats_uz_notiekoso.html</a>

 31. Ja jau mēs tik gudri mākam spriest par saimniekošanu, tad kāpēc neviens nav spējīgs saimniekot īpašumā – kultūras namā? Kāpēc naudiņa jālūdz no domes un visas vainas jānoveļ uz Rudzīti? Kur tad biznesa plāns, aizdevums, pasākumi, aktivitātes? Var taāu ari saorganizet maksas pasākumus un īres pasākumus? Ja jau šo nevar izdarīt, kāda tur saimniekošana domē?

 32. Taisnība Jums, Zēģeles kundze, ir – pašvaldībai kā mūsu – iedzīvotāju nodokļu maksājumu saņēmējai, ir jānodrošina iedzīvotājus ar sociālajiem pakalpojumiem, tai skaitā, kultūru! Bet, iespējams, daudzi Ikšķiles iedzīvotāji (tāpat kā es) nevēlas, lai viņu maksātie nodokļi tiktu ieguldīti Kultūras biedrībai piederošā graustā.

 33. Jautājums – Zēģeles kundze, kultūras biedrības nams, nesakārtots, neapkopts, kā bieds Ikšķiles centrā stāv jau gadiem, kā Jūs varat iedomāties sakārtotu Ikšķili, ja pati ne reizes neesat slotu rokās paņēmusi un savu mājas priekšu noslaucījusi? Un tas vēl ir tas mazākais. Jūs laikam arī neesat dzirdējusi par ESF kanalizācijas projektu, kas ietver ielu pārrakšanu? Vai tad mēs par Jums varam vēlēt, ja Jūs esat nevīžīga, nezinoša Ikšķiliete? Un kā varat spriest par kultūras nama projekta nekvalitāti, vai tas tāds politisks triks, ko Jūs abas ar Ikstenu sataisījāt, lai beidzot kāds iedod naudu kultūras biedrības nama sakopšanai, lai pašām nav jāstrādā un beigās jāpaliek bez darba?

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu