Desmit gramu no visas Latvijas kultūras pieder Ikšķilei

Ikšķiles novada jauktais vokālais ansamblis “Grams
Ikšķiles novada jauktais vokālais ansamblis “Grams"

Klātesot Ikšķiles novada vadībai, draugiem, radiem un labas mūzikas cienītājiem, nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā sestdienas pēcpusdienā savu desmito jubileju nosvinēja Ikšķiles novada domes jauktais vokālais ansamblis “Grams

Klātesot Ikšķiles novada vadībai, draugiem, radiem un labas mūzikas cienītājiem, nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā sestdienas pēcpusdienā savu desmito jubileju nosvinēja Ikšķiles novada domes jauktais vokālais ansamblis “Grams”, kuru visus šo gadus vada Līga Diedātāja.

Tiem, kuri mēdz pārprast un apsmaidīt ansambļa šķietami divdomīgo nosaukumu, tā vadītāja  skaidro, ka viņu kolektīvs esot no sērijas “100 gramu kultūras”. “Pagaidām vēl esam tikai 10 gramu, bet pamazām varam aizvirzīties arī līdz100 gramiem,” saka L.Dziedātāja.

Jauktais vokālais ansamblis “Grams” savu darbību uzsāka 1999.gadā, un par tā dibināšanas iemeslu kalpojusi vokālo ansambļu skate – konkurss, ko togad bija paredzēts rīkot Cesvaines pilī.

Ikšķiles dziedātājiem tik ļoti gribējās ar savām balsīm pieskandināt pils senos mūrus, ka viņi šim  notikumam par godu izveidojuši ansambli, kas ir spēcīga muzikālā vienība vēl šobaltdien. “Kad jau ir iesākts, tad grūti atmest,” smaida ansambļa vadītāja.

Ansambļa pilnais nosaukums ir “Ikšķiles novada domes jauktais vokālais ansamblis “Grams””, un tas nav nejauši. Visus tā pastāvēšanas gadus pašvaldība aktīvi atbalstījusi ansambļa darbību, tostarp arī finansiāli. Bijušo Ikšķiles domes priekšsēdētāju Jāni Rudzīti savā ziņā var uzskatīt par ansambļa krusttēvu, jo viņš stāvējis pie kolektīva dibināšanas šūpuļa.

Kolektīva nozīmi novada kultūras dzīvē savā apsveikuma uzrunā ansambļa dalībniekiem uzsvēra arī pašreizējais Ikšķiles pašvaldības vadītājs Indulis Trapiņš: “Tā ir neizsakāma vērtība, ka šādā veidā darbojoties jūs ne tikai paši gūstat dvēseles piepildījumu, bet ar savu sniegumu priecējat arī citus”.

Vokālā ansambļa dalībniekus jubilejā bija ieradušies sumināt Ikšķiles kultūras biedrība, pensionāru ansamblis “Saulgrieži”, jauniešu koris “Soare”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Pavards”, amatierteātra aktieri un daudzi citi sveicēji.

Svētku koncertā piedalījās  arī jauktais koris “Ikšķile”. Jāpiebilst, ka visi ansambļa dalībnieki ir arī kora dziedātāji, abiem kolektīviem ir arī viena mākslinieciskā vadītāja – Līga Dziedātāja, un pat vienādi tautas tērpi.

Ar raitu dejas soli  jubilejas pasāķumu kuplināja vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ritums” no Jelgavas, jo tam ir visai cieša saistība ar jubilāriem – viena no ansambļa “Grams” dziedātājām – Gunta Erzama – ir šī kolektīva dejotāja.