Ikšķile lemj par NĪN atlaidēm

Ikšķiles novada dome.
Ikšķiles novada dome.

Ikšķiles novada pašvaldības finansu komitejas sēdē deputātu akceptam nodoti jaunā redakcijā sagatavotie saistošie noteikumi, kas paredz dažādas nodokļu maksātāju kategorijas, kurām tiek piešķirti atvieglojumi.

Agrāk saistošie noteikumu paredzēja, ka visi lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieškiršanu bija domes deputātu kompetencē. Turpmāk pašvaldības administrācijas darbinieks un nodokļu administrators varēs vērtēt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu tām personām, kuras likumā noteiktas kā kategorijas, kurām jau pienākas nodokļa atvieglojumi – piemēram, trūcīgas, maznodrošinātas un politiski represētas personas, kā arī vairākām citām fiziskām personām – piemēram, nestrādājošiem vientuļiem pensionātiem. Šim nolūkam būs jāiepazīstas ar atlaižu kandidāta izziņām un dokumentiem.

Jaunajā redakcijā izstrādātie saistošie noteikumi paredzēs atbalstu arī lauksaimniecībā izmantotajam nekustamajam īpašumam, tieši zemei. Finansu komitejas locekļi sēdes gaitā konceptuāli vienojās par saistošo noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšanu. Ja tiks pieņemts pozitīvs lēmums, tie stāsies spēkā pēc nākamās nedēļas 27.janvāra novada domes sēdē.

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu