Ikšķiles novada domes padarītais 2008.gadā

Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.
Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.

Pavisam nemanot ir pienācis 2009.gads ar savām nenovēršamām pārmaiņām gan ekonomikā, gan politikā.

Lai turpinātu strādāt tālāk, ir nepieciešams izvērtēt pagājušā gada darbus. Pārskatu par šo laika periodu sagatavojis Ikšķiles novada domes izpilddirektors Jānis Karpovs.

2008.gadā Ikšķiles novada dome gan turpināja 2007. gadā iesāktos darbus, gan realizēja darbus, kuru veikšanai 2008.gada budžetā bija atvēlēti noteikti līdzekļi.

Daži skaitļi priekšstatam par Ikšķiles pašvaldības institūciju darbu pagājušajā gadā.

Dome šajā laika periodā ir ieguldījusi lielu darbu, lai nodrošinātu mūsu skolēniem pilnvērtīgu mācību procesu.

 

Ikšķiles vidusskolas uzturēšana

izmaksājusi Ls 785 639 kopā ar mērķdotācijām. Skolā mācās 609 audzēkņi. 2008. gadā vidusskolas jaunās piebūves celtniecības darbus veica SIA

“Orions celtniecības kompānija” par Ls 351929. Apsardzes signalizācijas ierīkošana jaunajā piebūvē 3 stāvos izmaksāja Ls 2376.
Darbus veica SIA “Evors”. Ārējā ūdensvada ierīkošana- Ls 9001, telekomunikāciju tīkla ierīkošana- Ls 5905. Darbus veica “Orions celtniecības kompānija”.

Kopējās izmaksas- Ls 979660.

Tīnūžu pamatskolas uzturēšana izmaksāja Ls 289911. Skolā veikta siltummezgla rekonstrukcija par Ls 5925. Darbus veica SIA “Intra- J”. Tīnūžu pamatskolas ieejas,

mājturības kabineta, trepju remonts un skolēnu autobusa uzgaidāmā laukuma bruģēšana izmaksāja Ls 1327. Darbus veica SIA “Ergo Latvija”. Skolai iegādāts

zāles pļāvējs par Ls1350.

Tīnūžu tautas namā– zālē ieklāta parketa grīda par Ls 5800.

Tīnūžu “Kraujās” veikti rekonstrukcijas darbi Ls 67840 apjomā, tajā skaitā veikti saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbi par Ls 21956 un apkures rekonstrukcija (gāzes apkures ierīkošana) par Ls 45884.

PII “Urdaviņa” uzturēšana kopā izmaksājusi Ls 707180.

SIA “Info būve” veica 1.stāva gaiteņu remontu par Ls 8828 un siltumapgādes, elektroinstalācijas un ventilācijas darbus par Ls 9999. Rekonstrukcijas darbi realizēti par Ls 51799, bet teritorijas labiekārtošanas darbi – par Ls 51800.

Pašu spēkiem veikti arī daudzi citi darbi: 2008.gadā iesākts “Lejas ielas brauktuves rekonstrukcijas projekts”, kurš jāsaņem šā gada sākumā, lai būvniecību realizētu

kopā ar ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Ikšķilē.

2008.gadā iesākta, un ir tuvu nobeigumam, būvniecība Līvciema ielas posmā no Mūrkroga ielas līdz Balceriem. Kopējā līguma summa Ls 313048. 2008.gadā paveikti

darbi par Ls 158 855. Darbus veica SIA “Binders”. Uzbūvēta piebrauktuve bērnu dārzam “Urdaviņa” Meliorātoru ielā 10. Kopējā izmaksa Ls 9378.

Darbus veica SIA “Balsta”. Uzbūvēta piebrauktuve Skolas ielā 9. Kopējā izmaksa Ls 54389. Darbus veica SIA “LM Būve Rīgā”.

Veikti ceļu posmu uzlabošanas darbi ar frēzasfaltu Celmu ielā, kā arī par Ls 9987 uzlaboti ceļu posmi Ausekļa, Mārtiņa un Upes ielās.

Izstrādāts detālplānojums “Skolas ielas kvartālam Ikšķiles pilsētā”. Līguma summa Ls 11682. Veicējs SIA “PEAF”.

Iegādāts mikroautobuss par Ls 17000.

Elektrodienesta paveiktais ielu apgaismojuma un ekspluatācijas jomā: 2008.gadā veikti darbi par Ls 10955, gan nodrošinot ierīkotā apgaismojuma ekspluatāciju, gan

ierīkojot jaunu apgaismojumu.

P/A “Līvi” padarītais:

– Apkalpotas 4 katlu mājas. Siltuma padeve nodrošināta pa siltumtrasēm 1,53 km garumā.

Kopā saražots siltums- 8212 megavati. 2008.gadā ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nodrošinātas 20 daudzdzīvokļu mājas un 323 privātmājas. (285 mājās tikai ūdensapgāde). Kopā P/A “Līvi” apkalpo 940 abonentus, no tiem 928 iedzīvotāju patērētājus. P/A “Līvi” pārziņā ir 7 artēziskās akas, 3 ūdenstorņi, 3 hidrofori un 11,9 km ūdensapgādes tīklu ar 3 ūdens attīrīšanas iekārtām. Kopā 2008. gadā “saražots” ūdens 125378 m³.

Darbojas kanalizācijas sistēma 2,8 km garumā ar piecām pārsūknēšanas stacijām un bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ar attīrīšanas jaudu 460 m³/dnn.

-Atjaunots centra kapu aizsargvalnis par Ls 10529.

-2008.gada ziemā ceļu kaisīšana notikusi 152 km garumā, izkaisot 61 m³ smilts- sāls maisījumu un 60,8 m² smilts.

– Asfalta bedrītes aiztaisītas 160 m² platībā, iestrādājot 15,7 t aukstā asfalta, bet ar karsto asfaltu- 475 m² platībā, iestrādājot 72,7 t .

– Laboti ceļi: Dainas- Ozolkalni, Kalnstariņi- Rogas, Stariņi- Mežacīruļi, Ausekļa iela, Bulstrumu ceļš, Brekti- Celtnieks.

– Iestrādāta grants 3200 m³.

– Ceļu remontiem izlietots 132 m³ šķembas maisījums.

– Uzstādīti 15 jauni ceļu rādītāji.

– Veikta ceļu un ielu greiderēšana atbilstoši laika apstākļiem.

– Nozāģēti 10 koki, apgriezti krūmi, pļauta zāle parkos, veikta zaļās zonas sakopšana.

– Ierīkotas 3 caurtekas.

– P/A “Līvi” vada ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas projekta darbus Ikšķilē, kuri kopā ar projektēšanu,

būvuzraudzību un autoruzraudzību izmaksās Ls 6 227 136 bez PVN. Projekts sadalīts septiņās kārtās.
2008.gadā izpildīti darbi 1. kārtā, veicot būvdarbus Riekstu ielā par LS 370561. 85% no projekta realizācijas summām apmaksā Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Domes līdzekļu finansējums 15% apmērā.

Iesākta kalna noejas būve no Strēlnieku ielas līdz Lejas ielai.
Kopējā izmaksa Ls 24 358. 2008. gadā paveikti darbi Ls 19 971 apmērā.

Autoceļu fonda budžets izpildīts 65,6 % apmērā jeb Ls 195 100.

Kā redzams, paveikts ir pietiekami daudz. 2009. gadā gaida jauni darbi, bet par tiem citu reizi.

19 KOMENTĀRI

 1. vienīgā motivācija – nenolauzt pēdējos zobus, graužot sakaltušo rupjmaizi… V.V.Freiberga LNT ziņās šorīt teica: “zārks jau nevar palikt tukšā”

 2. Protams, mēs daudz ko varam izdarīt paši, gan ielas nokaisīt, gan bedres aizbērt , gan lampiņas ieskrūvēt, gan zālīti nopļaut grāvmalās, gan soliņu nolikt, gan miskasti sagādāt.Nav runa par to, ko mēs varam.Jautājums ir par to, kāda tad ir motivācija maksāt nodokļus, uzturēt pašvaldību,kas mūsu samaksātos nodokļus nespēj apsaimniekot,tādēļ atmaksā valsts budžetā,bet mēs <br />
  laužam kaklus un savas mašīnas pa nesakoptiem ceļiem.<br />
  Tiešām,varam jau kādas 10 mājsaimniecības “samesties”, lai kaimiņu Normis vai Pēteris, kas acumirklī ir bez darba, nokaisa to ielas gabaliņu, taāu atkal ir jautājums, kādēļ tad mēs algojam pašvaldību?<br />

 3. Kāda starpība-valsts vai pašvaldības ceļš?Tā nevajadzētu nodalīt.Atceramies ,pāris gadus atpakaļ, tās šausmas pie pārbrauktuves-bedrains bez gala.Tā bija iebraukšana pilsētā,līdz ar to sava veida pilsētas vizītkarte.Mēs jau varam iebāzt galvu smiltīs kā strausi un teikt-citur ir sliktāk.Bet te vajadzētu atcerēties,ka mūsu pašvaldībā nauda visa netiek izlietota.<br />
  Un ,patiesībā,tanī brīdī,kad notiek kas nelāgs ar auto sliktā ceļa seguma dēļ,ir vienalga kas ir šī ceļa saimnieks.Ja esi uz privātās zemes-dusmojies cik nerūpīgs saimnieks,tāpat atrodoties ,kaut vai ,uz Turkalnes ceļa ,būsiet nikns uz tās pašvaldības saimniekiem kurā atrodas šis ceļš.<br />
  <br />

 4. Mēs te tā kopjam ielas, šķūrējam, kaisām… Traktors ar šķūri izmaksājot Ls 35 stundā, iztērēti 60 kubikmetri sāls-smilšu maisījuma un 60 kubikmetri vēl kādi tur kaisāmie materiāli… Ļoti fantastiski rādītāji.<br />
  Lielākā daļa Ikšķiles ielu tā arī netiek ne pienācīgi šķūrēti, ne kaisīti. Kamēr bija “mīkstais” laiks plusos, nešķūrēja. Un tagad, kad laiks ir kārtīgos mīnusos, un nenošķūrētā sniega pļura sasalusi pamatīgos, neizbrienamos kukuržņos, vairs taāu nevar pašķūrēt. Un pat maigajos laika apstākļos šķūrētājs brauca pa ielām ar paceltu šķūri, un smiltiņas kaisīja tik daudz, cik krievu laikos uz smalkmaizītēm – gandrīz neko. Ja nu vienīgi kārtīgi koptas bija Peldu, Skolas un Strēlnieku ielas. Tas droši vien tāpēc, ka Rudzīšu Joņs dzīvo tur, kur tas dzīvo, bet strādā otrajā “trases” galā. Un šīs ielas vienīgās tikā pārlieku centīgi pucētas. Bet tas, kas darās Lejas, Vārpu, Kugas, Ķiršu, Ābolu, Daugavas ielās, nav nosaucams nekā citādāk, kā savu deleģēto pienākumu nepildīšana. Izskatās, ka tās ielas, no kuru iedzīvotājiem dome saņēma visvairāk vēstuļu par nekārtībam un nolaidību domes vadības darbā, netiek koptas – lai taāu tie stulbeņi nositas, ja reiz neatbalsta domes patvaļu.

 5. Ozolu ielas iedzīvotājs būs redzējis kaisāmo tehniku nevis ielas kaisīšanu. Mēs godīgi maksājam noteiktos un aprēķinātos nodokļus, tādēļ pieprasām tos izletot tam kam paredzēts. Ja piekrītat savu sētmali kaisīt pats, dariet tā, bet nespediet to darīt visiem.

 6. Dzīvoju Ikšķilē nesen un ar ielu stāvokli esmu apmierināts.Katru dienu iznāk daudz pārvietoties pa Ogres rajona ceļiem un salīdzinājumā ar tiem Ikšķilē ielas ir pat ļoti labi koptas.Kaut vai pašlaik centra ielas visas sausas kā vasarā.<br />
  Cik zinu ceļu uzturētāju darbs prasa īpašas zināsanas un to regulē Ministru kabineta noteikumi.Ielas dala kategorijās .Ir maģistrālās un vietējās nozīmes ielas.Laiks ,kad brauktuvēm jābūt attīrītām <br />
  no sniega atšķiras pat 2 reizes. Arī pieļaujamais sasaluša vai piebraukta sniega biezums atšķiras par vairākiem centimetriem.<br />
  Pieminētais Tīnūži- Turkalne ceļš ir valsts nozīmes un tā apkalpošanu veic Ogres ceļu rajons.<br />
  Arī lauku ceļiem nav ne vainas.Dzīvojošiem laukos jārēķinās ar to ,ka tos tīrīs iespēju robežās un kaisīšanai tie nav paredzēti, izņemot bīstamākās vietas.<br />
  Un vēl ,cien. Pāvila kungs, kaisāmo tehniku kaisot smiltis Lībiešu un <br />
  Dārza ielās redzēju piektdien 30.janvārī .Ir novērots , ka nokaisa pat brauktuvju malas . <br />
  Ikšķilē ir ļoti kalnains reljefs ,tādēļ visas vietas nokaisīt nav iespējams .Neslinkojiet un parūpējieties paši par savu drošību , jo daudzās vietās taāu ir novietotas smilšu kastes .<br />
  Ietves arī ir normālā stāvoklī .Priecājieties ,ka nav jātīra pašiem piegulošā teritorija kā citās pilsētās , un par slinkošanu jāsaņem maktīgs sods.<br />
  Saprotiet beidzot ,ka ziema nav vasara!<br />
  Esiet paši uzmanīgāki un iecietīgāki!<br />

 7. atceros, ka pirms daudziem gadiem nebiju pat ievērojusi, pie kurām kāpnēm margu nav. Tagad to sāku ievērot. Tāpēc būtu vēl saprotams, ka zaļoksni jaunēkļi par to kaisīšanu neiedomātos, bet ne Rudzītis, ne Karpovs nekādi jaunie vairs nav. Un ar gadiem jau parasti nāk nosvērtība un saprāts. Bet ir jau arī otrs teiciens, ja vīrietim līdz 50 gadiem prāts neparādās, ted neparādīsies nekad.

 8. Autobraucēji kaut kā uz priekšu tiek, bet kājām pajiet ir ļoti grūti, ja vēl iešanai jāpiepalīdz ar spieķiti. Tad gan sanāk kārtīga nervu pārbaude.Rudzītim un Kapovam vajadzētu par to aizdomāties. Paši tak nav vairs jaunekļi. Bet ko nu mēs no lieliem priekšniekiem varam prasīt. Viņi tak aizņemti ar progresu un attīstību.

 9. Pāvilam -<br />
  Par smilšu kaisīšanu mēs nemaz nesapņojam – ne savā ieliņā, ne uz vecā ceļa,kas gar Daugavu iet. Ledus kā spogulis uz ceļa… laikam tāpat kā ar slīcēju glābšanu… katrs “slidotājs” pats atbildīgs par savām prasmēm noturēties uz ceļa

 10. Sandrai ir ļoti paveicies. Mūsu pusē – Lībiešu iela, Dārza iela, Papeļu iela, vēl šogad smiltis nav redzētas, patreiz ir ideāls ledus spogulis. Lauku teritorijā, piemēram Tīnūži – Kranciems – Turkalne nav ne tīrīts ne kaisīts. Ja jau Rudzītim pietiek izpatikt dažiem lai kļūtu par popularitāti, kādēļ lai viņš piepūlētos domāt par visu novadu.

 11. 2008.gada ziemā ceļu kaisīšana notikusi 152 km garumā, izkaisot 61 m³ smilts- sāls maisījumu un 60,8 m² smilts.<br />
  …………….<br />
  Man ir tikai viens jautājums – Kāpēc šie darbi tiek veikti Tikai “Pilsētā”? Arī Ikšķiles “laukos” dzīvo gana daudz cilvēku, kas maksā nodokļus un kuriem ir jātiek gan uz darbu, gan bērniem uz skolu.. <br />
  Dzīvoju šeit ceturto ziemu,šogad no kaimiņiem uzzināju,ka tā sniega tīrīšanas mašīna,kas pa reizei izbrauc pa mūsu ielu, NAV pašvaldības…Paldies tam cilvēkam, kas izdara pašvaldības darbu.<br />
  Bet varbūt es kļūdos, “pieprasīdama” tādu ekstru kā ceļu uzturēšanu arī ārpus pilsētas robežas? Varbūt tiešām lauku teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem nav tādu tiesību kā cilvēkiem Ikšiles centrā?

 12. Karpova k-ga darbība ir vairāk kā neapmierinoša, jo 2008. gadā sainmnieciskais budžets izpildīts tikai par 64,9%. Ielu un ceļu remonti izpildīti tikai par 25%. Novadā nav regulāra sabiedriskā transporata. Tās pašas noejas būvē ir izpildīts daudz mazāk kā saka Karpovs.

 13. Citāts:<br />
  “Kā redzams, paveikts ir pietiekami daudz. 2009. gadā gaida jauni darbi, bet par tiem citu reizi.”<br />
  <br />
  Izcils plānošanas sniegums! Mēs, iedzīvotāji, esam laimīgi, ka uz mums visvareno skatieni nolaidušies. Būšot vēl cita reize! Gaidīsim, pacietīgi un pazemīgi. O, viedie vadoņi, dievu svaidītie, valdiet pār mums savā gaišumā, esiet žēlīgi pār mums taisno tiesu spriežot un savus augļus mūsu bļodās liekot! Lai kāpostu bļodu cieši tveram un pilnām mutēm prieku apliecinām, jo mūsu ciema kungi labāki saimnieki par citiem, labāki par visiem! Slava, slava, slava!!!

 14. Citāts:<br />
  “2008.gadā vidusskolas jaunās piebūves celtniecības darbi …<br />
  Orions Ls 351929<br />
  Evors Ls 2376<br />
  ūdensvads Ls 9001<br />
  telekomunikācijas Ls5905.<br />
  Kopējās izmaksas Ls 979660.”<br />
  <br />
  Karpova kungs, vai tiešām Ikšķile ir tik bagāta, ka par Ls 610449 jeb 2/3 izmaksu apjoma var nepateikt neko! <br />
  Es vēl neesmu gatavs tam noticēt, bet ar laiku jums var izdoties mani pārliecināt, ka Ikšķile ir uzstādījusi absolūto rekordu “atkatā” (uzņēmēja kukulis valsts pasūtītāja amatpersonai vai partijai).<br />

Atbildēt

Jūsu komentārs
Lūdzu norādiet savu vārdu