Ikšķiles deputāti iestājas par tīru un sakoptu vidi un vēlas atteikties no pērno lapu dedzināšanas apdzīvotās vietās

Lapu dedzināšana pilsētā ir kaitīga!
Lapu dedzināšana pilsētā ir kaitīga!

Iestājoties pavasarim un sākoties lielajiem sakopšanas darbiem, arī Ikšķiles iedzīvotāju dārzos dūmo ugunskuri, kur tiek dedzinātas pērnās lapas un zari.

 Tā kā līdz šim Ikšķiles novada domes saistošajos noteikumos nav noteikts strikts aizliegums dedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus, deputāti apvienotajā Tautsaimniecības un Finanšu komitejas sēdē lēma pat termiņu noteikšanu, kad iedzīvotājiem ļauts dedzināt pērnās lapas.

Lēmumprojektā bija iestrādāts priekšlikums atļaut pavasaros dedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus: pavasaros no 21.aprīļa līdz 31.maijām, bet rudeņos no 21.septembra līdz 30.novembrim.

Par noteiktajiem atkritumu dedzināšanas termiņiem deputātu starpā izraisījās plašas diskusijas. Domes priekšsēdetāja vietnieks Jānis Rudzītis ieteica termiņu samazināt līdz 10 dienām, pamatojot savu veidokli ar to, ka apkārtnes sakopšana jau tagad notiek pilnā sparā un līdz aprīļa beigām “visam jābūt kārtībā”.

Pret J.Rudzīša priekšlikumu iebilda Ģirts Baķis. “Ja simts cilvēki dedzina tikai desmit dienas, tad Ikšķile būs zila no dūmiem!” – teica deputāts.

Vecāki vēlas saviem bērneim svaigu gaisu

Deputāte Iveta Mežaraupe savus kolēģus rosināja uz vēl radikālāku soli – vispār  atteikties no bioloģiski noārdāmo atkritumu dedzināšanas. Savā  priekšlikumā, kas tika iesniegts rakstiski, deputāte norāda, ka tādējādi iedzīvotājiem tiek liegta iespēja dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.

Lai deputātos vēl vairāk nostiprinātu savu pārliecību par bioloģisko atkritumu dedzināšanas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku  veselību, I.Mežauraupe uz sēdi bija uzaicinājusi Ikšķiles iedzīvotājus  Ināru Teibi un Arni Zacmani.

Ināra Teibe, kas ir divu bērnu māmiņa, atklāja deputātiem, ka viņa savu mazuli, kas vēl ir zīdaiņa vecumā, labprāt vestu pastaigā katru dienu, ja vien pilsētā  netiktu dedzinātas lapas. “Netaisos evakuēties no Ikšķiles, kamēr notiek šī dedzināšana,” emocionāli klāstīja jaunā māmiņa. Atgādinot deputātiem, ka pašvaldībai jau ir uzsākta sadarbība ar SIA “Ķilupe” dalīto atkritumu savākšanā, I.Teibe pauda neizpratni, kāpēc jāļauj iedzīvotājiem iet vieglāko ceļu, jo, atsakoties no lapu dedzināšnas, pilsēta tikai iegūtu.

Ugunskura dūmi kaitīgāki par tabaku

Savukārt A.Zacmanis, pamatojoties uz dažādiem zinātniskiem pētījumiem un atziņām, skaidroja klātesošajiem, kāpēc šķietami nevainīgā lapu dedzināšana ir tik kaitīga. A.Zacmanis uzsvēra, ka Ikšķilē piedevām ir nepateicīgs ģeogrāfiskais izvietojums – ieplakas, kur uzkrājas dūmi, un upe, no kuras ceļoties miglai savienojumā ar dūmiem veidojas kaitīgi aerosoli. Arī pašā lapu dedzināšanas procesā veidojas indīgas gāzes un blakusprodukti. A.Zacmanis minēja piemēru, ka indīgās gāzes, kas rodas no lapu dedzināšanas un kuras ieelpo bērni, ir nesalīdzināmi kaitīgākas nekā elpojot tabakas  dūmus – pat smēķējot cigaretes bez filtriem. “Kaitējums no lapu dedzināšanas ir tāds, ka to nevar attaisnot ne ar kādiem apstākļiem,” norāda A.Zacmanis. Arī A.Zacmanis aicināja deputātus sekot citu pašvaldību piemēram, kuras savās teritorijās jau aizliegušas dedzināt lapas un kurināt ugunskurus.

Atkritumu šķirošana iedzīvotājiem vēl jāmācās

Domes priekšēdētājs Indulis Trapiņš atbalstīja deputātes priekšlikumu, taāu ieteica nesteigties ar  aizlieguma pieņemšanu 21.aprīļa domes sēdē, atzīstot, ka ne pašvaldība, ne sabiedrība tam vēl nav gatava. Priekšsēdētājs ieteica pieņemt priekšlikumu zinšanai un izteica cerību, ka grozījumus saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu varētu ieviest līdz rudenim, līdz ar to nenosakot atkritumu dedzināšanas periodu rudens sezonā.

Jātzīmē, ka Ikšķiles pašvaldība arī līdz šim mērķtiecīgi darbojusies atkritumu apsaimniekošans jomā. Pagājušajā nedēļā p/a “Līvi”direktors Jānis Gunārs Rubenis bija noorganizējis tikšanoss ar SIA “Kilupe” vadību, kurā apsprieda turpmākās sadarbības iespējas.

Jau šobrīd Ikšķilē trīs vietās ir organizēta dalītā atkritumu savākšana, Pēc vienošanās ar SIA “Ķilupe” vēl trīs vietās tiks izvietots pa trim konteineriem, kur iedzīvotāji varēs šķirot atkritumus, informē Rubenis.

Talkas dienā  iedzīvotāji varēs atbrīvoties no lapām, saberot tās maisos,  kurus uz tam paredzētām vietām nogādās pa “Līvi” strādnieki. “Maisos tikai lapas, ko var sakompostēt, savukārt stiklu un plastmasu – konteineros. Tādā veidā varētu cilvēkus pieradināt pie kārtības. Tas atkarīgs no kultūras, bet pamazām jāsāk, “ norāda Rubenis. P/a “Līvi” jau šobrīd piedāvā iedzīvotāju savāktās lapas aizvest bez maksas.

Perspektīvā Ikšķiles pašvaldība plāno iekārtot atkritumu šķirošanas  laukumu Kaparāmura teritorijā, kas atrodas ārpus pilsētas un neatstātu negatīvu ietekmi uz vidi.

Iedzīvotāju nodotos zarus un lapas paredzēts arī pārstrādāt – zarus var sasamalcināt un iegūt  no tiem šķeldu, bet satrūdējošās lapas izmantot mēslošanai.